1. #balkan
  2. #bondsteel
  3. #cia-vluchten
  4. #clinton
  5. #joegoslavie
  6. #kosovo
  7. #oorlog
  8. #servie
  9. #trans-balkan-pijpleiding
  10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Over Kosovo, oorlog, pijpleidingen, olie en zelfstandigheid

In Joegslavië werd genocide gepleegd en daarom moesten we ingrijpen. Toch? Of niet? Voor hen die niet wisten dat de oorlog in Kosovo (ook) te maken had met olie en pijpleidingen, voor hen die denken dat Bill Clinton veel gematigder was dan G.W. Bush. Hier uw wake-up call. De analogie van de Joegoslavische situatie met Irak (of Afghanistan) is namelijk treffend: ‘geopolitiek’, ‘olie’, ‘pijpleidingen’, ‘invloedsfeer’.

“Omdat de VS belangen heeft in een bepaalde regio werd naar een excuus gezocht om militair in te grijpen. In Joegoslavië was dit niet de aanwezigheid van massavernietigingswapens maar de ‘etnische zuivering’ uitgevoerd door het regime in Belgrado. De Amerikanen grepen de misdaden van het Servische leger aan om hun doelstellingen te realiseren. Het zou dom zijn te ontkennen dat deze doelstellingen er niet waren, maar nog dommer is het te geloven dat de Amerikanen van zulke misdrijven werkelijk van wakker liggen. De Amerikanen hebben met camp Bondsteel een gigantische militaire aanwezigheid. De bedoeling van dit Camp? Het ligt heel strategisch ten opzichte van de met VS-kapitaal gefinancierde Trans-Balkan oliepijpleiding die men na afloop van Balkanoorlogen kon gaan aanleggen en daarvoor niet. Afghanistan, anyone? “

Dit artikel werd ons toegestuurd door Zurk, waarvoor veel dank!

zapruder.nl

No Rights Apply
0