1. #4e-industriele-revolutie
 2. #4ir
 3. #aldus-huxley
 4. #bernays
 5. #build-back-better
 6. #crispr
 7. #edward-bernays
 8. #gmo
 9. #huxly
 10. #menselijkheid
 11. #mensheid
 12. #mind-control
 13. #posthumanisme
 14. #propaganda
 15. #singularity
 16. #technocratie
 17. #the-great-reset
 18. #transhumanisme
 19. Artikelen

De Transhumanistische Agenda: Verlies van Menselijkheid

Dit artikel van Rosanne Lindsay verscheen oorspronkelijk op NaturalBlaze onder Creative Commons.

Door een masker over uw gezicht te dragen, verbergt u uw identiteit. Een van de meest voorkomende vormen van menselijke communicatie is gezichtsuitdrukking. Zuigelingen leren identiteit door gezichtsuitdrukkingen. Kinderen leren zichzelf te identificeren door het observeren van lichaamstaal zonder woorden. Het ritueel van het maskerdragen luidt een verlies van identiteit in voor een hele generatie. Waarom de individuele identiteit uitwissen voor een samensmelting van identiteiten?

Een samensmelting van identiteiten is onderdeel van een Eén Wereld Orde, een Great Reset, die inhoudt:

 • Geen individu
 • Geen onafhankelijkheid
 • Geen vrijheid
 • Geen verantwoordelijkheid
 • Geen eigendom
 • Geen rechten
 • Geen zelfbesef

Waar de 4e Industriële Evolutie toe zal leiden is een samensmelting van onze fysieke, onze digitale, en onze biologische identiteiten. - "Klaus Schwab, De Vierde Industriële Revolutie" - Oprichter & Uitvoerend Voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Internationale Organisatie voor Publiek-Private Samenwerking.

Een Eén Wereld Orde onder een andere naam is...

The Transhumanist Agenda

De transhumanistische agenda is meer dan kunstmatige intelligentie (AI), zelfrijdende auto's, robots die Amerikaanse banen overnemen, of transgender toiletten in openbare voorzieningen om uniformiteit onder de massa's te bewerkstelligen.

Transhumanisme is posthumanisme. Het is humanisme met het optimisme eruit gehaald. Een beweging die pleit voor de transformatie en de "vooruitgang van de mensheid door middel van technologie" die mensen en machines samenvoegt. Transhumanisme strekt zich uit van nanotechnologie tot A.I. Dit paradigma is niet beperkt tot gadgets en geneeskunde, maar geeft ook vorm aan sociale, economische, culturele, institutionele vormgeving, taal en de psyche.

Voor alle duidelijkheid: Transhumanisme is een gefabriceerd eindpunt van de menselijke evolutie tegen het jaar 2030.

Een democratische samenleving is een gemanipuleerde samenleving.

Transhumanisme is een realiteit van een perfect "beheersbaar ras." Dit menselijk ras begon vorm te krijgen in de jaren 1930 onder sociale ingenieurs als Edward Bernays die geloofde dat de bewuste manipulatie van de gewoonten en meningen van de massa's het centrale kenmerk is van een democratische samenleving. Bernays' boek Propaganda onthulde de methode van mind control voor iedereen die nieuwsgierig genoeg was om op te letten:

De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving.

Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht van ons land is. ...Wij worden geregeerd, onze geest wordt gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën voorgesteld, grotendeels door mensen waar we nog nooit van hebben gehoord.

Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Enorme aantallen mensen moeten op deze manier samenwerken om samen te kunnen leven als een soepel functionerende samenleving.

In bijna elke handeling van ons dagelijks leven, of het nu in de politiek is of in het zakenleven, in ons sociaal gedrag of in ons ethisch denken, worden we gedomineerd door het relatief kleine aantal personen...die de mentale processen en sociale patronen van de massa's begrijpen.

Zij zijn het die aan de draden trekken die de publieke opinie beheersen.

-- Edward L. Bernays, Meester Propagandist

Technocratie is de nieuwe democratie. Waarom anders veranderen democratische gouverneurs en wetgevers gedrag en opinie door middel van mandaten voor democraten om gehoorzaam in de rij te vallen om hen te steunen?

Sociale Ingenieurs hebben door de eeuwen heen mensen/massa's gemanipuleerd via fictie (b.v. Brave New World), non-fictie, film, media, het onderwijssysteem, politiek, religie, sport, Hollywood beroemdheden, en gemanipuleerde verkiezingen. En elke keer hebben mensen/massa's toegestemd door hun stille instemming en deelname.

Brave New World

Aldous Huxley's roman Brave New World voorspelde een wereld van bio- en social engineering gecontroleerd door de intellectuele elite, waar Huxley deel van uitmaakte. Huxley beschreef een toekomst die onder zijn pen al vorm begon te krijgen. Om de Huxleyiaanse aard van de huidige cultuur te begrijpen hoeven we alleen maar te kijken naar wat hij voorspelde: Luister hier naar zijn 30 minuten durende toespraak:

Er zal, in de komende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun slavernij te laten houden, en dictatuur zonder tranen te produceren, om zo te zeggen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen te produceren, zodat mensen in feite hun vrijheden zullen worden ontnomen, maar er eerder van zullen genieten, omdat ze zullen worden afgeleid van elke wens om in opstand te komen door propaganda of hersenspoeling, of hersenspoeling versterkt door farmacologische methoden. En dit schijnt de laatste revolutie te zijn ~ Aldous Huxley, 1961

In 1962 hield Huxley een vervolgrede, De Ultieme Revolutie, in Berkley:

We zijn bezig een hele reeks technieken te ontwikkelen die de heersende oligarchie, die altijd heeft bestaan en vermoedelijk altijd zal blijven bestaan, in staat zal stellen de mensen van hun slavernij te laten houden. Dit is, lijkt mij, het summum van kwaadwillige revoluties, en dit is een probleem dat mij al vele jaren interesseert en waarover ik dertig jaar geleden een fabel heb geschreven, Brave New World, dat een verslag is van een maatschappij die gebruik maakt van alle beschikbare middelen en sommige van de middelen die ik voor mogelijk hield om ze te gebruiken om, in de eerste plaats, de bevolking te standaardiseren, lastige menselijke verschillen glad te strijken, om, zeg maar, in massa geproduceerde modellen van mensen te creëren, gerangschikt in een soort wetenschappelijk kaste-systeem. Sedertdien ben ik mij voor dit probleem blijven interesseren en ik heb met stijgende ontsteltenis vastgesteld dat een aantal van de voorspellingen die zuiver fantastisch waren toen ik ze dertig jaar geleden deed, zijn uitgekomen of lijken te gaan uitkomen.

Transhumanisme is geestcontrole om de perceptie te verschuiven naar een hybride samenleving. Terwijl de perceptie verschuift, wordt het individu gehomogeniseerd in een amorfe "publieke persoonlijkheid." De term "Volksgezondheid" is een public relations term, in 1913 gecreëerd door het Rockefeller Instituut voor Medisch Onderzoek (RIMR), om individuen ervan te overtuigen hun identiteit op te geven aan een externe, ongeziene autoriteit.

Inversie Werkelijkheid

Transhumanisme is Inversion Reality om orde te scheppen uit chaos, waar boven beneden is, zwart wit is, ziekte gezondheid is, man vrouw is, abnormaal normaal is, en uniformiteit eenheid is.

De Transhumanistische Beweging speelt zich al meer dan een eeuw voor onze ogen af onder het bedrog van de politiek en Hollywood make-up en glamour. Transgender acteurs zijn 'uit de kast gekomen' om erkend te worden als niet-gender. Caitlyn Jenner is een rolmodel voor het recht om een andere vorm aan te nemen en een andere identiteit te kiezen. Dit zijn beïnvloeders. Maar wat gebeurt er wanneer de ware identiteit wordt verhuld en gebruikt voor misleiding?

Hoeveel Hollywood-acteurs, nieuwsanchors, supermodellen, leiders en politici zijn niet vermomd achter pruiken, valse wimpers of baarden om Het Grote Misleiding te creëren? Welke diepere betekenis schuilt er achter de verering van beroemdheden, de gouden idolen die acteurs zichzelf geven, of de pentagrammen waarvoor ze buigen op de Hollywood Walk of Fame?

Mensen hebben zichzelf gemeten aan een standaard van schoonheid en waarde die gebaseerd is op illusie. Gaat Hollywood entertainment en haar leringen terug op de Vrijmetselaars? Terug naar Babylon en de Sodomieten? Naar de oermens? Hebben acteurs openlijk de spot gedreven met hun publiek, zoals toen Stephen Colbert in 2006 een vertoning gaf op de nationale TV?

Goedenavond Goddeloze Sodomieten... ...Het vervormt de geesten van onze kinderen en verzwakt de vastberadenheid van onze bondgenoten... Door jullie een gouden afgod te geven om te aanbidden... KNIEL JE VOOR JE GOD, BABYLON! ~ Stephen Colbert, 2006 Emmy Awards

De Transhumanist-Posthuman agenda gaat niet over de gelijkheid van de seksen, aangezien het de bedoeling is dat de seksen samensmelten tot een androgyne blob. Onder de Trans Agenda is een tijdperk van sociale en ecologische ongelijkheid de nieuwe norm waar de natuur overbodig is en menselijke relaties worden vervangen door sexbots die koken, schoonmaken, converseren (of niet), en voorzien in fysieke behoeften.

De diepere agenda is om de mannelijke energie als "beschermer en verdediger" te verzwakken, de vrouwelijke essentie te ondermijnen, en het goddelijke te neutraliseren door middel van technologieën als CRISPR. CRISPR modificeert genetisch DNA om het geslacht op het niveau van het menselijk embryo te herontwerpen en een androgyne te creëren die zich niet kan voortplanten. Wat als deze technologie in vaccins is gezaaid die het DNA van een hele generatie hebben veranderd? Wat als het nieuwe genetisch gemodificeerde mRNA-vaccin COVID niet alleen het DNA verandert, maar in dezelfde prik ook werkt als een onvruchtbaarheidsmiddel?

De transhumanistische agenda biedt een radicale degradatie van de mensheid. Het suggereert dat we een virtuele realiteit binnengaan zonder discussie over moraal of spirituele zaken, waar we onze biologische beperkingen kunnen overstijgen met implantaten en injecties. Verlengen we het leven, voorkomen we de dood, of we wekken we de doden weer tot leven, zelfs als het leven niet meer de moeite waard is? Zijn we er plots van overtuigd dat vampieren sexy zijn, en adrenochroom het nieuwste energiedrankje? Waarom schrijft de BBC anders over bloeddrinkers?

Laten we het licht achter omdat de duisternis een ander soort eeuwigheid brengt? Accepteren we dat de transgender-agenda is geïnfiltreerd in het klaslokaal om kinderen op de kleuterschool te indoctrineren?

Bij het instemmen met de Trans-agenda is het belangrijk de risico's en de gevolgen te kennen van het aanvaarden van een programma dat vele decennia geleden door een eliteklasse in gang werd gezet. Het programma voor de invoering van nieuwe technologie in de jaren '90 beloofde de wereld te voeden met genetisch gemodificeerd voedsel (GMOS). In 2000 werd het de technologie van elektromagnetische frequenties EMF's "om films sneller te downloaden". Toen GMO-voedsel niet genoeg was om de wereld te voeden, verschoof de boodschap naar gedragsverandering. "Voor elke griepprik die in onze apotheek of The Little Clinic wordt gegeven, doneren we een maaltijd aan Feeding America."

De boodschap van de Transhumanistische Agenda zal verklaren dat de mensheid zal uitsterven of zichzelf permanent zal vernietigen tenzij Transhumanistische technologieën worden geaccepteerd. Zijn de nadelige gezondheidseffecten van GMO's, EMV's en vaccinatietechnologieën de werkelijke reden dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om zichzelf in stand te houden? Heeft onze deelname ons tot dit punt geleid?

De mensheid lijkt een proces te herhalen dat al eens tot uitsterven leidde, in Atlantis. De geschiedenis schreef dat de Gouden Eeuw, de Zilveren Eeuw, de Bronzen Eeuw eindigden door toedoen van een "boze god" die de wereld vernietigde omdat "de mensen" afdwaalden. De mensheid staat weer aan het einde van een tijdperk; Het IJzeren Tijdperk. Accepteren de mensen het verhaal van de "boze god" weer en volgen ze het plan dat is uitgestippeld?

Post-menselijke wereld

Terwijl je je gedwongen voelt om voorwaarts te gaan, is het vaak een voorzichtige stap terug die je zal onthullen waar je bent en wat je werkelijk zoekt. ~ Rasheed Ogunlaru

Het overleven van een Transhumanistische wereld gaat ten koste van de mens.

De aansprakelijkheden zijn onbekend. Blijft de ziel intact? Kan een Posthumaan wezen met verhoogde levensverwachting, intelligentie, gezondheid, geheugen ophouden te bestaan op een spiritueel niveau?

Er bestaat een eliteklasse, van alle rangen en standen, waaronder artsen, bankiers, advocaten, politie, rechters, onderzoekers, militairen, congresleden, senatoren, die voor hun positie zijn klaargestoomd. Ze reizen in exclusieve kringen en maken deel uit van vooraanstaande, oude families die mogelijk meer dan hun ziel opofferen om een androgyne god te aanbidden. Luister naar een interview uit 2017 met een klokkenluider die een agenda onthult die kan leiden tot de staat van beleg.

Beleidsrichtlijnen, die geen wet zijn, worden geschreven door een verborgen hand om een Brave New Global World te smeden. Wat er daarna gebeurt hangt af van onze wederzijdse samenwerking. Zij die een trans-religie aanhangen hebben het recht te geloven wat zij willen, zolang het geen inbreuk maakt op de rechten van een ander. En degenen die ervoor kiezen niet te geloven? Ook hun rechten moeten worden beschermd. Geïnformeerde toestemming betekent transparantie en verantwoordingsplicht, iets wat niet meer bestaat.

Verwerp Technocratie

We bevinden ons in een kritieke periode van de geschiedenis. Maar niemand, en geen enkele groep politici, wetenschappers, priesters of acteurs kan erin slagen mensen te isoleren, de vrije meningsuiting te onderdrukken en de menselijke identiteit te ondermijnen zonder uw toestemming.

Weten wie je bent beschermt je. Levende wezens worden geregeerd door de natuurwet. Zij hebben rechten. Als je een levend wezen bent, ben je niet gebonden aan door de mens gemaakte wetten zonder je toestemming. Amerikaanse jurisprudentie uit 1796 die nog steeds van kracht is, zegt:

Het is geen regel die de mens in zijn natuurlijke staat bindt. Daar is ieder mens onafhankelijk van alle wetten, behalve die door de natuur zijn voorgeschreven. Hij is niet gebonden aan enige instelling die door zijn medemensen zonder zijn toestemming is gevormd." CRUDEN v. NEALE, 2 N.C. 338 (1796) 2 S.E. 70.

Door de mens gemaakte wetten, of statuten, of mandaten, gelden alleen voor "personen" of "rechtspersonen/ficties". Bent u een levend wezen? Zo ja, dan hebben statuten geen macht over u zonder uw toestemming. Maak echter geen aanspraak op wie u bent zonder de grondslagen van het recht te begrijpen, anders kunt u uzelf beschuldigen. Er is een proces om uw positie te behouden. Voor meer informatie over de grondbeginselen van het recht, luister naar Tom Barnett.

Technologie moet iedereen dienen. We moeten Scientisme verwerpen en bereid zijn NEE te zeggen wanneer fundamentele vrijheden bedreigd worden. Het is tijd om vanaf de grond schoon schip te maken, te beginnen met onze lokale overheden. Zijn wij mensen of robots? Bezitten we onze eigen gedachten en overtuigingen, of zijn onze gedachten het eigendom van een globale elite?

Als Amerikanen moeten we de taal terugnemen, onze moraal heroveren en onze ware identiteit opeisen. We behouden onze menselijkheid door ons te verbinden met ons ware zelf en met elkaar. Zo niet, dan betreden we een wereld waar afscheiding van het zelf het nieuwe normaal is.

www.naturalblaze.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. zaplog@zaplog
  #154961

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  Dit artikel van Rosanne Lindsay verscheen oorspronkelijk op (NaturalBlaze](https://www.naturalblaze.com/2020/12/the-transhumanist-agenda-loss-of-identity.html) onder Creative Commons.

 2. zaplog@zaplog
  #154962
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #155168
  -- selected for frontpage by system --
 4. zaplog@zaplog
  #155172
  -- selected for frontpage by system --