1. #beleid
  2. #covid19
  3. #ethiek
  4. #vaccinatie
  5. #vaccinatiebijwerkingen
  6. Artikelen

De onbedoelde gevolgen van het COVID-19 vaccinbeleid: waarom mandaten, paspoorten en beperkingen meer kwaad dan goed kunnen aanrichten

Verplicht COVID-19 vaccinbeleid is over de hele wereld gebruikt tijdens de COVID-19 pandemie om de vaccinatiegraad te verhogen. Maar deze beleidsmaatregelen hebben aanzienlijke sociale en politieke weerstand opgeroepen, wat suggereert dat ze onbedoelde schadelijke gevolgen hebben en misschien niet ethisch, wetenschappelijk gerechtvaardigd en effectief zijn.

Wij schetsen een uitgebreide reeks hypotheses over waarom het huidige COVID-19 vaccinatiebeleid zowel contraproductief als schadelijk voor de volksgezondheid kan blijken te zijn. Ons kader synthetiseert inzichten uit de gedragspsychologie (reactantie, cognitieve dissonantie, stigma en wantrouwen), politiek en recht (effecten op burgerlijke vrijheden, polarisatie en mondiaal bestuur), socio-economie (effecten op ongelijkheid, capaciteit van het gezondheidssysteem en sociaal welzijn) en de integriteit van wetenschap en volksgezondheid (de erosie van de volksgezondheidsethiek en regelgevend toezicht).

Onze analyse wijst er sterk op dat het verplichte COVID-19 vaccinbeleid schadelijke gevolgen heeft gehad voor het vertrouwen van het publiek, het vertrouwen in vaccins, de politieke polarisatie, de mensenrechten, de ongelijkheid en het sociaal welzijn. Wij stellen de doeltreffendheid en de gevolgen van een dwingend vaccinatiebeleid in de reactie op een pandemie in vraag en dringen er bij de onderzoeksgemeenschap en de beleidsmakers op aan om terug te keren naar een niet-discriminerende, op vertrouwen gebaseerde aanpak van de volksgezondheid.

Oorspronkelijke artikel

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #155761
    -- selected for frontpage by system --