1. #covid
 2. #cult
 3. #protestantisme
 4. #vaticaan
 5. Artikelen

Protestanten of protesteerders? De geschiedenis herhaalt zich..

De afgelopen tijd kenmerkte zich door massale protesten door de hele wereld. De protesten richten zich op de elite vanwege hun vrijheidsbeperkende Covid maatregelen en de leugens die via politici en MainStreamMedia werden verkondigd. Veel burgers vonden elkaar in het verzet tegen onrecht en bedrog. Een massale authentieke internationale protestbeweging kwam op gang en dit is vrij uitzonderlijk. Zij kon ontstaan vanwege het grote onrecht en vrijheidsbeperkingen dat mensen is aangedaan.

Maar een dergelijke beweging is niet uniek in de geschiedenis van de mensheid. Zo’n vijfhonderd jaar geleden was er ook zo’n grote protestbeweging die haar basis had in de onvrede van de bevolking vanwege bedrog van de autoriteiten. De mensen die toen protesteerden werden Protestanten genoemd en zij verzetten zich destijds tegen een groot bedrog van de Rooms Katholieke kerk.

Naar ik meen zijn de overeenkomsten van de met nu veel groter dan veel mensen beseffen. Daarom vestig ik er graag de aandacht op.

De aflaat stond aan de basis van de beweging van de protestanten. Als mensen gezondigd hadden voor God, konden ze hun schuld bij de Rooms Katholieke kerk afkopen met een aflaat. Dit was een bewijs dat ze hun zonde hadden afbetaald. Middels dit bedrog verrijkte de Rooms Katholieke kerk zich met enorme bedragen. De Rooms Katholieke kerk hamerde op het persoonlijke schuldgevoel van mensen om hun buit binnen te halen. De samenleving kon altijd collectief door God gestraft worden als de zonden niet werden ingelost. Goede, maar naïeve mensen die spijt hadden van een misstap werden zo aangezet tot boetedoening middels betaling van een geldbedrag.

De afgelopen tijd waren het wederom de machthebbers die bewust een schuldgevoel bij de mensen opriepen. Mensen moesten allerlei onzinnige rituelen uitvoeren, zoals maskers dragen en winkelwagentjes schoonmaken. Anders werden zij bestempeld als zondig en zou de boze geest van het virus door hen geactiveerd worden, met alle desastreuze gevolgen voor de samenleving van dien. De hogepriesters van de Covid cult werden door MSM onophoudelijk op een voetstuk geplaatst om hun angstpsychose te propageren.

Destijds werd een deel van ons inkomen afgepakt, nu konden we onze zonden goedmaken door niet uit te geven. Door niet te shoppen, uit te gaan en niet te consumeren konden we ons deel goedmaken. In plaats van een aflaat kon men nu het vaccin halen om het schuldgevoel te stillen. Als mensen toch zondigden of weigerden het vaccin te halen, dan zou de boze geest van het Virus ons straffen. Onderwijl verrijkten elites zich ongegeneerd. Bill Gates middels de vaccinbusiness en Jeff Bezos van Amazon door de verschuiving naar online verkopen.

Vijfhonderd jaar geleden controleerde de Rooms Katholieke kerk hoe we mochten denken en wat voor informatie er tot ons kwam. Door dit monopolie op informatie kon zij lange tijd deze machine van schuldgevoel en aflaten op gang houden. Maar dit veranderde met de opkomst van de boekdrukkunst. Eerder werden bijbels handmatig door monniken overgeschreven en waren de bijbels slechts voorbehouden voor hoge geestelijken. Doordat bijbels gedrukt werden werd het boek waarop de Rooms Katholieke kerk zich zei te baseren publiekelijk toegankelijk. De teksten in de bijbel bleken echter compleet tegengesteld waren aan de RK praktijken. Zo stond erin dat mensen door rechtstreeks gebed aan Jezus Christus hun zonden vergeven konden worden en dat dit op elk moment voor een iedere gelovige mogelijk was. Dit was een grote bedreiging voor het zorgvuldig door de Rooms Katholieke kerk opgebouwde schuldcomplex en zij probeerden het drukken van bijbels dan ook te verbieden. Maar de techniek van de boekdrukkunst was al wijdverspreid en verbieden bleek ondoenlijk. Mensen als Maarten Luther brachten alle misstanden met verfe bij de bevolking aan het licht.

In onze huidige tijd zijn de geschreven media door oligarchen opgekocht. MSM had zo tot korte tijd geleden het monopolie op de waarheid en het creëren van schuldgevoelens. Maar door het internet hebben alternatieve media de laatste tien jaar dit monopolie kunnen doorbreken. Met het groteske Covid bedrog is dit proces in een stroomversnelling gekomen. De officiële religie van het boze virus en de collectieve schuld aan haar verspreiding werden onderuit gehaald door wetenschappers op internetkanalen die de Big Pharma en overheids leugens ontmaskerden. Het aangeprate schuldcomplex werd zo bij een significant deel van de bevolking overwonnen.

Een dergelijke institutionalisering van het schuldcomplex zien we overigens ook in de uitrol van het CO2-klimaatsprookje waarmee consumptie tot een zonde is verworden. De CO2 aflaten dienen de gemoedsrust van de geïndoctrineerde CO2 gelovige gerust te stellen. Het Covid paspoort is de opmaat voor het nieuwe aflaatsysteem van gebakken lucht in de meest letterlijke zin.

De Room Katholieke Kerk liet zich destijds niet onbetuigd, maar zette de aanval tegen de Protestanten in. Protestanten die, met de bijbel in de hand, het RK monopolie op de waarheid waagden te torpederen werden belachelijk gemaakt en als ketters weggezet. Ze werden met geweld neergeslagen door soldaten van machthebbers die trouw waren aan de RK kerk.

In de huidige tijd worden mensen die de Covid religie niet omarmen eveneens verketterd als wappies en onophoudelijk geframed in de MSM. Met haatcampagnes van overheid en msm maakte zij de geesten rijp te maken voor uitsluiting en vervolging. Tijdens demonstraties werd er door regimegetrouwe agenten hard op andersdenkenden ingeslagen. Geheime diensten volgen andersdenkenden net als de inquisitie de ketters vervolgde.
Zo zien we dat de geschiedenis van 500 jaar geleden zich herhaalt. Bedrog en machtswellust gaan weer hand in hand met een aangepraat schuldcomplex en boetedoening.

Ook nu is het Vaticaan onderdeel van het Covid-bedrog. De vaccinatieagenda en de build back better Great Reset werden door het Vaticaan uitgebreid gepromoot. Net als de MRNA vaccins die onderdeel zijn van de Transhumanistische agenda en de schepping geweld aan doen.

De vijand en haar psychologische wapens blijken in 500 jaar niet verandert.
Als de mensheid zich wil ontdoen van onrecht en bedrog, dan zal zij zich wederom moeten ontdoen aan de opgelegde schuldgevoelen die haar verblinden.

Oftewel, the truth shall set us free!2

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #155639
  -- selected for frontpage by system --
 2. patricksavalle@patricksavalle
  #155643

  Interessant, wist ik dus niet.