1. #amerika
 2. #depleted-uranium
 3. #irak
 4. #kernafval
 5. #oorlogsmisdaad
 6. Artikelen

Nieuw onderzoek documenteert misvorming van babies door Amerika's gebruik van verarmd uranium in Irak

Artikel van David Swanson uit september 2019. Met toestemming vertaald.

In de jaren na 2003 heeft het Amerikaanse leger Irak bezaaid met meer dan 500 militaire bases, waarvan vele dicht bij Iraakse steden. Deze steden hadden te lijden onder de gevolgen van bommen, kogels, chemische en andere wapens, maar ook onder de milieuschade van open brandkuilen op Amerikaanse bases, verlaten tanks en vrachtwagens, en de opslag van wapens op Amerikaanse bases, waaronder wapens met verarmd uranium. Hier is een kaart van enkele van de Amerikaanse bases:

Deze kaart en de andere illustraties hieronder zijn afkomstig van Mozhgan Savabieasfahani, een van de auteurs van een binnenkort te verschijnen artikel in het tijdschrift Environmental Pollution. Het artikel documenteert de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd in Nasiriyah nabij de luchtmachtbasis Tallil. Nasiriyah werd in 2003 en in het begin van de jaren negentig door het Amerikaanse leger gebombardeerd. Vanaf 2003 werden op de luchtmachtbasis Tallil brandstapels in de open lucht gebruikt. Zie een tweede kaart:

Kijk nu eens (niet wegdraaien) naar deze beelden van zuigelingen die tussen augustus en september van 2016 zijn geboren bij ouders die onafgebroken in Nasiriyah hebben gewoond. De zichtbare geboorteafwijkingen omvatten: anencefalie (A1 en A2 , B), afwijkingen aan de onderste ledematen (C), hydrocefalie (D), spina bifida (E), en meervoudige afwijkingen (F, G, H). Stel je voor dat deze tragische geboorteafwijkingen waren veroorzaakt door een natuurramp of door de wandaden van de volgende regering die door de Verenigde Staten voor "regime change" wordt uitgekozen - zou de verontwaardiging dan niet wijdverbreid en daverend zijn? Maar deze verschrikkingen hebben een andere oorzaak.

Hier is een andere illustratie, van hand- en voetafwijkingen bij kinderen in Nasiriyah, en in de oude stad Ur, in de buurt van de Amerikaanse basis:

In de nu gepubliceerde studie werd een omgekeerd evenredig verband gevonden tussen de afstand tot de luchtmachtbasis Tallil en het risico van geboorteafwijkingen, alsmede van het gehalte aan thorium en uranium in het haar van de betrokkene. Er werd een positief verband gevonden tussen de aanwezigheid van thorium en uranium en de aanwezigheid van geboorteafwijking(en). Thorium is een vervalproduct van verarmd uranium, en een radioactieve verbinding.

Deze resultaten zijn gevonden bij deze specifieke basis en niet bij tientallen andere, niet omdat zij noodzakelijkerwijs uniek is; er zijn nog geen soortgelijke studies uitgevoerd bij elk van de andere bases. De resultaten van dit onderzoek zullen waarschijnlijk identiek zijn aan de resultaten die een soortgelijk onderzoek volgend jaar, of volgend decennium, of volgende eeuw, of volgend millennium, zou kunnen opleveren, althans als er geen grote inspanningen worden gedaan om de schade te beperken.

Wapens met verarmd uranium (DU) werden niet alleen opgeslagen in Irak, maar ook afgevuurd in Irak. Volgens een rapport van het VN-milieuprogramma uit 2007 werd in Irak tussen 1.000 en 2.000 ton verarmd uranium afgevuurd. Hoewel niet op hetzelfde niveau, heeft het Amerikaanse leger ook de omgeving van Washington, D.C., en andere delen van de Verenigde Staten en de wereld vergiftigd met DU. Het Pentagon claimt tot op de dag van vandaag het recht om verarmd uranium te gebruiken. Verarmd uranium is permanent gevaarlijk afval van de productie van kernenergie, een energiebron die door zijn lobbyisten als milieuvriendelijk wordt aangeprezen. Hier is een beschrijving van DU van Iraq Veterans Against the War, een groep (later omgedoopt tot "About Face: Veterans Against the War!") waarvan vele leden bekend zijn met de schade die DU rechtstreeks toebrengt aan mensen, niet alleen aan hun nakomelingen:

Verarmd Uranium (DU) is een giftig, radioactief zwaar metaal dat het afvalproduct is van het uraniumverrijkingsproces bij de productie van kernwapens en uranium voor kernreactoren. Omdat dit radioactieve afval overvloedig aanwezig is en een dichtheid heeft die 1,7 maal groter is dan die van lood, gebruikt de Amerikaanse regering verarmd uranium in munitie die uiterst doeltreffend is bij het doorboren van pantservoertuigen. Elke kogel met DU-munitie laat echter een residu van DU-stof achter op alles wat het raakt, waardoor de omgeving besmet wordt met giftig afval dat een halveringstijd heeft van 4,5 miljard jaar, de leeftijd van ons zonnestelsel, en verandert elk slagveld en schietterrein in een giftige vuilnisbelt die iedereen in zulke gebieden vergiftigt. DU stof kan worden ingeademd, ingeslikt, of geabsorbeerd door schrammen in de huid. Verarmd uranium wordt in verband gebracht met DNA-schade, kanker, geboorteafwijkingen en vele andere gezondheidsproblemen. De Verenigde Naties classificeren munitie met verarmd uranium als illegale massavernietigingswapens vanwege hun lange termijn impact op het land waar ze gebruikt worden en de lange termijn gezondheidsproblemen die ze veroorzaken als mensen eraan blootgesteld worden.

Niet alleen kwam het brengen van wapens met verarmd uranium naar Irak neer op het plaatsen van "Massavernietigingswapens" in Irak in naam van het elimineren van "Massavernietigingswapens", maar het gebruik en de opslag van verarmd uranium in Irak vormde aantoonbaar een schending van het Verdrag inzake het verbod van het militaire of enig ander vijandig gebruik van technieken tot wijziging van het milieu. Het gebruik van DU was ook een onderdeel van een illegale oorlog, die in zijn geheel zowel het VN-Handvest als het Kellogg-Briand Pact schond. Elk onderdeel van zo'n oorlog is illegaal. Bovendien is het gebruik van dergelijke wapens in strijd met het verbod op collectieve bestraffing van de Conventies van Genève en met het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.

Het gebruik van deze wapens was slechts een klein onderdeel van de schade die door de oorlog is toegebracht aan Irak, zijn bevolking, zijn samenleving en zijn natuurlijke omgeving. We zouden geen rechtszaak moeten eisen alvorens hulp te bieden en herstelbetalingen te doen. Fundamenteel menselijk fatsoen zou voldoende moeten zijn.

Originele artikel

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #155496
  -- selected for frontpage by system --
 2. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155502