1. #corruptie
 2. #fascisme
 3. #kapitalisme
 4. #robert-malone
 5. #totalitarisme
 6. #wef
 7. Artikelen

De corruptie van onze natie. Omgekeerd totalitarisme: Het Wereld Economisch Forum vertegenwoordigt wereldwijde politieke verovering door het kapitalisme

Omdat wetenschap, geneeskunde en politiek drie draden zijn die verweven zijn in hetzelfde weefsel van openbaar beleid, moeten we werken om ze alle drie tegelijk te herstellen. De corruptie van politieke systemen door globale corporatisten is doorgesijpeld naar onze wetenschap, medicijnen en gezondheidszorgsystemen en moet ontmaskerd worden. Bovendien breidt de perversie van wetenschap en geneeskunde door bedrijfsbelangen zich steeds verder uit; het is verderfelijk en onhoudbaar. Onze politiek, regeringsinstanties en instituten zijn wijdverbreid als het gaat om regelgeving die wordt overgenomen door het bedrijfsleven. De corporatisten zijn geïnfiltreerd in alle drie de takken van de overheid, en het is aan ons, de mensen, om de controle terug te nemen. Corporatief-publieke partnerschappen die zo trendy zijn geworden hebben een andere naam, het is fascisme- de politieke wetenschapsterm voor de samensmelting van de belangen van corporaties en de staat. Het komt erop neer dat de spanning tussen de belangen van de republiek en haar burgers (die volgens Jefferson primair moeten zijn), en de financiële belangen van bedrijven en ondernemingen (Hamiltons ideaal) veel te ver is doorgeslagen naar de belangen van bedrijven en hun miljardair-eigenaars ten koste van de bevolking in het algemeen.

De natie en haar bestuursorganen (met inbegrip van de vastgeroeste bureaucratie die vaak de "diepe staat" wordt genoemd) dienen nu in de eerste plaats de belangen van ....

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #155529
  -- selected for frontpage by system --