1. #desinformatie
 2. #fraude
 3. #media
 4. #obverheid
 5. #wob
 6. #wob-verzoek
 7. Artikelen

WOB-documenten - Desinformatie

Het gaat niet om desinformatie bestrijden. Het gaat om mind-control in een geallieerd machtsblok.

De centrale coördinatie van de inzet op desinformatie ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een belangrijk thema van het kabinet. Op 25 maart worden perspectieven vanuit VWS, RIVM, techbedrijven en Europese Unie belangrijk geacht.

Het Directeurenoverleg Desinformatie is het hoogste overlegorgaan in Nederland. Hieronder valt de Interdepartementale Werkgroep Desinformatie. Daarin zitten personen van alle ministeries. De werkgroep komt op 14 mei 2020 bijeen voor een “table top exercise”

De overlegstructuur “table top exercise” van de werkgroep is overgewaaid uit het militaire domein, waarbij generaals en militaire leiders gesprekken voeren om hun strategische denkwijzen aan te scherpen

De “table top exercise” leidt tot een actieplan om ongewenste meningen tegen te gaan in samenwerking met techbedrijven. Personen buiten de overheid (influencers en ervaringsdeskundigen) moeten worden ingehuurd om het gesprek online te voeren. 5/25

Debunken van ongewenste meningen, verwijderen van ongewenste accounts (deplatformen) en een tentoonstelling in "Hilversum" over desinformatie zijn een greep uit de bedachte acties.

Afspraken maken met techbedrijven over censuur en propaganda en een Persoonlijke Risico Analyse voor boegbeelden zoals Van Dissel en Gommers zijn andere acties die de werkgroep voor ogen heeft

De strijd tegen "desinformatie" hangt samen met het risico dat het publiek het vertrouwen in de overheid verliest en andere nieuwsbronnen gaat opzoeken. Dit werd al op 28 februari 2020 voorzien. Daarom moeten andere nieuwsbronnen worden aangepakt. 8/25

Aanpakken van nieuwsbronnen vindt plaats onder het voorwendsel dat de democratie beschermd moet worden. Echter, met haar tactieken heeft het Nederlandse Rijk iedere vorm van dialoog, debat en uitwisseling van gedachten ondertussen verbrijzeld. 9/25

Reeds op 27 mei 2020 was de AIVD geïnfiltreerd in sociale groepen, om te bekijken wat zich hier afspeelt in gesprekken over het coronavirus. In deze e-mail brengt de AIVD verslag uit aan het Directeurenoverleg Desinformatie. 10/25

Ook het RIVM houdt zich bezig met de strijd tegen ongewenste meningen. Een online team is aan de slag gegaan met het bestrijden van ongewenste informatie, blijkens wob-documenten. 11/25

Ondertussen hebben 300 IT-bedrijven en tweeduizend
"techexperts" een conglomeraat gevormd, genaamd TechTegenCorona. Het is een gelegenheidscoalitie met de overheid. Hierbij zijn ook mensen van Defensie en de Marechaussee betrokken. 12/25

TechTegenCorona schrijft dat volgens de EU op 19 oktober 2020 reeds 3,4 miljoen Twitter accounts waren aangepakt omdat "zij het op gesprekken over het coronavirus hadden gemunt". TechTegenCorona heeft zich ondertussen ook bezig gehouden met de verkiezingen van 2021. 13/25

Er is ook een Denktank Desinformatie, die onderdeel is van de Vaccinatiealliantie. Deze denktank maakt iedere twee weken een coronajournaal voor zorgverleners. Rond 31 augustus 2020 had de Denktank een special gemaakt over vaccins. 14/25

De Denktank Desinformatie heeft als doel om vaccins te promoten. Bij de denktank zijn mensen betrokken van o.a. Lareb, TNO, RIVM, VWS, Ziekenhuizen, Universiteiten en GGD. 15/25

De Landmacht levert sinds het begin van de epidemie via het LIMC (illegaal) omgevingsanalyses. Op 12 augustus 2020 wordt dit een "grondige analyses over desinformatie in Nederland" genoemd. 16/25

Ook het ministerie van VWS is druk met het tegengaan van ongewenste meningen. Een ambtenaar krijgt hier een complimentje voor het "debunken van complottheorieën op social media". 17/25

Ondertussen worden digitale technieken geïntroduceerd. Bijvoorbeeld door het Meertensinstituut, dat een tool heeft om massaal berichten op social media te "oogsten". Met deze techniek kunnen burgers vervolgens gericht benaderd worden met persoonlijke advertenties. 18/25

Het bedrijf Textgain uit Antwerpen heeft een product in de aanbieding waarmee ongewenste informatie en het publieke sentiment in kaart kan worden gebracht. Het werkt op basis van Artificial Intelligence. Met deze techniek kunnen (indirect) meningen worden geanalyseerd. 19/25

Terug naar het LIMC van de Landmacht. Deze militaire eenheid maakt wekelijk een omgevingsanalyse over Nederlandse burgers, media en journalisten. Op 14 juli 2020 worden opiniepeilingen genoemd als bedreiging, omdat deze gebruikt worden om anderen te beïnvloeden. 20/25

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) speelt een coördinerende rol bij het tegengaan van ongewenste meningen (desinformatie). Een web van overheidsinstanties is betrokken. 21/25

De strijd tegen desinformatie gaat niet over waarheidsvinding. Wel over controle van burgers in het geallieerde machtsblok, met een coördinerende rol van de Europese Unie en NAVO. 22/25

Samenvatting

Het onderzoek laat zien dat alleen al in Nederland alle ministeries, een groot aantal instanties en een conglomeraat van 300 IT-bedrijven betrokken is bij het inventariseren en ondermijnen van kritische geluiden van burgers. 23/25

Het onderzoek is van Wouter Aukema @waukema, Marc van der Vegt @VegtDoor, Cees van den Bos @CeesCees72 en Daniël van der Tuin @danvandertuin. 24/25

Onze doorvertaling in het artikel “Wob-documenten onthullen hoe het Rijk en techbedrijven op grote schaal samenwerken aan mind-control” 25/25

origineel

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #155482
  -- selected for frontpage by system --