1. #cia
 2. #destabilisatie
 3. #extremisme
 4. #geopolitiek
 5. #nazis
 6. #oekraine
 7. #project-aerodynamic
 8. #regime-change
 9. Artikelen

CIA: Ondermijning en Nazificering van Oekraïne sinds 1953 (artikel uit 2016)

Door Wayne Madsen, January 8, 2016. Met toestemming overgenomen.

De recente vrijgave van meer dan 3800 documenten door de Central Intelligence Agency levert gedetailleerd bewijs dat de CIA sinds 1953 twee grote programma's uitvoerde, niet alleen om Oekraïne te destabiliseren, maar ook om het te nazificeren met volgelingen van de Oekraïense nazi-leider Stepan Bandera uit de Tweede Wereldoorlog.

De CIA programma's overspannen ongeveer vier decennia. Het begon als een paramilitaire operatie die financiering en uitrusting verschafte aan anti-Sovjet Oekraïense verzetsgroepen als de Oekraïense Hoge Raad voor Bevrijding (UHVR); zijn filialen, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) en het Oekraïense Opstandelingen Leger (UPA), allen nazi-Banderisten. De CIA verleende ook steun aan een relatief anti-Bandera factie van de UHVR, de ZP-UHVR, een in het buitenland gevestigde virtuele tak van de inlichtingendiensten van de CIA en het Britse MEI-6. De vroege CIA operatie om Oekraïne te destabiliseren, met gebruikmaking van in ballingschap levende Oekraïense agenten in het Westen die werden geïnfiltreerd in Sovjet-Oekraïne, kreeg de codenaam Project AERODYNAMIC.

Een voormalig TOP SECRET CIA document van 13 juli 1953 geeft een beschrijving van AERODYNAMIC:

"Het doel van Project AERODYNAMIC is om te voorzien in de exploitatie en uitbreiding van het anti-Sovjet Oekraïense verzet voor koude oorlog en hete oorlog doeleinden. Groepen als de Oekraïense Hoge Raad voor de Bevrijding (UHVR) en zijn Oekraïense Opstandelingenleger (OUN), de Buitenlandse Vertegenwoordiging van de Oekraïense Hoge Raad voor de Bevrijding (ZPUHVR) in West-Europa en de Verenigde Staten, en andere organisaties zoals de OUN/B zullen worden gebruikt".

De CIA gaf in een voormalig SECRET document uit 1970 toe dat zij sinds 1950 in contact stond met de ZPUHVR.

De OUN-B was de Bandera-factie van de OUN en haar neonazi-sympathisanten zijn vandaag de dag ingebed in de Oekraïense nationale regering in Kiev en in regionale en gemeentelijke regeringen in het hele land.

AERODYNAMIC plaatste veldagenten in Sovjet-Oekraïne die op hun beurt contact legden met de Oekraïense verzetsbeweging, in het bijzonder met SB-agenten (inlichtingendienst) van de OUN die reeds in Oekraïne actief waren. De CIA regelde luchtdroppings van communicatieapparatuur en andere voorraden, waaronder vermoedelijk wapens en munitie, voor het "geheime" CIA-leger in Oekraïne. De meeste Oekraïense agenten van de CIA werden in West-Duitsland opgeleid door de afdeling Foreign Intelligence Political and Psychological (FI-PP) van het Amerikaanse leger. De communicatie tussen de CIA-agenten in Oekraïne en hun westerse contactpersonen verliep via walkietalkies (WT), kortegolf via internationale postkanalen, en clandestiene koeriers per vliegtuig en over land.

Agenten die vanuit de lucht in Oekraïne werden gedropt, hadden een kit bij zich die onder meer bestond uit een pennenpistool met traangas, een arctische slaapzak, een kampbijl, een loopgraafwerktuig, een zakmes, een chocoladewafel, een Minox-camera en een 35 mm Leica-camera, film, een Sovjet-toiletkit, een Sovjet-pet en -jas, een .22-kaliberpistool en kogels, en rubberen "voorbehoedsmiddelen" om "film waterdicht te maken". Andere agenten kregen radiotoestellen, handgeneratoren, nikkel-cadmium batterijen, en bakens.

Een verwant project onder AERODYNAMIC had de codenaam CAPACHO.

Uit CIA-documenten blijkt dat AERODYNAMIC tot 1970, tijdens de regering Richard Nixon, in bedrijf bleef.

Het programma had meer weg van een psychologische oorlogsvoering dan van een levensechte kopie van een John Le Carré spionageroman "Achter het IJzeren Gordijn". De CIA zette een propagandabedrijf op in Manhattan dat zich toelegde op het drukken en uitgeven van anti-Sovjet ZPUHVR literatuur die naar Oekraïne gesmokkeld zou worden. Het nieuwe strijdtoneel zou niet de moerassige retraites bij Odessa en de koude verlaten pakhuizen in Kiev zijn, maar in het centrum van de wereld van de uitgeverij en de omroepmedia.

Het CIA dekmantelbedrijf was Prolog Research and Publishing Associates, Inc, dat later bekend werd onder de naam Prolog. De CIA codenaam voor Prolog was AETENURE. De groep gaf het Oekraïense tijdschrift "Prolog" uit. De CIA noemde Prolog een "non-profit, belastingvrijgesteld dekmantelbedrijf voor de activiteiten van de ZP/UHVR". De "rechtspersoon" die door de CIA werd gebruikt om Prolog te financieren blijft geheime informatie. In het SECRET CIA document staat echter wel dat de fondsen voor Prolog naar het kantoor in New York werden doorgesluisd "via Denver en Los Angeles en dat aan Prolog kwitanties werden verstrekt die de herkomst van de fondsen aantonen om vragen van de belastingautoriteiten in New York te voorkomen".

Wat het kantoor van Prolog in München betreft, vermeldt het CIA-document dat de middelen daarvoor afkomstig zijn van een rekening die losstaat van die van Prolog in New York bij een medewerkende bank, welke rekening ook geheim blijft. In 1967 voegde de CIA de activiteiten van Prolog München en het kantoor in München van het Oekraïense in ballingschap levende nationalistische tijdschrift "Suchasnist" samen. Het kantoor in München ondersteunde ook de "Ukrainische Gesellschaft fur Auslandstudien". Uit de CIA-documenten blijkt ook dat agenten van de US Federal Bureau of Investigation (FBI) zich mogelijk bemoeid hebben met AERODYNAMIC-agenten in New York. Een CIA-richtlijn uit 1967 adviseerde alle ZPUHVR-agenten in de Verenigde Staten om hun contacten met VN-missiediplomaten en VN-medewerkers uit de USSR en de Oekraïense SSR te melden bij de FBI of bij hun eigen CIA project case officer. CIA agenten belast met AERODYNAMIC in New York en München kregen de codenaam AECASSOWARY agenten. Blijkbaar niet zo ingenomen met de beknoptheid van MI-6's beroemde agent "007", kreeg een CIA-agent in München de codenaam AECASSOWARY/6 en de senior agent in New York was AECASSOWARY/2.

Agenten van AECASSOWARY namen deel aan en leidden andere AERODYNAMIC-teams die infiltreerden in de Wereldjongerenconferentie van Wenen in 1959. De infiltratieoperatie in Wenen, waarbij contact werd gelegd met jonge Oekraïeners, kreeg van de CIA de codenaam LCOUTBOUND.

In 1968 gaf de CIA opdracht Prolog Research and Publishing Associates, Inc. te beëindigen en te vervangen door Prolog Research Corporation, "een commerciële onderneming met winstoogmerk die zogezegd contracten uitvoert voor niet nader genoemde gebruikers als privé-personen en instellingen".

De CIA meldde dat de reorganisatie van Prolog het gevolg was van operatie MHDOWEL. Er is niet veel bekend over MHDOWEL, behalve dat het ging om het opblazen van de CIA dekmantel van een stichting zonder winstoogmerk. Het volgende is uit een memo aan dossier, gedateerd 31 januari 1969, van CIA assistent algemeen raadsman John Greany, "Betreft een vergadering van Greaney, raadsman Lawrence Houston en Rocca over een 'confrontatie' met NY FBI kantoor op 17 januari 1969. Ze bespraken twee personen wiens namen werden bewerkt. Van de ene werd gezegd dat hij sinds 8/28/61 een personeelsagent van de CIA was die in 1964 was aangesteld om een monografie te schrijven, die was gefinancierd door een subsidie van een stichting waarvan de dekmantel in MHDOWEL (ik vermoed dat dat code is voor US Press) was opgeblazen. Eén van de individuen [naam bewerkt] was gevraagd voor gebruik bij Project DTPILLAR in november 1953 tot febr. 1955 en later in maart 1964 voor WUBRINY. Toen de Afdeling Binnenlandse Operaties de Veiligheid liet weten dat deze persoon niet voor WUBRINY zou worden gebruikt, merkte Rocca op dat "er enkele nogal onheilspellende beschuldigingen zijn tegen leden van het bedrijf van [naamvermelding]," erop wijzend dat een lid van dat bedrijf een "kaartdragend lid van de Communistische Partij" was. De memo zei verder dat Rocca onderzoek deed naar het gebruik van de persoon in Project DTPILLAR met betrekking tot de vraag of die persoon activiteiten in Genève had genoemd in maart 1966 in verband met Herbert Itkin". Raymond Rocca was het plaatsvervangend hoofd van de CIA's Contraspionage Divisie. Itkin was een undercoveragent voor de FBI en de CIA die naar verluidt infiltreerde in de maffia en in 1972 in Californië een nieuwe identiteit kreeg als "Herbert Atkin".

In 1969 begon AERODYNAMIC de zaak van de Krim-Tataren te bevorderen. In 1959 begon de Canadese inlichtingendienst, vanwege Canada's grote Oekraïense bevolking, een soortgelijk programma als AERODYNAMIC met de codenaam "REDSKIN".

Naarmate het internationale luchtverkeer toenam, nam ook het aantal bezoekers aan het Westen uit Sovjet-Oekraïne toe. Deze reizigers waren van primair belang voor AERODYNAMIC. Reizigers werden door CIA agenten gevraagd om clandestien Prolog materiaal, allemaal gecensureerd door de Sovjet regering, mee te nemen naar Oekraïne voor verspreiding. Later begonnen AERODYNAMIC agenten Oekraïense bezoekers aan Oost-Europese landen te benaderen, in het bijzonder Oekraïense Sovjetbezoekers aan Tsjecho-Slowakije tijdens de "Praagse Lente" van 1968. De Oekraïense CIA-agenten hadden hetzelfde verzoek om subversieve literatuur mee terug te nemen naar Oekraïne.

AERODYNAMIC werd in de jaren '80 voortgezet als operatie QRDYNAMIC, die was toegewezen aan het Covert Action Program Soviet East Europe van de Political and Psychological Staff van de CIA. De operaties van Prolog werden uitgebreid van New York en München naar Londen, Parijs en Tokio. QRDYNAMIC begon banden te smeden met operaties gefinancierd door hedge fund magnaat George Soros, in het bijzonder met de Helsinki Watch Group's operatives in Kiev en Moskou. De verspreiding van ondergronds materiaal breidde zich uit van tijdschriften en pamfletten tot audiocassettebandjes, zelfinktende postzegels met anti-Sovjetboodschappen, stickers en T-shirts.

QRDYNAMIC breidde zijn activiteiten uit naar China, uiteraard vanuit het kantoor in Tokio, en naar Tsjecho-Slowakije, Polen, Estland, Litouwen, Letland, Joegoslavië, Afghanistan, Sovjet-Centraal-Azië, de Sovjet-Pacifisch Maritieme regio, en onder Oekraïens-Canadese burgers. QRDYNAMIC betaalde ook agenten-invloedrijke journalisten voor hun artikelen. Deze journalisten waren gevestigd in Zweden, Zwitserland, Australië, Israël en Oostenrijk.

Maar aan het begin van glasnost en perestroika in het midden van de jaren tachtig, begon het er slecht uit te zien voor QRDYNAMIC. De hoge huurprijzen in Manhattan dwongen het bedrijf op zoek te gaan naar goedkopere onderkomens in New Jersey.

Assistent-staatssecretaris voor Europese/Euraziatische Zaken Victoria Nuland, de "Maiden of Maidan" met haar gebakjes, vertelde het Amerikaanse Congres dat de Verenigde Staten sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 5 miljard dollar hebben uitgegeven om de controle over Oekraïne uit de Russische sfeer te halen. Met de recente onthullingen van de CIA blijkt dat het prijskaartje voor de Amerikaanse belastingbetaler van dergelijke buitenlandse streken veel hoger was.

Hier het origineel

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #155605

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  Hier het origineel](https://www.strategic-culture.org/news/2016/01/08/cia-undermining-and-nazifying-ukraine-since-1953/)

 2. zaplog@zaplog
  #155607
  -- selected for frontpage by system --