Concept

aged-dust-4592@aged-dust-4592

30 feiten die u MOET weten: uw Covid spiekbriefje

Een verzameling van alle argumenten die u ooit nodig zult hebben.

Dit artikel is een vertaling van een artikel dat is verschenen op de OffGuardian. OffGuardian werd gelanceerd in februari 2015 en ontleent zijn naam aan het feit dat de oprichters allemaal waren gecensureerd en/of verbannen uit de 'Comment is Free'-secties van de Guardian.

DEEL I: “COVID DODEN” & Mortaliteit


  1. Het overlevingspercentage van "Covid" is meer dan 99%. Medische experts van de overheid deden er alles aan om vanaf het begin van de pandemie te onderstrepen dat de overgrote meerderheid van de bevolking geen gevaar loopt door Covid.

Bijna alle onderzoeken naar de mortaliteit ofwel infection mortality ratio (IFR) van Covid hebben resultaten tussen 0,04% en 0,5% opgeleverd. Dit betekent dat het overlevingspercentage van Covid ten minste 99,5% is.


  1. Er is GEEN ongebruikelijke oversterfte geweest. De pers heeft 2020 het "dodelijkste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog" in het VK genoemd, maar dit is misleidend omdat het voorbijgaat aan de enorme bevolkingsgroei sinds die tijd. Een meer redelijke statistische maatstaf voor mortaliteit is Age-Standardised Mortality Rate (ASMR):

Picture.

Volgens deze maatstaf is 2020 niet eens het slechtste jaar voor sterfte sinds 2000. In feite zijn sinds 1943 slechts 9 jaar beter geweest dan 2020.

Evenzo ligt in de VS de ASMR voor 2020 alleen op het niveau van 2004:

Picture

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van hoe Covid de sterfte in West-Europa en de VS beïnvloedde. De stijgingen van de mortaliteit die we hebben gezien, kunnen worden toegeschreven aan niet-Covid-oorzaken [feiten 7, 9 en 19].


  1. Het aantal "Covid-sterfgevallen" is kunstmatig opgeklopt. Landen over de hele wereld hebben een "Covid-sterfgeval" gedefinieerd als een "dood door welke oorzaak dan ook binnen 28/30/60 dagen na een positieve test".

Gezondheidsfunctionarissen uit Italië, Duitsland, het VK, de VS, Noord-Ierland en anderen hebben allemaal toegegeven aan deze praktijk:

Video

Het verwijderen van elk onderscheid tussen sterven aan Covid en sterven aan iets anders na positief getest te zijn op Covid zal natuurlijk leiden tot overtrokken aantallen "Covid-sterfgevallen". De Britse patholoog dr. John Lee waarschuwde al in het afgelopen voorjaar voor deze "aanzienlijke overschatting". Andere reguliere bronnen hebben het ook gemeld.

Gezien het enorme percentage "asymptomatische" Covid-infecties [14], de bekende prevalentie van ernstige comorbiditeiten [feit 4] en het potentieel voor fout-positieve tests [feit 18], maakt dit de Covid-sterftecijfers een uiterst onbetrouwbare statistiek.


  1. De overgrote meerderheid van de covid-sterfgevallen heeft ernstige comorbiditeiten. In maart 2020 publiceerde de Italiaanse regering statistieken waaruit bleek dat 99,2% van hun “covid-sterfgevallen” ten minste één ernstige comorbiditeit had.

Deze omvatten onder meer kanker, hartaandoeningen, dementie, Alzheimer, nierfalen en diabetes. Meer dan 50% van hen had drie of meer ernstige reeds bestaande aandoeningen.

Dit patroon heeft in alle andere landen standgehouden in de loop van de "pandemie". Een FOIA-verzoek van oktober 2020 aan de Britse ONS onthulde dat minder dan 10% van het officiële aantal “overleden door Covid” op dat moment Covid als de enige doodsoorzaak had.


  1. De gemiddelde leeftijd van "Covid-dood" is hoger dan de gemiddelde levensverwachting. De gemiddelde leeftijd van een "Covid-sterfgeval" in het VK is 82,5 jaar. In Italië is dat 86. Duitsland, 83. Zwitserland, 86. Canada, 86. De VS, 78, Australië, 82.

In bijna alle gevallen is de mediane leeftijd van een "Covid-sterfgeval" hoger dan de nationale levensverwachting.

Als zodanig heeft de "pandemie" voor het grootste deel van de wereld weinig tot geen invloed gehad op de levensverwachting. Vergelijk dit met de Spaanse griep, die in iets meer dan een jaar de levensverwachting in de VS met 28% zag dalen. [bron]


  1. Covid-sterfte weerspiegelt exact de natuurlijke sterftecurve. Statistische studies uit het VK en India hebben aangetoond dat de curve voor "Covid-sterfte" de curve voor verwachte sterfte bijna exact volgt:

Het risico op overlijden "door Covid" volgt bijna precies uw achtergrondrisico op overlijden in het algemeen.

De kleine stijging voor sommige van de oudere leeftijdsgroepen kan worden verklaard door andere factoren. [feiten 7, 9 & 19]


  1. Het gebruik van "onwettige" DNR's is enorm toegenomen. Waakhonden en overheidsinstanties hebben de afgelopen twintig maanden melding gemaakt van een enorme toename van het gebruik van Do Not Resuscitate Orders (DNR's).

In de VS beschouwden ziekenhuizen "universele DNR's" voor elke patiënt die positief testte op Covid, en klokkenluiders hebben toegegeven dat het DNR-systeem in New York werd misbruikt.

In het VK was er een "ongekende" stijging van "illegale" DNR's voor gehandicapten, huisartsenposten stuurden brieven naar niet-terminale patiënten met de aanbeveling om DNR-orders te ondertekenen, terwijl andere artsen "algemene DNR's" ondertekenden voor hele verpleeghuizen.

Uit een onderzoek van Sheffield University bleek dat meer dan een derde van alle "vermoedelijke" Covid-patiënten binnen 24 uur na ziekenhuisopname een DNR aan hun dossier had toegevoegd.

Algemeen gebruik van gedwongen of illegale DNR-bevelen zou een verklaring kunnen zijn voor eventuele stijgingen van het sterftecijfer in 2020/21. [Feiten 2 & 6]

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1

Deze reacties zijn tijdelijk en verdwijnen bij publicatie

  1. Ga je het halen tot 30? :P

Log in om te reageren