1. #antisemitisme
 2. #endgultige
 3. #familierede
 4. #finale
 5. #founding-father
 6. #herzl
 7. #holocaust
 8. #israel
 9. #jabotinsky
 10. #joden
 11. #jodendom
 12. #jodenvraagstuk
 13. #principienreiterei
 14. #protokollen
 15. #rothschild
 16. #zionisme
 17. #zionistenkongresses
 18. Artikelen

Zionistische agenda voor oppermacht bepaalt geopolitiek sinds 1895

Meeste mensen kennen het verschil niet tussen Jodendom en Zionisme. Zionisme en Jodendom zijn tegenstrijdig aan elkaar. Joden zijn geen Zionisten. En Zionisten zijn geen Joden. Meeste Zionisten hebben een Christelijke of atheistische achtergrond. Joden zijn juist anti-Zionistisch. Dat is nóóit anders geweest. Jodendom is een meer dan 5700 jaar oud geloof van het Joodse volk gebaseerd op de Thora. Zionisme is een beweging en ideologie die zijn oorsprong vindt in de ideeën van journalist en jurist Theodor Herzl (1860-1904). En heeft meer gemeen met antisemitisme, racisme en fascisme dan met wat anders. Zionisme is niet wat het lijkt. Zionisten doen alsof zij Joden zijn en handhaven niet de kernwaarden van het Jodendom. De Zionisten met een Joodse achtergrond worden in het Jodendom als afvalligen beschouwd.

Het gedachtegoed van Theodor Herzl heeft wortel kunnen schieten dankzij bewuste structurele desinformatie van journalisten en hun media over Joden, Jodendom, antisemitisme. En over de ware aard en bedoelingen van de Zionisten. Theodor Herzl was journalist voor wie deuren open gingen die voor anderen gesloten bleven. In zijn tijd eind 19e eeuw had niet iedereen makkelijk toegang tot kranten en tijdschriften. Veel meer mensen dan tegenwoordig waren analfabeet. Theodor Herzl was prominent aanwezig met zijn mening in de media. Zijn gedachtegoed vindt nog altijd ruimschoots weerklank in de journalistiek. Theodor Herzl was ook een begenadigd lobbyist die met zijn ideeën aansloot bij de elite zoals de familie Rothschild and friends die Franse Revolutie wilden terugdraaien; en de tijd van het absolutisme waarin zij de orde bepaalden wilde laten herleven. Al in 1820 is bekend dat Baron Rothschild, heel Palestina het Heilige Land wilde bezitten, inclusief Jeruzalem, als koninkrijk voor de Joden, over wie hij de vorst zal zijn.

Op YouTube zijn veel video's te vinden over de geschiedenis van het Zionisme. Daarin wordt een geromantiseerd beeld geschetst van het Zionisme wat volledig is losgeweekt van de realiteit. Zionisten zijn uitvoerders van de plannen van de prominente Zionistische leider Theodor Herzl voor de wereld, waaronder het vestigen van oppermacht en het aristocratisch maken van het wereldhuis van de familie Rothschild. De geschiedenis van het Zionisme wordt niet verteld zoals het zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. Om de geopolitieke gebeurtenissen in de huidige tijd zoals the Great Reset en de ambities voor een Nieuwe Wereld Orde goed te begrijpen is het nodig de geschiedenis van het Zionisme te kennen.

Ook voor goed begrip van het conflict in Oekraïne is kennis van de geschiedenis van het Zionisme noodzakelijk. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne is niet Joods. Hij is Zionist. En hij werkt samen met de Nazi's van Azov. Mensen denken dat Zelensky Joods is en vinden het gek dat hij Nazi's accepteert. Dat is niet gek als men zich beseft dat Zelensky Zionist is; en dat de band tussen de Zionisten en de Nazi's ook in de Tweede Wereldoorlog symbiotisch was. De geschiedenis van het Zionisme wijst uit dat de complete realisatie van de agenda voor Zionistisch suprematie van journalist Theodor Herzl sinds 1895 de geopolitiek bepaalt.

Onder antisemieten wordt het verhaal verteld dat de Joden een Joodse wereldregering willen. Daarbij wordt verwezen naar de Protocollen van de Wijzen van Sion. Deze protocollen zouden zijn opgesteld bij en tijdens een geheime vergadering van het Eerste Zionistische Congres. De authenticiteit van deze protocollen is nooit vastgesteld. Bovendien zijn er ook originele verslagen van de Zionistische congressen en de uitlatingen van de Zionistische leiders die de ware geschiedenis van het Zionisme vertellen. Ook in Israël zijn meeste mensen niet bekend met de geschiedenis van het Zionisme blijkt uit onderstaande video waarin Israëli teksten worden voorgehouden van de founding father van de Joodse Staat die zij in verband brengen met Adolf Hitler.

Vrijwel overal ter wereld wordt In het onderwijs en de media het verhaal verteld dat de Zionisten de Joden verlossen van de getto’s en het antisemitisme. Wanneer de geschriften van de prominente Zionistische leiders zoals Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky en de officiële protokollen van de Zionistenkongresses erbij worden gepakt ontstaat een radicaal ander beeld van het Zionisme dan Zionisten willen laten geloven.

De Zionisten hadden de Holocaust kunnen voorkomen als ze zich daarvoor hadden ingespannen. En erger, de Zionisten hebben het antisemitisme juist aangejaagd voor eigen gewin. Eind 19e eeuw was er bijna geen antisemitisme meer in West Europa, schrijven de Zionisten zelf! De afbeelding helemaal bovenaan in dit artikel van een munt met een Davidster en een Swastika maakt ook een vreemd indruk en zet aan het denken. Die munt blijkt speciaal ter herdenking te zijn geslagen door Nazi minister Joseph Goebbels. Ein Nazi fährt Nach Palästina staat in de rand.

Zionisten constateren afwezigheid antisemitisme

De Franse Revolutie in 1789 bracht positieve veranderingen voor de Franse Joden, resulterend in hun volledige emancipatie in 1791. Dit wordt door de Zionisten onderschreven in de originele protocollen van het Eerste Zionistische Congres in Basel 1897. Daarin staat dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd:

Die Assimilationsjude sind die consequenten Schutzjuden.

Schutzjuden zijn beschermde Joden. Het Eerste Zionistische Congres is de vergadering van Zionisten waarover Herzl schreef in zijn dagboeken:

At Basel I founded the Jewish State.

22 april 1900 schreef Herzl in zijn dagboeken:

In England gebe es keinen Antisemitismus und könne es nie einen geben.

Vrij vertaald: er is geen antisemitisme in Engeland en dat komt ook niet. Ook Ze’ev Jabotinsky die na Herzl leiding gaf aan de Zionisten schreef kort voor de oorlog in zijn manuscript the Jewish War Front over Italië:

It is not enough to say that its people, for half a centunry at least, had genuinely forgotten all about discriminating against a Jew: they had actually lost all interest in noticing who was a Jew and who who wasn't.

Dus niks mis in Italië. De Italianen waren het discrimineren van Joden helemaal vergeten. Bovendien schrijft hij in the Jewish War Front dat gelijke rechten voor Joden, ook in Oost Europa, niets nieuws is. In tegendeel, schrijft de Zionistische leider Jabotinsky in 1940, de juridische acceptatie van dit principe is bijna in elk land zo oud als de landen zelf. Daarenboven schreef Jabotinsky in zijn boek the War and the Jew uit 1942 over Duitsland:

strangely enough, the formidable past history of German antisemitism seems to be rapidly sinking into oblivion.

Dat staat allemaal in schril contrast met wat iedereen krijgt onderwezen. De bekende Dreyfusaffaire eind 19e eeuw zou volgens Herzl en zijn volgers juist bewijs zijn van oplaaiend antisemitisme, waartegen de Joden beschermd moesten worden. Die zaak draait om de onterechte veroordeling van de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus. Oplevend antisemitisme in Frankrijk zou daaraan ten grondslag liggen. Dat is te ver is gezocht zo blijkt uit het feit dat het Hof van Cassatie de veroordeling vrij vlot vernietigde, en Dreyfuss eerherstel is verleend.

De Zionisten wilde een eigen nationale staat stichten en hadden daarvoor antisemitisme nodig als smeermiddel. Tegelijk met de uitlatingen van Herzl en Jabotinsky over de afwezigheid van antisemitisme laten zij in hun publicaties zien dat zij met hun Zionistische organisatie juist het antisemitisme hebben opgewekt en een verbond zijn aangegaan met antisemieten om het Jodenvraagstuk totaal op te lossen.

Zionisten tégen gelijkheid en vrijheid

Terwijl de Zionisten tijdens het Eerste Zionistische Congres erkennen dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd stelt dat zelfde congres ook vast dat Joden bij meerderheid een stam van verachtte bedelaars zijn:

Het is de umlaut a wat het verschil maakt tussen veracht en gerespecteerd. Vervolgens spreken de aanwezige leden van het Eerste Zionistische Congres zich uit tegen de filosofie van Rousseau en der Encyklopadisten.

De Zionisten noemen de filosofie van Jean-Jacques Rousseau ouderwets. En ze vinden dat de Joden uit principienreiterei zijn geëmancipeerd in plaats van uit broederlijk gevoel voor de Joden. Jean-Jacques Rousseau was een Frans filosoof en schrijver uit de 18e eeuw (de 'pruikentijd'). In zijn filosofie stonden vrijheid en zelfbeschikking centraal. Hij vond dat de mensen zich niet hoefden te onderwerpen aan één persoon, die absolute macht had: de Franse koning in die periode. Vrijheid en zelfbeschikking stonden centraal in zijn filosofie. Hij geloofde in vrijheid en gelijkheid voor alle mensen. De Zionisten van het eerste uur blijken daarvan geen voorstander te zijn geweest. Theodor Herzl schrijft zelf in zijn dagboeken in 1895 in een uitgebreide verhandeling dat hij tegen de democratieën is en denkt aan aristocratie:

Gegen die Demokratien bin ich .... Darum denke ich an eine „Aristokratie“.

Het wordt allemaal gekker wanneer verder wordt gelezen in de dagboeken van Theodor Herzl.

Zionisten willen meer antisemitisme

De prominente Zionistische leider Theodor Herzl die door een groot aantal politici worden bewonderd en op een voetstuk geplaatst en in Israël wordt geëerd als de grondlegger van de Joodse Staat schrijft in november 1895 zijn dagboeken dat Eduard Bacher tegen hem zei dat hij der Ehrenantisemiet zou worden. Ere-antisemiet. Eduard Bacher was net als Herzl een Oostenrijkse jurist en journalist. Hij was lid van de staf van de de Neue Freie Presse. Hij stond afwijzend tegenover de nieuwe Zionistische beweging van Theodor Herzl, die zich in 1891 als correspondent in Parijs had aangesloten bij de Neue Freie Presse. Herzl betreurt in zijn dagboeken dat Bacher hem niet toestond te rapporten over de Zionistische beweging of over de Zionistische congressen in de krant te publiceren. Dat Herzl de Ere-antisemiet werd genoemd door Bacher heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat uit de dagboeken van Theodor Herzl blijkt dat hij een grote voorstander was van het antisemitisme. En het juist aanjoeg.

Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 12 juni 1895 dat hij een voortreffelijk idee heeft namelijk om fatsoenlijke en geaccrediteerd antisemieten aan te trekken als vereffenaars van vermogens. Bovendien schrijft hij in één adem dat antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn van de Zionisten. Deze vriend- en bondgenootschap verklaart bovenstaande munt die later door Nazileider Goebbels is geslagen. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat de Zionisten en de (antisemitische) Nazi’s wapenbroeders zijn.

Ook schrijft de Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken 12 juni 1895 dat de Zionisten fatsoenlijke antisemieten met inachtneming van hun waardevolle onafhankelijkheid zullen aanstellen voor controle van de openbare orde.

Een paar dagen later op 15 juni 1895 beschrijft Theodor Herzl in zijn dagboeken een familierede voor het wereldhuis van de familie Rothschild waarin hij stelt dat er geen grote inspanningen nodig zijn om migratie beweging (naar Palestina) te stimuleren. Volgens Herzl verzorgen de antisemieten dit reeds voor hen.

Bovendien schrijft Theodor Herzl op 15 juni 1895 in zijn dagboeken tevens dat het antisemitisme groeit onder de naties elke dag, elk uur, en moet blijven groeien:

13 oktober 1895 maakt de Zionistische leider Theodor Herzl duidelijk dat hij het recht heeft de grootste antisemiet te zijn omdat de Joden hem allemaal tegenwerken:

Zionisten lossen Jodenvraagstuk op

De prominente Zionistische leider Theodor Herzl wilde niet alleen het antisemitisme tot leven wekken en laten groeien. In der Judenstaat uit 1896 schrijft Herzl dat zijn pamflet de algemene discussie over het Jodenvraagstuk zal openen. En uit zijn dagboeken blijkt dat hij de discussie in de wereld over het Jodenvraagstuk bevorderde. Bovendien heeft hij het over die Lösung der Judenfrage ver voordat Nazi minister Adolf Eichmann daarover begon.

Tevens schrijft Herzl in zijn dagboeken dat hij de oplossing van het Jodenvraagstuk heeft gevonden. Van Nazileider Adolf Eichmann is bekend dat hij Hebreeuws sprak, de manuscripten van Herzl las en zichzelf zag als een tweede Herzl. In Memory’s Kitchen: A Legacy From the Women of Terezin staat een verklaring van Eichmann waarin hij zegt een Zionist te zijn en dat hij wilde dat alle Joden naar Palestina zouden emigreren.

Volgens Wikipedia was het Jodenvraagstuk een maatschappelijk debat in Europa over de civiele, juridische, nationale en politieke status van de Joden als minderheid in de samenleving, met name in Europa in de 18e en 19e eeuw. Voor de Zionisten bestaat de oplossing van het Jodenvraagstuk uit de kolonisatie van Palestina. Want alleen als alle Joden daar bij elkaar wonen zijn volgens de Zionisten de Joden gelijk. De issue voor de Zionisten is evenwel dat de Joden geen voorstander zijn van het Zionisme. Omdat volgens het Jodendom Gd de Joden heeft verboden zich massaal te herhuisvesten in Palestina, niet op te staan tegen de naties en de terugkeer van de verlosser in het Beloofde land niet in eigen hand te nemen. 22 november 1895 schrijft Theodor Herzl in zijn dagboeken dat hij de werelddiscussie over het Jodenvraagstuk wil stimuleren:

Eerder dat jaar schreef Herzl al aan de familieraad van het wereldhuis van de Rothschild dat de enige mogelijk, finale en succesvolle oplossing van het Jodenvraagstuk een miljard Francs kost. De idee dat Adolf Eichmann de terminologie finale oplossing van het Jodenvraagstuk heeft bedacht blijkt niet juist te zijn. Theodor Herzl gebruikte die term al in 1895 in zijn correspondentie met de familie Rothschild; endgültige betekent finale:

Theodor Herzl had het in zijn Zionistische Schriften ook al over Der Ewige Jude. Theodor Herzl schrijft in 1895 in zijn dagboeken voorts dat bij hem de gedachte opkomt dat hij meer oplost dan het Jodenvraagstuk. En dat hij gelooft dat hij de Lösung der Judenfrage gevonden heeft. Niet een oplossing, maar DE oplossing, de enige oplossing:

Zionisten noemen Holocaust sinds 1895

Daar blijft het niet bij. Theodor Herzl schrijft juni 1895 in zijn dagboeken zelfs dat het Jodenvraagstuk als een Holocaust moet worden opgelost. Hij gebruikt daarvoor großer Versöhnungsausklang als synoniem. Volgens Herzl moet de Joodse kwestie als -großer Versöhnungsausklang_ worden opgelost. Dat lijken sympathieke woorden, een grote finale verzoening. Behalve als men bedenkt dat Herzl hier associeert met het sluitstuk van Grote Verzoendag of Jom Kipoer. Waarbij ter afsluiting vee wordt geofferd.

Jom Kipoer is de heiligste dag van het Joodse jaar. Op deze dag vragen Joden aan Gd vergiffenis voor de fouten die zij hebben gemaakt. Deze dag eindigt met een zoen- of brandoffer. In de Tenach staat beschreven, dat op Jom Kipoer twee geitenbokken als zondoffer en een ram als brandoffer voor het hele volk Israël werden geofferd. Daarnaast werd een stier geofferd voor de zonden van de hogepriester en zijn naasten. Dit offer wordt sinds jaar en dag de Holocaust genoemd.

Bovendien staan er meer dan 180 artikelen of krantenadvertenties online uit (Zionistische) media in de Verenigde Staten van Amerika tussen 1900 en 1940 waarin wordt beweerd dat 6.000.000 Joden op het punt staan te worden vernietigd. Er kunnen heel veel meer van dit soort publicaties gereproduceerd worden. En 'Zes miljoen' is steeds het aantal wat naar voren wordt gebracht. Op 26 september 1915 bijvoorbeeld staat er in de Boston Sunday Globe in een artikel geschreven door Stephan S. Wise:

Indeed the only point that all warring elements are agreed upon is that at the end of the holocaust the Jews and Palestine will be more closely related than at present..

Ook in the American Hebrew van 31 oktober 1919 komt de term Holocaust terug in samenhang met zes miljoen:

In this threatened holocaust of human life in the name of the humanity of Moses to six million famished men and women.

Bruut geweld

De waarheid over het Zionisme wordt in Europa niet uitgebreid en hardop verteld door de Joodse gemeenschap. De reden hiervoor is dat de dagboeken van Theodor Herzl in 1922 en 1924 zijn verspreid onder de Synagoges in West Europa; en dat daarin ook expliciete bedreigingen staan met bruut geweld tegen iedereen die zich verzet tegen het Zionisme.

Joden die zich voor de oorlog uitspraken tegen het Zionisme zijn onder andere in de media geridiculiseerd en professioneel kaltgestellt. De Zionisten willen tenslotte vergaande beperkingen op vrije meningsuiting..

Buiten Europa in de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld waar de Zionisten en hun antisemitische vrienden en bondgenoten minder hebben huisgehouden, zijn de Joden nadrukkelijker over de rol van de Zionisten bij het Nazisme. Daar zeggen de Joden gewoon wat de feiten zijn:

Nazi Propaganda was Based on What Zionists Said

En de onder Joden bekende Joodse historicus Lenni Brenner beschrijft in diverse boeken de collaboratie van de Zionisten met de Nazi's. Zo publiceert hij 51 documenten met bewijs van Zionist Collaboration with the Nazis.

Er is meer

Het zijn niet alleen de uitlatingen van prominente Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky die virulent antisemitisch imponeren. Ook andere prominente Zionistische leiders hebben zich uitgelaten op een manier die niet anders is te verstaan dan zuiver antisemitisch.

Neem bijvoorbeeld Jacob Klatzkin, de tweede van Zionistische beweging in Duitsland in jaren twintig van de vorige eeuw. Terwijl de Joden van Duitsland volledige politieke en burgerrechten genoten bepleitte hij het ondermijnen van Joodse gemeenschappen als middel om een ​​staat te verwerven. De Zionisten hadden er geen moeite mee om de bestaande Joodse gemeenschappen af ​​te breken:

We Jews are aliens… a foreign people in your midst and we… wish to stay that way. A Jew can never be a loyal German; whoever calls the foreign land his Fatherland is a traitor to the Jewish people.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zocht de Lehi-organisatie, een zijtak van Begin's Irgun onder leiding van Yitzchak Shamir, een alliantie met de Nazi's! Het volgende is een citaat uit de geschriften van de Lehi in hun contact met de Nazi's::

The establishment of the historical Jewish state on a national and totalitarian basis and bound by a treaty with the German Reich would be in the interests of strengthening the future German position of power in the Near East ... The NMO in Palestine offers to take an active part in the war on Germany's side ... The cooperation of the Israeli freedom movement would also be in line with one of the recent speeches of the German Reich Chancellor, in which Herr Hitler stressed that any combination and any alliance would be entered into in order to isolate England and defeat it.

De Zionisten waren van mening dat het opbouwen van de Joodse bevolking in Palestina belangrijker was dan het toestaan ​​van Joden om naar derde landen te gaan, en ze drongen er bij de westerse mogendheden op aan dat Joden nergens anders dan in Palestina zouden worden toegelaten. Yitzhak Gruenbaum, een beroemde Zionist, verkondigde in die context:

one cow in Palestine was worth more than all the Jews in Poland

De beroemde David Ben-Gurion zei in 1938 de bekende woorden:

If I knew it was possible to save all the children in Germany by taking them to England, and only half of the children by taking them to Eretz Israel, I would choose the second solution. For we must take into account not only the lives of these children but also the history of the people of Israel.

Het gehele Joodse volk heeft al meer dan 127 jaar zwaar te lijden onder het Zionisme. De Zionisten geven de Joden een slechte naam. En bevorderen willens en wetens antisemitisme. De Joden krijgen de schuld van het wangedrag der Zionisten. Voor het gehele Joodse volk is het van groot belang dat de geschiedenis van het Zionisme zoals dit zich in werkelijkheid heeft afgespeeld, algemeen bekend wordt. Bovendien offeren de Zionisten de mensheid aan hun idealen. Over de Joden in Irak is bekend dat aanvallen op hen zijn bewerkstelligd door Zionisten, juist om emigratie naar Israël te bevorderen. Zionisten zitten ook achter andere aanvallen en aanslagen op Joodse doelen. Niet alleen dat. Grote gebeurtenissen zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001, the Great Reset en de oorlog in Oekraïne hebben allemaal Zionistische componenten of elementen. Om te begrijpen wat er werkelijk speelt in de wereld is het altijd zinvol te onderzoeken of Zionisten een rol spelen. Alsdan bestaat de kans dat feitelijk de geopolitieke agenda voor oppermacht van de Zionisten die eind 19e eeuw is opgesteld door journalist en Zionistische leider Theodor Herzl, wordt uitgevoerd.

Bronnen

Wie zich verder wil verdiepen in de geschiedenis van het Zionisme kan op internet terecht. Talrijke authentieke documenten uit de archieven der Zionisten die in de geschiedschrijving onderbelicht zijn gebleven en waarop niemand ingaat, staan online. De documenten die hierboven zijn besproken zijn hieronder te vinden:

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
11
 1. zaplog@zaplog
  #155927

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  [Der Judenstaat van Theodor Herzl[(https://archive.org/details/theodorherzlundd00nord)

 2. zaplog@zaplog
  #155929

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  [Der Judenstaat van Theodor Herzl(https://archive.org/details/theodorherzlundd00nord)

 3. zaplog@zaplog
  #155930

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  Der Judenstaat van Theodor Herzl;

 4. red-shadow-2031@red-shadow-2031
  #155931

  Deze tweet van @SpangenbergJohn is volstrekte onzin: https://twitter.com/SpangenbergJohn/status/1535610373642014721

  Dat Zionisme en Jodenom niks en dan ook echt helemaal niks gemeen hebben is goed te zien aan de Zionistische Schriften van Theodor Herzl waarin hij schrijft dat in de "Convocatie" of "Agenda" van het Zionistische congres geen enkele verwijzing is terug te vinden naar de "leerstellige inhoud van het jodendom"? Geen woord, zelfs geen hint.

  http://www.lexikus.de/bibliothek/Theodor-Herzls-Zionistische-Schriften/Protestrabbiner

  Wo haben die fünf Herren in der „Einberufung“ oder in der „Tagesordnung“ des Kongresses irgendeinen Hinweis auf den „Lehrinhalt des Judentums“ gelesen? Davon steht kein Wort, keine auch nur entfernte Andeutung in den Verlautbarungen der Einberufer.

 5. zaplog@zaplog
  #155932
  -- selected for frontpage by system --
 6. zaplog@zaplog
  #155933

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  Eerder dat jaar schreef Herzl al aan de familieraad van het wereldhuis van de Rothschild dat de enige mogelijk, finale en succesvolle oplossing van het Jodenvraagstuk een miljard FransFrancs kost. De idee dat Adolf Eichmann de terminologie finale oplossing van het Jodenvraagstuk heeft bedacht blijkt niet juist te zijn. Theodor Herzl gebruikte die term al in 1895 in zijn correspondentie met de familie Rothschild; endgültige betekent finale:

 7. zaplog@zaplog
  #155934

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  En Daar blijft het niet bij. Theodor Herzl schrijft juni 1895 in zijn dagboeken zelfs dat de het Jodenvraagstuk als een Holocaust moet worden opgelost. Hij gebruikt daarvoor großer Versöhnungsausklang als synoniem. Volgens Herzl moet de Joodse kwestie als -großer Versöhnungsausklang_ worden opgelost. Dat lijken sympathieke woorden, een grote finale verzoening. Behalve als men bedenkt dat Herzl hier associeert met het sluitstuk van Grote Verzoendag of Jom Kipoer. Waarbij ter afsluiting vee wordt geofferd.

 8. vii@vii
  #155986

  Overzichtelijk en erg verhelderend artikel voor wie niet of weinig bekend is met deze materie.
  De boeken van Alan Hart (voormalig BBC verslaggever) Zionism - The Real Enemy of The Jews, behandeld dit onderwerp ook.

  "Over de Joden in Irak is bekend dat aanvallen op hen zijn bewerkstelligd door Zionisten, juist om emigratie naar Israël te bevorderen. "
  Op de website waar in deze zin naar verwezen wordt staat het ook, echter toch het vermelden waard dat het boek Ben Gurion's Scandals: How the Haganah & the Mossad Eliminated Jews van Naim Giladi, de bron is waarin uit eigen ervaring van de schrijver deze vorm van terreur wordt beschreven.

 9. patricksavalle@patricksavalle
  #156205

 10. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156207

  Dit is de truc: a
  Als je negatief spreekt over een joods persoon dan ben je een antisemiet, wat inhoudt dat je de hele joodse gemeenschap negatief bejegent. Echter, wanneer een joods persoon negatief handelt dan mag je daar niet de joodse gemeenschap op aanspreken. M.a.w. ze zijn altijd als gemeenschap slachtoffer maar nooit als gemeenschap verantwoordelijk, waardoor ze als gemeenschap onaantastbaar zijn. Hetzelfde geldt voor moslims. Voor de witte (blanke) mens is dat anders, die zijn wit geprivilegieerd, institutioneel racistisch, original sin, etc..
  Als dit niet verandert dan hebben we het nakijken.

 11. patricksavalle@patricksavalle
  #156379