1. #depopulatie
 2. #dood
 3. #israel
 4. #killshot
 5. #vaccine
 6. #ziekte
 7. Artikelen

De killshots.... leren we het al?

Voor velen die het narratief van het regime geloven, komt dit vast als een verrassing.
Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft een daadwerkelijk onderzoek onder plusminus 2000 mensen 3 a 4 weken nadat ze de derde killshot van het Pfizer/BioNTech hadden gekregen, uitgevoerd. Onder deze mensen vroeg men hen naar de bijwerkingen die ze ondervonden na vaccinatie.
De resultaten zijn absoluut verwoestend voor het COVID-19-killshot programma en het streven naar de depopulatiemandaten.

Het onderzoeksrapport is op 9 februari 2022 vrijgegeven en is alleen beschikbaar voor intimi, het is dus niet openbaar beschikbaar.
Het rapport werd door de oude massamedia voornamelijk begroet met een bijna doodse stilte, afgezien van een paar artikelen die de bijwerkingen bagatelliseren als mild en van voorbijgaande aard.

Dit is na meer dan een jaar dat elke pratende kop op tv en elke krant, groot en klein, het Israëlische publiek verzekerde dat ze de veiligheid van de vaccins in de gaten hielden en dat ze duidelijk extreem veilig waren omdat er maar heel weinig rapporten waren en de meeste van hen waren extreem klein en je was een gekke samenzweringstheoreticus om het te betwijfelen.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid hoefde niet verder te kijken dan hun eigen Facebook-pagina om voldoende bewijs te vinden. Op 30 september plaatsten ze een Facebook-bericht waarin ze al het "nepnieuws" op sociale netwerken over bijwerkingen en de veiligheid van de vaccins bespotten: er werden slechts 19 ernstige bijwerkingen gemeld van de 3 miljoen boosterdoses, die misschien niet eens verband houden met naar het vaccin. De post werd snel overspoeld met duizenden reacties van mensen die in detail de ernstige bijwerkingen beschreven die zij of hun dierbaren hadden ervaren na de booster en eerdere doses.

Iemand bij het Ministerie van Justitie raakte blijkbaar in paniek, want ze begonnen al snel honderden, zo niet duizenden reacties te verwijderen. Ze werden 'op heterdaad' betrapt door mensen die de opmerkingen lazen en video's maakten waarin ze één voor één werden verwijderd. Er zijn momenteel 27.000 reacties op dat bericht. Het is niet bekend hoeveel er zijn verwijderd.

Tijdens de hoorzitting van de FDA-adviescommissie op 17 september om te beslissen of de booster-injectie moest worden goedgekeurd, speelden de gegevens van Israël over de 3e dosis een hoofdrol - inclusief hun veiligheidsgegevens. Het was extreem veilig, verzekerden ze de FDA, omdat ze zo weinig rapporten hadden ontvangen, zelfs minder dan de eerste twee doses! En zelfs de meeste die ze wel kregen, werden niet veroorzaakt door het vaccin, inclusief deze vrouw van in de 60 die een beroerte kreeg onmiddellijk na ontvangst van de boosterdosis. Waarom was het niet causaal gerelateerd? Omdat ze dat zeiden.

Dus wat vertellen de onderzoeksresultaten ons over de veiligheid van de boosterdosis? En wat kunnen ze ons vertellen over de mate waarin de bestaande Israëlische vaccinveiligheid
Hier zijn enkele van de belangrijkste punten uit de enquête. Verderop zal ik alle resultaten presenteren en eindigen met een bespreking van niet-gemelde gebeurtenissen:

0,5% van de mensen meldde een ziekenhuisopname als gevolg van de bijwerking die ze hadden meegemaakt. Niet alleen de eerste hulp, maar ook daadwerkelijk opgenomen worden in het ziekenhuis.

Israël heeft tot dusver ongeveer 4,5 miljoen boosterdoses toegediend, wat overeenkomt met meer dan 22.000 ziekenhuisopnames.

29% meldde dat ze moeite hadden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van de bijwerking.
Dat is 44% van de 66,4% van de steekproef die minstens één bijwerking meldde.

4,5% van de respondenten meldde neurologische problemen (opnieuw, meer vrouwen dan mannen), waaronder:

Ziekte van Bell (0,5%)
Wazig of verstoord zicht (0,5%)
Toevallen/convulsies (0,15%)
Bewustzijnsverlies (0,2%)

16% van deze neurologische problemen deed zich voor binnen een uur na vaccinatie, nog eens 27% binnen 24 uur, en 47% hield aan op het moment van het onderzoek 3-4 weken na vaccinatie.

Heeft u ooit gehoord van een vaccin dat wordt geassocieerd met aanvallen bij 0,15% van de volwassenen die het gebruiken, laat staan ​​een vaccin dat door veel hogescholen en werkplekken wordt voorgeschreven?

Ongeveer 25% van de mensen met reeds bestaande auto-immuunziekten, depressie of angst meldde een verergering van hun symptomen na de booster. Vijf tot tien procent van de mensen met diabetes, hypertensie en long- en hartaandoeningen meldde ook een verslechtering van hun toestand.

Bijna 10% van de vrouwen onder de 54 jaar had een verstoring van hun menstruatiecyclus na de booster (blijkbaar vroegen ze niet naar vrouwen boven deze leeftijd). Ongeveer de helft van die vrouwen meldde dat de problemen aanhielden op het moment van een vervolggesprek, dat ergens tussen de 10-16 weken na vaccinatie was.

Hiervan zocht 31% medische hulp en 9% gebruikte hiervoor medicijnen.
Met name meldde 39% van deze vrouwen soortgelijke verstoringen na eerdere doses, van wie 1/3 (dat is iets meer dan 6% van alle vrouwen onder de 54 jaar) nog steeds symptomen had op het moment van de 3e dosis. Aangezien de overgrote meerderheid van de gevaccineerde Israëli's eind maart "volledig gevaccineerd" was en de boostercampagne voor die leeftijdsgroep pas eind augustus in volle gang kwam, betekent dit dat deze vrouwen deze symptomen waarschijnlijk ergens tussen 4 maanden.

De onderrapportage factor(hierna: URF, van underreporting factor)

Hoe slecht telde het Israëlische rapportagesysteem voor ongewenste voorvallen bij vaccins de bijwerkingen? We kunnen een benadering berekenen door het rapport van het ministerie van Justitie van 25 september over bijwerkingen van dit systeem te vergelijken met de onderzoeksresultaten om een ​​URF te berekenen. Als de URF 100 is, betekent dit dat u het aantal gemelde voorvallen met 100 moet vermenigvuldigen om het werkelijke aantal ongewenste voorvallen te benaderen.2 Het is vooral belangrijk om de URF te kennen wanneer volksgezondheidsfunctionarissen de risico's van een medisch product oneerlijk bagatelliseren door zeggen dat er zeer weinig meldingen van bijwerkingen zijn geweest, terwijl ze heel goed weten dat het werkelijke aantal veel groter moet zijn. De enige vraag is: hoeveel groter?

De URF varieert van een dieptepunt van 1.700 voor bewustzijnsverlies tot 48.800 voor ademhalingsmoeilijkheden. Enkele andere hoogtepunten: een URF van 6.500 voor aanvallen, bijna 6.000 voor Bell's Palsy en meer dan 4.000 voor wazig of verstoord zicht.

De URF was zelfs nog hoger voor sommige mildere, algemene AE's en voor lokale reacties op de plaats: 54.000 voor pijn op de borst, 230.000 voor beperkte armbeweging en 540.000 voor pijn op de injectieplaats. Dat dit soort AE's zo weinig wordt gerapporteerd, is niet verwonderlijk: het publiek werd verteld dit soort reacties te verwachten, en voor het grootste deel zijn ze relatief klein (hoewel in de laatste tabel hieronder wordt vermeld hoe lang sommige van hen aanhouden).

Israël voldoet niet aan de internationale classificatiestandaard voor AE-rapportage. De VS, het VK en Europa gebruiken het MedDRA-systeem. Het Israëlische Ministerie van Justitie heeft blijkbaar besloten om zijn eigen classificatiesysteem op te zetten en blijft het gebruiken, om onbekende redenen. Vergelijken met andere landen is dus moeilijk.

Kent u een andere verplichte medische behandeling of vaccin die zoveel problemen veroorzaakt bij zo'n groot deel van de bevolking? Trouwens, van hoeveel verplichte medische behandelingen heeft u ooit gehoord? De resultaten van dit onderzoek hadden onmiddellijk een einde moeten maken aan de plannen van regeringen over de hele wereld om door te gaan met het aanbieden van boosterdoses aan hun burgers, laat staan dat ze basisvrijheden zouden moeten stellen om er een te krijgen. En toch, hier zijn we dan. De enige vraag is nu hoeveel lager dit rapport onder de radar kan blijven.

De data

Neurologische bijwerkingen:

Naam N Vragenlijst Systeem URF Aantallen*
Tintelingen/Jeuk 63 30747 7,5 4100 138.360
Bell's Palsy 11 5368 0,9 5965 24.158
Zichtproblemen 11 5368 1,3 4130 24.158
Geheugenproblemen 8 5368 --- ---- 17.570
Acute gehoorproblemen 7 3904 --- ---- 15.373
Toevallen/Stuiptrekkingen 4 3416 0,3 6507 8.785
Bewustzijnverlies 3 1464 0,9 1627 6.589
Overig 5 2440 2,8 872 10.981

Allergische reacties:

Naam N Vragenlijst Systeem URF Aantallen*
Huiduitslag 40 19.522 1,2 16.268 138.360
Jeuk 34 16.593 0,6 27.656 24.158
Ademhalingsproblemen 30 14.641 0,3 48.804 24.158
Keel/Gezichts- zwellingen 13 6.345 0,6 10.574 17.570

Algemene bijwerkingen

Naam N Vragenlijst Systeem URF gesch. aant
Vermoeidheid/zwak 858 417.765 86,6 4.824 1.879.941
Hoofdpijn 529 258.175 51,1 5.052 1.161.786
Spier- gewrichtspijn 520 253.782 57,7 4.398 1.142.020
Trillen 344 167.887 22,9 7.331 755.490
Koorts>38.5 306 149.341 53,3 2.802 672.035
Duizeligheid/Flauw vallen 186 90.776 12,2 7.441 408.492
Misselijk heid/overgeven 139 67.838 17,6 3.854 305.271
Pijn op de borst 110 53.685 0 0 241.581
Spijsverteringsproblemen 101 49.292 12,3 4.008 221.816
Vergrote lymphe klieren 84 40.996 6,6 6.211 184.480
Hoesten 78 38.067 0 0 171.303
Onrust in het lichaam 41 20.010 0 0 90.044
Overig** 40 19.522 0 0 87.848

*geschatte aantallen

Hier is een tabel die laat zien welk percentage van de respondenten reeds bestaande chronische ziekten had en, daarvan, welk percentage een verergering van de symptomen ervoer na de derde killshot:

Ziekte % met bestaande chronische ziekte % verergering
Hypertensie 14% 6%
Longziektes 10% 7%
Diabetes 8% 9%
Hart en vaatziektes 5% 5%
Depressie 5% 26%
Autoimmuunziektes 3% 24%

Wacht, waren de vaccins niet bedoeld om mensen met een groter risico op ernstige COVID-resultaten te beschermen, niet om ze erger te maken?

Gelukkig dat onze gezondheidsraad nu al killshot nummer 4 aanraadt, een lugubere gedachte bekruipt mij.
Op deze manier lossen we de woningsnood in Nederland wel op.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #155233
  -- selected for frontpage by system --
 2. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155234

  Bijna 10% van de vrouwen onder de 54 jaar had een verstoring van hun menstruatiecyclus na de booster (blijkbaar vroegen ze niet naar vrouwen boven deze leeftijd).

  Boven die leeftijd menstrueren vrouwen niet of nauwelijks meer, wegens 'de overgang', een natuurlijk gegeven. Dus logisch, dat ze die groep niet meenemen in het onderzoek.

  Het gevolg van deze gentherapie (ik weiger het een vaccin te noemen) zal zijn, dat de 'gewone' vaccins ook niet meer worden genomen. De weerstand daartegen was al groeiende, maar krijgt nu een extra boost. Dat is weer mooi meegenomen.