1. #emotie
 2. #informatieoorlog
 3. #navo
 4. #niet
 5. #oekraine
 6. #poetin
 7. #trollen
 8. #wwiii
 9. #zelenski
 10. Artikelen

Verontwaardigingsporno gijzelt het Westers denken

Een krachtige vorm van emotionele oorlogsvoering. Kan worden gekatapulteerd door in te haken op bestaande vooroordelen.

Verontwaardigingsporno is ontwikkeld binnen de Amerikaanse social justice beweging, en verder geperfectioneerd binnen het Amerikaanse en Canadese universiteitswezen. Het wordt ook al jarenlang breed ingezet om de massa voor het klimaat in beweging te krijgen.

Nu met Oekraïne bereikt het fenomeen waarlijk absurdistische proporties. Het meest verbazende is dat de reden van de verontwaardiging opzichtig nep kan zijn, maar desalniettemin is het effect er niet minder om. Het roept op tot ondoordachte actie, eist onvoorwaardelijke steun, en legt daarbij een sterke claim op rechtvaardigheid.

En het lijkt te werken. Als een speer. Hoe is dit toch mogelijk? Heeft de massa nu permanent het gezond verstand verloren?? Ja, maar dit is niet omdat de intelligentie opeens gedaald is. Het is een mix van 'Wijn in de man, wijsheid in de kan', of Amerikaans gezegd: 'Drinking the coolaid' die zorgt dat mensen niet meer WILLEN nadenken maar liever oordelen.

De mens is gehackt

... en de emotie speelt hierin een belangrijke rol.

Verontwaardiging is niet de enige emotie geschikt om de geest te hacken, angst (covid, en ook de 'oorlog tegen terreur' stonden bol van de angsporno) is ook effectief gebleken, samen met schuld en schaamte. Ongeacht de gebruikte emotie, het gaat om de verlammende invloed van emotie op de menselijke geest.

De kracht van Emotie

Emotie hindert enerzijds het denken, en bevordert anderszijds het handelen. Daarbij kan emotie heel subtiel zijn, en het ontsnapt dan vaak aan het bewustzijn van de gemiddelde mens. Onafhankelijk van de subtiliteit vormt emotie de bril waardoor de werkelijkheid wordt waargenomen.

Dit maakt emotie het perfecte middel om gedrag onbewust te sturen, en er wordt dus ook driftig gebruik van gemaakt. Dit is allemaal al sinds jaar en dag bekend, de nieuwere ontwikkeling is de verbinding tussen data en technologie, waardoor emotie tegenwoordig gericht (en op schaal) ingezet kan worden om een specifiek doel te bereiken.

Zo toegepast verandert emotie van een natuurlijk fenomeen wat je met zijn allen leeft en een beetje binnen de perken houdt, in een gevaarlijk propagandawapen wat van bovenaf opgelegd wordt, met onvoorspelbare effecten op de bevolking. Dit is op zijn zachtst gezegd een riskante ontwikkeling.

Hoe werkt emotie als wapen

Allereerst, het is een wapen voor een informatieoorlog. Door met gekleurde informatie, gericht bepaalde emoties op te wekken, kan men het publiek in een toestand krijgen waarin het bepaalde feiten of besluiten makkelijker accepteert. Met het kleuren kan de waarheid flink worden opgerekt, want de emotie hindert immers het denken, en daarmee dus al te kritische evaluatie.

Dit wapen, bijvoorbeeld een bericht over een schandalige gebeurtenis, komt altijd met een appel voor direkte actie. Wie hier niet in meegaat, riskeert de emotie (verontwaardiging) die het bericht bij de ander opriep over zich heen te krijgen.

Het werkt als een soort tweetrapsraket. De mensen die er minder gevoelig voor zijn (en dus gaan oproepen tot matiging van de reactie) zullen de eerste trap (het bericht) doorstaan, maar dan krijgen ze alsnog last van de mensen die wel vol door de eerste trap geraakt werden. Die willen dan actie en zullen matigers verbaal aanvallen. Dat is de tweede trap. Dit is natuurlijk deels gedrag wat aangeleerd moet worden, en dat is afgelopen decennia gedaan in de media, en op social media.

Goede voorbereiding kan het effect katapulteren

Hoe beter een bericht bestaande vooroordelen bevestigt, hoe meer het 'aanslaat', emotie oproept daarmee dus het denken hindert. Hoe sterker de call to action dus uitwerkt.

Het scheppen van gewenste vooroordelen is dus belangrijke voorbereiding voorafgaand aan de inzet van het emotiewapen. De vaccinlobby werkt bijvoorbeeld al decennia aan het perfectioneren van hun angstpropaganda en schuldrethoriek (=groepsdruk), die veel mensen inmiddels voor waarheid aannemen.

De oekraïnepropaganda drijft meer op Russofobie: Rusland is een achterlijk maar gevaarlijk land wat uitsluitend desinformatie produceert, en het wil niets liever dan de wereld veroveren en de tsarentijd doen herleven. Als het de kans krijgt zal het de hele wereld in een grote holodomor vernietigen, terwijl president Poetin zich baadt in hertenbloed en afgedroogd wordt met handdoeken gemaakt van maagdenschaamhaar. LOL. Hier meer over Russofobie, iets serieuzer.

Het afdwingen van empathie

Het is menseigen om bevestiging te zoeken voor de emotie die op dat moment leeft. In de toepassing als wapen wordt dit gegeven misbruikt (efficiente manipulatie speelt in op bestaande mechanismes), door onvoorwaardelijke empatie te EISEN en elke kritische kanttekening over de reden van de emotie te beantwoorden met: HOE DURF JE !?!?

..en daarmee is het gesprek ook meteen afgelopen. Empathie en begrip tonen is de enige optie, en wie dit niet onvoorwaardelijk doet, krijgt onder meer het volgende naar het hoofd:

-hard
-gevoelloos
-koud
-onmenselijk

...en wordt hiermee dus effectief ontmenselijkt.

Je bent met ons of tegen ons

Het mes wordt er nog scherper opgezet door de neutrale optie te elimineren. Door niet te accepteren dat mensen zich op de vlakte houden dwing je mensen tot het uitsteken van hun nek. Als ze geen kleur bekennen, dan gaat die kop er dus af. 'Met of tegen ons' is een typisch oorlogsperspectief, want in een oorlog is inderdaad het eerste wat je wilt weten of een persoon met, of tegen je is.

Deugen is positief mijdingsgedrag

Deze zware sanctie van ontmenselijking leidt to positief mijdingsgedrag: elkaar preventief laten zien hoeveel empathie je wel niet toont ontziet men de zere plek. Dit bedienen van de opgeeiste empathie krijgt een eigen groepsdynamiek en wordt ook wel omschreven als 'deugen'. De veroordelende reactie richting de non-deugende sceptici wordt ook wel 'deugstress' genoemd.

Omdat iedereen die rustig nadenkt / reflecteert, en dus niet meegaat in de actie van onvoorwaardelijk oordelen, de genoemde ontmenselijking naar het hoofd krijgt, leidt het tot de twitter bio's zoals "Ik denk dus ik ben extreemrechts".

De ontmenselijking lijkt vervolgens de vrijbrief te worden voor allerlei excessieve represailles, welke totaal niet passen bij de normen en waarden waar de deuger voor beweert te staan. Maar iedereen die de deuger daarop wijst krijgt geen reactie. Dit is de echte deugstress! ...welke onpenetreerbaar blijkt !

Verdediging tegen het emotiewapen

Deze is toch makkelijker dan het lijkt. Breng rustig naar voren dat het niet meegaan in de opgedrongen empathie voor gemanipuleerde emoties helemaal niets zegt over jouw vermogen tot echte empathie.

Achtergrond

Emotie als wapen verscheen eerst bij de Social Justice beweging in USA, en is daar binnen het universiteitswezen verder geperfectioneerd. Verontwaardiging over de misstanden rondom minderheden, en oproepen tot schaamte is de toon die daar (nog steeds) wordt aangeslagen.

Let wel: de verontwaardiging is vaak absoluut niet onterecht want rascime en andere onderdrukking van minderheden zijn zeer reeel en leiden tot afschuwelijke misstanden met veel onrechtvaardigheid.

Waar het misgaat is het volgende: Het uitblijven van resultaat kan de trigger zijn om de emotie nog verder op te kloppen, en om dit te bereiken worden de feiten in toenemende mate scheefgetrokken. Wie daar vervolgens op wijst wordt afgestraft met het bekende "hoe durf je !?!?!".

Met deze stap is het hek van de dam en kan de ontkoppeling van de werkelijkheid alleen nog maar ongecontroleerd toenemen, omdat elke vorm van feedback, aka realitycheck, bij voorbaat is kaltgestelt.

Research naar emotie

De inspelen op emotie wordt nog steeds onderzocht in ondermeer het verandermanagement, en om grip te krijgen op verschijnselen als complotdenken en nepnieuws. Ook in de gamewereld wordt emotie continu als verleider bestudeerd. Data speelt in de gamewereld een grote rol en deze is ook beschikbaar, omdat het gedrag van de speler binnen de game zelf de bron vormt van deze data. Daarom levert gratis spelen de gameontwikkelaar dus wel degelijk iets op: het helpt de ontwikkeling van de verleidingskracht binnen de game.

Ook de influencers, de goede doelen, en uiteraard binnen de hele Reclame & PR sector leert men nog elke dag meer over hoe mensen via emotie tot actie (aankoop of financiele steun) te bewegen zijn. Al doen de goede doelen het rustier aan daan een paar jaar geleden. Ze zullen ervaren hebben dat dosering ook te hoog kan zijn, en dat mensen dan afhaken. Ze hebben natuurlijk geen dwangmiddeen om onvermijdelijke weerstand te breken.

Big tech stapt in

De data engineers hebben de link gelegd tussen data, technologie en emotie, en alsmede de stap gemaakt naar psychologische profielen en de basisemotie(s) daarvan. De benodigde data halen ze uit monitoring van internet & socialmedia. Via kunstmatige intelligentie wordt tekst en ook beeldmateriaal emotioneel ingeschat. Zo kan de internet data grootschalig en volautomatisch geprofiled worden.

Niets te verbergen? Jazeker wel.

Het gevaar van massale dataverzameling is niet dat de gegevens zelf bekend worden, maar de psychologische profielen die daaruit opgemaakt kunnen worden. Deze profielen bevatten namelijk psychologische inzichten die de zelfkennis van een gemiddeld persoon ver overstijgen. Via zo'n kennishiaat kan iemand dus ongemerkt gemaniuleerd worden, en dat is waar het in de toepassing als wapen om te doen is: Massamanipulatie.

Een manipulator hoeft dus zeker niet alles over jou te weten om je te kunnen manipuleren. Een paar aspecten die jij niet weet, volstaan. Dit is kennis waar vroeger alleen jouw echte vrienden toegang toe hadden. Deze kennis was daar veilig, omdat het echte vrienden waren.

De gevolgen van zulke intieme kennis onder centrale controle zien we nu in de georganiseerde massapsychoses rondom Corona & Oekraïne.

Het WEF gaat er bij monde van prof Yuval Noah Harari dan ook prat op dat 'humans hackable animals' zijn

Verkiezingen stelen

Cambridge Analytica (CA) heeft deze vorm van beinvloeding 5-10 jaar geleden al misbruikt om meerdere verkiezingen te stelen, via gestolen facebookdata en complexe tooling: onder meer Kenia, Brazillie, en Amerika.

Sales meeting met CA, gefilmd met de verborgen camera, toont goed de arrogantie van de data guru's.

De werkwijze van CA was als volgt: de boodschap werd op diverse manieren (taalgebruik, muziek, beeldmateriaal) verpakt, waarbij elke verpakking optimaal aansluit op een bepaald psychologisch profiel. Door analyse van gestolen facebookdata konden gebruikers in psyhologische profielen ingedeeld worden, en toen kon een verkiezingsboodschap via de Facebook advertentiemachine opeens volautomatisch, in de meest optimale verpakking aan individuele gebruikers worden getoond ! Absoluut een revolutie in campagnevoeren.

De verkiezing van Trump samenm et Brexit toonden de kracht van deze machine. Dit werd een schandaal, en CA moest sluiten. Het water kalmeerde, maar de technologie en kennis zat natuurlijk niet allen bij CA. De documentaire Shadowgate (2020) beschrijft meerdere toepassingen van deze technologie. Deze wordt ongetwijfeld ook ingezet in de informatieoorlogen rondom COVID & Oekraïne.

Kuddegedrag

Als de media, samen met alle overheidsorganen tot aan de WHO en de VN aan toe maar een eenduidig 0,0 kritisch geluid geven en hier vooral uniform over communiceren, dan zullen de meeste mensen dit overnemen.

Kuddegedrag is een sterk effect, omdat we nu eenmaal kuddedieren zijn (wederom: inspelen op bestaande mechanismes). Met covid zagen we dit effect ook op diverse manieren, bv dat de ernst van de maatregelen maatstaf werd voor de ernst van het virus.

Totaal de omgekeerde wereld natuurlijk, maar het wordt logisch als je kijkt vanuit het perspectief van kuddegedrag: een lid van de kudde denkt namelijk zo: "Als al die instanties zich uitsloven met die maatregelen, dan MOET er toch wel iets serieus aan de hand zijn". PUNT. Op zich natuurlijk een logische gedachte, en het was vroeger ook waar, maar toen was er nog geen big data, social media & kuntmatige intelligentie.

Massavorming

Kuddegedrag is het resultaat van het fenomeen massavorming, en nee, massavorming is geen nepnieuws: het onder controle krijgen van massa's mensen wordt namelijk onder diverse namen al meer dan 200 jaar onderzocht. Dit onderzoek was grondig & wetenschappelijk, en zoiets laat nu eenmaal een makkelijk traceerbaar spoor na. De laatste update over massavorming in de video hieronder.

Massavorming: Recent (half April 22) interview met Prof Matias Desmet bij Oval Media

Trollen zwengelen kuddegedrag verder aan

Oppervlakkige beeldvorming is alles waar ze op hoeven in te zetten, omdat bekend is dat de meeste socialmedia gebruikers veel teveel informatie in veel te weinig tijd geserveerd krijgen, en dus meestal niet verder komen dan de oppervlakte.

Nadere inspectie onthult de oppervlakkigheid

Dit gaat zover dat trollen waarschuwen voor trollen

Russofobie / Putinfobie

Russofobie is zoals gezegd belangrijk om het effect van de Oekraïense informatieoorlog te katepulteren. De Russofobie campagne is daarom hernieuwd sinds het Navo besluit om naar het oosten te gaan uitbreiden, en het hoeft geen rocket science te zijn: was vaak zo simpel als de russen overal en nergens de schuld van te geven.

De meerjarige russofobie campagne komt neer op het eindeloos herhalen van de volgende punten:

Primitief en achterlijk land

Er zijn uiteaard zandwegen in Rusland, maar dit??

Ja het staat er echt, zoek maar na. LOL

Mensenlevens hebben in Rusland weinig waarde

Geen Nederlands voorbeeld, wel een uit Duitsland

Als reactie hierop geef ik een van de oorlogen in Irak.
USA valt onder 'het westen'...toch?

Putin herleeft de Tsarenwaan

Na Oekraïne is dus zonder enige twijfel het volgende land aan de beurt, dus staat de strijd in Oekraïne gelijk aan een strijd voor de vrije wereld (=de bekende kretologie waarmee de Amerka al talloze landen vernietigd heeft).

Zie dit gemene stukje Putinfobie op Channel 4 news. Klik ook even door naar youtube zelf om de uitsluitend positieve (aka zwaar gemodereerde) comments te bekijken

NB: Focusen op Putin persoonlijk dient om nog meer bewustzijnsvernauwing tot stand te brengen. Nauwe focus bevordert de massavorming.

Russische informatie = Desinformatie

Deze is erg handig. Anderen kunnen nu dus over Rusland beweren wat ze maar willen, en elk Russich weerwoord is nu bij voorbaat fakenews. HANDIG.

Dat dit ver bezijdens de waarheid is staat buiten kijf, maar dit speelt geen enkele rol. Zie deze compilatie van manier waarop de Hunter Biden laptop tot fakenieuws werd bestempelt om de verkiezing van Joe Biden te redden.

Hilarische compilatie

NB Deze laptop bleek recent dus wel degelijk te bestaan, en de informatie op de harde schijf buitengewoon compromitterend voor de gehele Biden familie. Onder meer diverse energiecontracten, een stuk of 30 admin wachtwoorden voor pentagon servers en cachebestanden toonden de meest strafbare vorm van kinderporno. Een kopie van de harde schijf staat nu in het US congressional record waar niemand het kan censureren.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #155527
  -- selected for frontpage by system --
 2. lively-leaf-4854@lively-leaf-4854
  #155541

  Er zijn wel meer kopies van deze harde schijf.