1. #depleted-uranium
  2. #misdaden-tegen-de-menselijkheid
  3. #nato
  4. #oorlog
  5. #oorlogsmisdaden
  6. #servie
  7. #verarmd-uranium
  8. Artikelen

NAVO claimt 'immuniteit' voor Servische rechtszaken over gebruik van verarmd uranium bij bombardement in 1999

DE WESTERSE ALLIANTIE HEEFT IN 1999 78 DAGEN LANG JOEGOSLAVIË GEBOMBARDEERD EN HET BALKANLAND BESMET MET TEN MINSTE 15 TON UITERST GIFTIGE MUNITIE MET VERARMD URANIUM (DU). SERVISCHE ADVOCATEN HEBBEN MEERDERE RECHTSZAKEN AANGESPANNEN TEGEN DE NAVO, MAAR HEBBEN NOG GEEN FORMELE ERKENNING ONTVANGEN DAT DE ALLIANTIE ZICH SCHULDIG HEEFT GEMAAKT AAN HAAR ACTIES.

De NAVO heeft formeel gereageerd op rechtszaken die door Serviërs zijn aangespannen bij het Hooggerechtshof in Belgrado over het gebruik van DU-munitie door het blok tijdens de bombardementscampagne van 1999, en claimt immuniteit voor vervolging, vertelde Srdan Aleksic, een advocaat die slachtoffers vertegenwoordigt, aan Sputnik Servië.

In zijn verklaring aan de rechtbank gaf het NAVO verbindingskantoor in Servië aan dat de alliantie volledige immuniteit heeft onder de Servische jurisdictie op basis van de overeenkomst uit 2005 tussen de alliantie en de Statenunie van Servië en Montenegro 'Over de doorvoer deelname en ondersteuning van vredesoperaties,' en de overeenkomst uit 2006 op grond waarvan het verbindingskantoor in Belgrado werd opgericht".

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0