1. #cancel-culture
 2. #complotdenken
 3. #complottheorie
 4. #controlled-opposition
 5. #fakenews
 6. #false-flag
 7. #follow-the-money
 8. #framing-manual
 9. #ideologie
 10. #integrity-initiative
 11. #kritisch-denken
 12. #machinatie
 13. #mccollum-memo
 14. #memes
 15. #newspeak
 16. #ontmenselijking
 17. #patronen-van-bedrog
 18. #problem-reaction-solution
 19. #propaganda
 20. #psy-op
 21. #puppet-master
 22. #puppets
 23. #rattenvanger
 24. #romeo
 25. #samenzweringen
 26. #verdeel-en-heers
 27. Artikelen

Heeft u nog moeite met complotdenken? Hier is uw starterskit!

Wie begrijpt er nu nog wat er allemaal aan de hand is in de wereld? Op het reguliere nieuws kunnen we niet meer vertrouwen. Dat wisten we eigenlijk al sinds de Irak oorlog maar door de de Corona-plandemie is het duidelijk dat er niet alleen bewust eenzijdig en verdraaid nieuws wordt gebracht, maar dat ook letterlijk elke leugen is gerechtvaardigd om de gewenste agenda door te kunnen drukken.

Veel mainstream media brengen tegenwoordig nieuws volgens narratieven die worden verzonnen en afgestemd in geheime propaganda-netwerken waaraan hoge militairen, politici, academici, MSM journalisten, filmmakers en NGO’s samenwerken. Na een hack door Anonymous werd duidelijk dat de typische Atlantische anti-Rusland, pro-Oorlog, ‘Corbyn is een antisemiet’ propaganda dat ons nieuws domineerde, zoals ‘Skripal’, ‘Bana’, ‘White Helmets’, ‘Assad gasses his people’ en ‘Russisch dopingprogramma’ werden gefabriceerd door zo’n netwerk (het Integrity-Initiative). Recentelijk werd de ARD, de Duitse staatszender, betrapt op het gebruik van een ‘framing-manual’ om hun nieuws bewust te kleuren, nadat zenders in Denemarken en Engeland hen al voor gingen. De meeste redacties en journalisten zijn ook nog eens tot op het bot politiek gekleurd en vormen schaamteloos intieme online praatgroepjes met dezelfde wetenschappers en politici die ze zouden moeten controleren. .

Tijdens de Corona plandemie begon het op te vallen dat politici wereldwijd allemaal dezelfde marketingslogans als "we're all in this together", "build back better" en "flatten the curve" gebruiken. Dat is geen toeval. Hun ondersteuning bestaat tegenwoordig niet meer uit wetenschappers of inhoudelijke experts die de inhoud verzorgen maar uit marketeers, neurowetenschappers en massapsychologen die de vorm van de gewenste boodschap optimaliseren voor massaconsumptie. In samenwerking met supranationale partijen.

Wetenschap is tegenwoordig onderdeel van de politieke propaganda geworden. De meeste onderzoeksresultaten worden nooit meer getoetst middels reproductie (de enige manier om correctheid van een onderzoeksresultaat aan te tonen) en selectieve sponsoring heeft voorspelbaar gemaakt welke uitkomsten er zullen zijn. Ongewelgevallige wetenschap en wetenschappers worden gecanceld door toegang tot die fondsen en de peer reviewed journals te ontzeggen, en door cancel teams op ze af te sturen.

Media, wetenschap, politiek en overheid zijn verworden tot de marketing en sales afdeling van de globale elite. In principe is geen woord van wat ze zeggen nog te vertrouwen.

Complotdenken

Hoe kunnen we dan ooit nog weten wat waarheid is, en wat niet? Wie kunnen we nog vertrouwen? Onszelf! We moeten zelf nieuws en gebeurtenissen leren interpreteren.

Enter ‘het complotdenken’. Denken in ‘patronen van bedrog’ , termen als ‘cui bono’ (wie heeft er baat bij), ‘follow the money’ (volg de inkomsten) en ‘means, motive and opportunity’ (wie had er de middelen, het motief en de mogelijkheid). Het hulpmiddel daarbij is complotdenken. Eigenlijk zou iedereen, zeker elke journalist, onderzoeker of kritisch denker, vaardig moeten zijn in het opstellen, onderzoeken en ontkrachten van complottheorieën.

Waar complotdenken oorspronkelijk vandaan komt, is natuurlijk niet te achterhalen. Het wijdverbreide gebruik van de toevoeging ‘conspiracy theorist’ is het echter ironisch genoeg zelf het resultaat van een complot. Destijds liet de CIA de term gebruiken door 'bevriende media en politici' (daar gaan we al) om aanhangers van alternatieve JFK theorieën te ‘framen’: ‘document 1035-960'. Het woord had altijd al een negatieve klank maar het is toen uitgegroeid tot een middel om iedereen die niet klakkeloos het officiële verhaal gelooft ongeloofwaardig te maken. Nog steeds is het één van de meest gebruikte niet-inhoudelijke argumenten in een discussie waar een partij een hypothese opwerpt die het wereldbeeld van de andere partij net iets teveel en net iets te zorgvuldig verstoort. ‘Complotter’ is een label, nooit een argument.


Document 1035-960

Complotten bestaan, complotdenken is nodig

Complotten zijn een onderdeel van ons alledaagse leven, mensen die ze niet kunnen doorzien, gaan onbewust in een bubble leven. Regeringen en overheden zijn traditioneel de grootste samenzweerders, zowel oorlogsvoering als geopolitiek zijn bijvoorbeeld gebaseerd op samenzwering. Hoewel veel van deze samenzweringen waarschijnlijk gewoon geheim bleven (grote groepen mensen kunnen verbazingwekkend goed grote complotten geheim houden), zijn er voldoende documenten boven water gekomen, bijvoorbeeld door klokkenluiders of ‘freedom of information request’ om te begrijpen hoe overheden denken. Hoe geheim ook, alles wordt namelijk wel altijd opgeschreven.

Een mooi voorbeeld om te illustreren hoe overheden samenzweringen plannen, is de McCollum-memo. De elite in de VS was (is) financieel zeer gebaat bij oorlog en deze memo beschreef een 8-stappen plan (met Nederlandse betrokkenheid!) om Japan te provoceren tot oorlog. Het wordt ook wel de ‘smoking gun of Pearl Harbour’ genoemd. Onduidelijk is of de memo ook letterlijk is gevolg, maar Japan werd wel degelijk geprovoceerd tot oorlog.

Een ander voorbeeld is een stuk genaamd ‘A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm’. Dit document beschrijft een samenzwering om het veiligheidsvraagstuk van Israel op te lossen. Onderdelen van de samenzwering zijn het verwijderen van Saddam Hussein, het verdelen van Syrië door middel van proxy-legers en daarbij gebruik van chemische wapens door Hussein en Assad blijven overdrijven. Het plan is uit 1996 en u mag zelf bepalen of het ooit werd uitgevoerd of niet… De oorlog in Syrië die volgde is omgeven met samenzweringen, één daarvan is bewapenen en trainen van de proxy-legers (ISIS, Al Qaeda, enz.) die Syrië aanvielen, dat plan heet Timber Sycamore. Het beschrijft een samenzwering tussen Israel, de CIA, Saoedie Arabië, Qatar en Jordanië om Syrië te vernietigen. De gasaanvallen die Assad volgens onze media op zijn eigen bevolking uitvoerde, werden door de Fact Finding Mission van de OPCW ontmaskerd als false flag operatie uitgevoerd door NATO (-proxies) zelf (de White Helmets).

En als u nog steeds niet gelooft dat uw wereld wordt gevormd door overheidscomplotten, kijk dan op uw gemak naar ‘operation Nortwoods’. De 9/11 truth-movement maakte deze samenzwering destijds populair als onderbouwing bij hun bewering dat 9/11 helemaal niet uniek was, tussen alle andere samenzweringen die we al wel kenden. Een complot avant la lettre.

Geen complot maar zelforganisatie

Het soort complot waar we hier over spreken, is in principe gecoördineerd bedrog, gebaseerd op onderlinge afspraken. Niet alles waar sprake is van gecoördineerd bedrog, is echter ook een complot. Verrassend veel bedrog organiseert zichzelf, zonder afspraken. In een vrije markt kan simpele zelforganisatie al leiden tot iets wat lijkt op het maken van prijsafspraken, maar het niet is. Prijsafspraken maken, zoals televisiefabrikanten deden, zijn complotten avant la lettre, waarbij alle deelnemers bewust samenzweren. Zelforganisatie is natuurlijk geen complot op zichzelf. Onderzoekers kwamen wel eens tot de conclusie dat de olieprijs ook zonder prijsafspraken zichzelf zou reguleren in het voordeel van de gezamenlijke aanbieders, dus tegen normale marktwerking in. Dit is zogenaamd ‘emergent’ gedrag. Gedrag dat door geen van de deelnemers wordt aangestuurd. Zulk gedrag is overal: natuur maar ook de maatschappij en onze economie hebben een grote ‘voorkeur’ voor zelforganisatie. Complotdenkers moeten ervoor waken dit soort zelforganisatie toe te schrijven aan samenzwering. Een bruikbaar wiskundig hulpmiddel om dit soort bedrog in de geopolitiek te analyseren is game theorie.

De machinatie, misbruik van voorspelbaar gedrag

Een van de meest gehoorde argumenten tegen grote samenzweringen is dat het onmogelijk is veel mensen een geheim te laten bewaren. Nog los van het feit dat je een groot complot gewoon kunt compartimentaliseren (het ‘on need to know basis’ waarmee de legertop zijn complotten kan laten uitvoeren door hun soldaten zonder dat die het complot kunnen verraden of hoeven overzien), is het heel goed mogelijk een systeem bewust zodanig van perverse prikkels te voorzien dat de uitkomst van een bepaalde manipulatie redelijkerwijs te voorspellen is. Dat noem ik ‘een machinatie’.

Een machinatie zet een voorspelbaar mechanisme in werking waarvan geen van de deelnemers zich bewust is. De machinatie is het complot, het resulterende acties van het mechanisme niet. Op basis van bestaand sociologisch onderzoek kon Donald Rumsfeld prima van tevoren weten dat als hij een stel redneck retards meer autoriteit gaf dan ze op basis van hun ‘natuurlijke sociale status’ gewend waren, en dat als hij de gevangenen die ze moesten bewaken zorgvuldig dehumaniseerde (door ze honden te noemen), dat marteling het gevolg zou zijn. En zo geschiedde. De Abu Ghraib gevangenis in Irak werd het middelpunt van een groot schandaal nadat de vrouwelijke brigade-generaal die de leiding (onvoldoende) had uit de school klapte. De marteling was niet het doel van de machinatie, het doel was dat Donald Rumsfeld een bepaald beleid wilde kunnen voeren waarvoor geen rechtvaardiging bestond. Met marteling kun je echter elk gewenst ‘bewijs’ verkrijgen. En zo kon Rumsfeld het door hem gewenste beleid rechtvaardigen met door hem zelf voorgekauwd bewijs.

De kracht van machinaties is de ongrijpbaarheid van het brein erachter. Niet Donald Rumsfeld verdween in het gevang, maar de rednecks die handelden binnen het hun aangereikte morele kader. De vrouwelijke brigade-generaal die aan de bel trok verloor haar rang en Rumsfeld hield de zaak ver van zich af door de daders ‘a few bad apples’ te noemen. Shit happens. Volgens de wetenschapper van het beroemde Stanford prison experiment waren de omstandigheden in de Abu Graib zodanig dat misbruik en marteling onvermijdelijk waren. Het zijn namelijk niet de rotte appelen die het resulterende groepsgedrag bepalen, maar een rotte mand. The Lucifer effect. Een briljante machinatie door Rumsfeld en co. is dan mijn conclusie. Klassieke conditionering en conformiteit zijn namelijk goed voorspelbare gedragingen. Ze creëeren de omstandigheden en de gewenste uitkomst volgende vanzelf. CIA doet heel veel van dit soort onderzoek.


De psychologie van het kwaad

Mensen die de patronen en rollen in een sociaal systeem goed begrijpen, kunnen met kleine machinaties enorme mechanismen in gang zetten. De juiste machinaties kunnen de hele wereldeconomie beïnvloeden. Een van de mooiste machinaties aller tijden is de Petro-dollar. Het is één van de pijlers onder de Amerikaanse macht over de wereld. Chanteer onder dreiging van een enorm leger de paar grootste olieproducerende landen in de wereld tot verkoop van hun olie exclusief in dollars en hun olie wordt de dekking onder jouw dollar. Je kunt ze net zoveel bijdrukken als er olie uit de grond komt. Iedereen heeft dollars nodig en alles wat jouw centrale bank met de dollar doet, beïnvloedt de hele wereld. Stel zo af en toe een voorbeeld door afvallige landen kapot te bombarderen en/of hun staatshoofden te vermoorden en je weet zeker dat iedereen begrijpt wat er van hun verwacht wordt. Daar zijn geen afspraken meer voor nodig. Iedereen wist wat er met Saddam Hussein zou gaan gebeuren op het moment dat hij zijn olie niet meer in dollars wilde verkopen.

Ideologie en cult

De ultieme machinatie is het opzetten van een cult, zoals de 'Covid Death Cult'. Viervoudig gevaccineerde mensen die toch kei-ziek worden van Covid en nog steeds dankbaar zijn omdat het zonder de vaccins nog veel erger zou zijn geweest. Volledig irrationeel gedrag kan vaak goed verklaard worden vanuit cult. Een cult wordt opgezet rondom een ideologie. Met de juiste ideologie als onderbouwing gaan veel mensen onbewust het gedachtegoed uitdragen en verdedigen met letterlijk religieus fanatisme. Gelijkheid en rechtvaardigheid (social justice), boetedoening ('wij mensen verpesten het klimaat en milieu'), zingeving ('we doen het voor een ander en voor toekomstige generaties) zijn de hele krachtige emoties die door de planners van de Great Reset zijn omarmd om draagvlak te creëeren voor hun agenda. Met fake-science worden vervolgens bijbehorende problemen verzonnen en een alternatieve realiteit gecreëerd (een pandemie, klimaatverandering, enz.). Middels sponsoring en infiltratie worden aanvankelijke onbeheersbare maar bruikbare grass-roots movements omarmd en getransformeerd tot gecontroleerde organisaties. Door ze achter de grotere agenda te plaatsen wordt die agenda een cult. In dit specifieke geval het Wokeism (social justice). BLM, LGBT, Greta, Extinction Rebellion zijn allemaal voorbeelden van zwaar gesponsorde organisaties die de Great Reset zijn gaan ondersteunen doordat oprechte movement werd gekaapt voor oneerlijke agenda. De kracht van een cult is dat je niet hoeft te compartimentaliseren en de leugens niet verborgen hoeft te houden maar dat de cult de alternatieve waarheid accepteert. De cult zal met religieus fanatisme de al ver van toveren bedachte 'oplossing' op basis van die alternatieve werkelijkheid verdedigen. Niemand hoeft daarvoor te liegen, ze geloven in de alternatieve realiteit die zelf de leugen is.

De patronen van bedrog

Hoe kunnen we ontdekken of nieuws waar is of niet? De beste manier is door er de patronen in te ontdekken. Want dat is de basis van complotdenken. Het is hiermee dat we #fakenews van echt kunnen onderscheiden. Geloof nooit een enkel verslag of een enkele bron, weeg altijd de patronen mee. Laten we er dus snel een paar bekijken. Bedenk wel dat er altijd meerdere patronen zijn te herkennen en dat veel patronen kenmerken van elkaar delen.

Cancel culture

Cancel-culture is het onmogelijk maken voor dissidentie om hun vrijheid van meningsuiting te kunnen blijven uitoefenen. Meestel gebeurt dit door de commerciële belangen van de sponsoren of platforms die deze vrijheid mogelijk maken te bedreigen.

Ontmenselijking

Door mensen of groepen neer te zetten als niet-menselijk, te demoniseren, wordt het voor de anderen makkelijker om ze te discrimineren, vervolgen of cancellen. Het zijn immers geen mensen zoals jij en ik maar honden, racisten, misogynisten, rechs-extremisten of wappies. Ontmenselijking is altijd een van de eerste stadia in genocide.

Newspeak

Sociale evolutie, technologische vooruitgang en cultuur bepalen de taal die een volk nodig heeft om al die concepten te kunnen communiceren. Als ergens geen vocabulaire voor bestaat, bestaat het in zekere zin niet. Andersom werkt dat ook. Door de taal te beperken en veranderen, kan de conversatie worden gestuurd. Newspeak is daarbij heel krachtig. Newspeak verandert de maatschappij in de richting van de bedenker van de newspeak.

Liegen

Simpel. Sommige mensen hebben er geen moeite mee, die worden dan politicus. Een van de meest leugenachtige bronnen van het moment is die van het Amerikaanse state department. Hun Twitter feed is letterlijk parodie. Een feest van newspeak. Een andere compleet leugenachtige bron is de Twitterfeed van onze minister van VWO. Die schaamt zich letterlijk nergens voor.

PR, voorheen ‘propaganda’

Is het belangrijkste mass mind control instrument dat mensheid kent. Vormgegeven door mensen als Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud, populair gemaakt door de nazi’s. Propaganda, advertentie- en reclamecampagnes zijn zo geëngineered dat ze ingrijpen op de primitieve en daardoor moeilijk te onderdrukken behoeften van de mens. Van PR ga je onnodige dingen kopen en ongeloofwaardige verhalen geloven. Zelfs als je je bewust bent van de beïnvloeding. Zo simpel is het. Tot voor kort was PR het belangrijkste middel van de elite om politieke uitkomsten te forceren. De overwinning van Trump was vooral daarom zo opzienbarend omdat deze inging tegen alles wat we tot nu toe begrepen van PR. Hij versloeg wellicht de machtigste PR campagne ooit omdat meer mensen dan ooit immuun bleken te zijn geworden. Kijk vooral ‘century of the self’. PR is bewuste, engineerbare mind control. Het nieuwste wapen van de propandandist is ‘de meme’. Control the meme, control the planet.

Fakenews

Vaak worden gebeurtenissen, dreigingen en zwartmakingen gewoon verzonnen. Gifgasaanvallen, Russische hacks, seksschandalen, you name it. Meestal makkelijk te herkennen: onlogische verhalen die zich baseren op anonieme bron of een geheime dienst en verder geen onderbouwing geven, zijn gewoon verzonnen. Hoe geef je dergelijke onzin toch legitimiteit? Laat het plaatsen door zoveel mogelijk kranten! Omdat corporate en staatsmedia dezelfde overlords of elitaire belangen dienen als politiek, is een complotje hier niet eens nodig: ze weten allemaal prima wat hun taak is en zullen het fakenews zonder enige controle overnemen en daardoor versterken. De gemiddelde nieuwsconsument zal zelf verder niets zelf controleren en gaat het gewoon geloven, hoe onnozel het verhaal ook is.

‘The narrative’

Propaganda wordt het beste georganiseerd rondom een duidelijk ‘narratief’ met de juiste newspeak en memes, zoals 'fakenews'. Nieuwsconsumenten houden van eenvoud. De behoefte aan duidelijkheid is één van die primitieve eigenschappen van ons brein. De MSM spreken onderling af wat hun nieuws zal zijn en hoe het gebracht gaat worden. Komt u hetzelfde nieuws overal tegen, in de zelfde bewoordingen, dan is het zeer waarschijnlijk fakenews.

Subliminal messaging

Een van de belangrijkere bouwstenen van een PR campagne. Het nieuws van bijvoorbeeld CNN zit traditioneel vol subliminale clues waarmee ze hun publiek ongemerkt programmeren. Een subliminale boodschap is bedoeld om kijkers onbewust te laten associeren. Zorg dat politieke tegenstanders worden geīnterviewd tegen suggestieve achtergronden en symboliek en zorg dat toevallig ‘de juiste’ news flashes onderdoor lopen, dat soort dingen. Mensen gaan vanzelf associeren ook al slaan de verbanden nergens op en voor je het weet is Alex Jones een KKK-leider zonder dat het expliciet werd uitgesproken. Of waar is. Disney films schijnen er ook vol mee te zitten en de zogenaamde product placement is een ander bekend voorbeeld van een subliminal. Kijk op Youtube nog eens naar de shows van Derren Brown als je niet bent overtuigd van de enorme kracht van deze techniek.

Het ecosysteem

Het ecosysteem is een zorgvuldig van bovenaf gecontroleerde omgeving dat de gewenste resultaten oplevert zonder dat de deelnemers eraan expliciet hoeft te worden verteld wat wel en niet gewenst is. Dit is een voorbeeld van stuurbare zelf-organisatie. De invloed van de eigenaren en aandeelhouders, de geldstromen, de resultaten onder de streep en dominante meningen van bovenaf zorgen voor filters, cognitieve bias en zelfcensuur. Het resultaat is gefabriceerde instemming met het opleveren van minder dan waarheidsgetrouw nieuws en onderzoek, zolang het maar aan de gewenste ‘narrative’ voldoet. Op onuitgesproken straffe van duidelijk mindere carrierekansen. Werkt trouwens in de wetenschappelijk wereld net zo goed als in de wereld van de journalistiek of politiek.

Problem-reaction-solution

Dit is een manipulatie die veel door politici en dictators wordt gebruikt om wetten door te drukken die anders geen draagkracht onder het publiek zouden hebben. Of om hun regime bestaansrecht tegeven. Al millennia. Een typisch complot.
· Creëer zelf een probleem (pandemie, terrorisme, crisis, vluchtelingenstromen, enz.)
· Fabriceer (de illusie van) publieke reactie door media alleen die kant te laten belichten die een oplossing aanvaardbaar maken
· kom zelf met de oplossing die al bestond voordat het probleem bestond (vaccins, een wet, oorlog, belasting, enz.)
Works all the time.

False-flag

Het bekendste patroon is waarschijnlijk de ‘false-flag’. False-flag is de ‘impersonisatie’ van een andere partij, meestal om deze te kunnen beschuldigen van een laffe daad (die je dus zelf uitvoert). Je zou een team politieagenten kunnen vermommen als actievoerders en de hele winkelstraat kunnen laten vernielen om zo met reden de hele demonstratie te kunnen beëindigen. Je zou speciale eenheden aanslagen kunnen laten plegen op je eigen bevolking, uit naam van de tegenstander. Het publiek zal de verkeerde partij de schuld geven en acties tegen die partij verwelkomen. Ga er maar vanuit dat de chemische aanvallen in Syrië, zogenaamd door Assad, allemaal false flags waren. Cui Bono? Wie profiteert?

Trololol

Of het nu de Youtube reacties zijn, een nieuwssite of een Twitter stream, de kans is groot dat je al eens in discussie bent geweest met een trol. De trol is een huurling wiens mening je kunt kopen. Hillary Clinton gaf per jaar zo’n 6 miljoen dollar uit aan trollen die het in internetdiscussies voor haar opnamen. Overheden hebben zonder uitzondering grote trollenlegers. Farmaceutische en biotechbedrijven maken er op grote schaal gebruik van om hun producten en imago te beschermen, en om ongewenste meningen te onderdrukken door ze aan te vallen. Het zal trouwens niet lang meer duren tot artificial intelligence goed genoeg is om in te zetten voor dit doel. Vanaf dat moment zullen comments ophouden te bestaan: politici en multi-nationals zullen hun belangen online zo grootschalig laten verdedigen door grote hordes goedkope troll-bots dat echte reageerders afhaken.

‘The red-line’

De rode lijn is een uitnodiging vanuit agressieve regeringen aan hun eigen terroristen. ‘Geef ons een reden’. De VS en het UK azen al vele decennia op Syrië en in 2011 lieten ze er weer eens hun proxy legers op los. Behalve veel wapens, opleiding en geld aan Al Qaeda en ISIS, gaven ze ook geld uit aan speciale gezelschappen. Voor de bijzondere karweitjes, zoals propaganda, nep-expertise (Bellingcat, Syrische observatorium voor de mensenrechten) en false flags. Eén zo’n gezelschap is ‘The White Helmets’. Zie ze maar als de toneelvereniging van Al Qaeda. Dus als Trump of May een rode lijn trekt, in dit geval ‘de chemische aanval’, dan is dat een uitnodiging aan zo’n speciaal gezelschap — en alle andere Jihadis in de wijde omgeving — om die in scene te zetten zodat de kruisraketten kunnen neerregenen op Syrië. Nog voordat er enig bewijs is. Helaas voor May, Trump en Macron, bleek de 40 jaar oude Syrische luchtafweer ondoordringbaar voor de allermodernste Stealth cruise missiles van het Westen (71 van de 103 Storm Shadow, Tomahawk en JASSM missiles werden neergehaald en gejammed), en waren er heel snel zoveel getuigen, journalisten ter plekke en feiten die het toneelspel tegenspraken dat ze nu voor iedereen zichtbaar een oorlogsmisdaad hadden gepleegd en de hele campagne in hun gezicht ontplofte.

MIHOP of LIHOP

‘Make it happen on purpose’ or ‘Let it happen on purpose’. Het is niet altijd nodig of mogelijk zelf een complot ten uitvoer te brengen. Soms is het slimmer om af te wachten tot er iets gebeurt waar je dan gepast op kunt reageren. En als dat wachten erg lang duurt, kun je ook gewoon de omstandigheden creëeren om zo’n complot makkelijker en waarschijnlijker te maken. Laat de sleutel in de deur zitten of laat de schatkist schijnbaar onbewaakt achter. Een goede dictator is overal op voorbereid en weet elk complot in zijn voordeel te gebruiken. Altijd al de olie en mineralen in Irak en Afghanistan willen stelen? Dan komt 9/11 als geroepen. Altijd al je politieke tegenstanders willen kaltstellen? Dan komt een CIA/Gülen staatsgreep niet vroeg genoeg… Met een goede reden op zak, pikt het volk alles, zeker als je ook nog eens de media beheerst en jouw propagandawerk kunt laten doen.

Infiltratie

De undercover politieagent is natuurlijk de bekendste vorm van infiltratie. Zorg dat jouw agenten worden geaccepteerd als één van hun zodat je ogen en oren bij de tegenstander hebt. Win het vertrouwen en voedt de tegenstander desgewenst met verzonnen informatie. Bekende vormen van infiltratie zijn de patiëntenverenigingen of de goede doelen. En de NGO’s. Veel patiëntenverenigingen zijn vermomde PR- en sales-instrumenten van medicijnfabrikanten waar trollen zich voordoen als goedbedoelende ervaringsexperts. Veel echte goede doelen krijgen zodra ze aanslaan snel ‘hulp’ en ‘donaties’ van belanghebbende industrieën zodat er controle ontstaat. De NGO is een zeer bruikbaar instrument om lokale manipulaties van markt en politiek uit te voeren. Er was een infiltrant, O’Keefe, voor nodig om de grootschalige verkiezingsmanipulatie door de democratische partij, een heus en grootschalig complot, te onthullen.

De proxy

Nooit je handen zelf vuil maken als je het een ander kunt laten doen. De oorlog om Syrië is een klassiek voorbeeld zoals het al veel vaker zagen: er zijn een paar machtsblokken die zelf hun handen niet willen vuil maken en daar dan hun vrijheidsstrijders, sympathisanten, jihadisten, extremisten en terroristen voor inzetten. De Amerikanen hebben in Syrië hun ‘gematigde rebellen’ en Al Nusra, het Syrische ‘chapter’ van Al Qaeda en ISIS. De Russen hebben aan Iran en Hezbollah gelieerde groeperingen. Laat zo nu en dan de deuren van je wapendepots wagenwijd openstaan, drop per ongeluk wat ‘hulpgoederen’ aan de gewenste kant van de linies of creëer wapenstromen via indirecte kanalen, en grootschalige oorlogen kunnen worden gevoerd zonder zelf heel veel soldaten te hoeven sturen. Terrorisme is een geopolitiek wapen.

(Trouwens even tussen u en mij: dat Al Qaeda, dat is CIA, altijd al geweest, niet doorvertellen want mensen zullen u voor gek verklaren ondanks dat een heleboel troebele zaken ineens glashelder worden. Fundamentalistische/extremistische moslims zijn de useful idiots van de Atlantische geheime diensten. Ze worden gebruikt om de geopolitieke doelen van Israël en de VS te bereiken, proxy oorlogen te voeren en landen te destabiliseren. Ze ontvangen geld, training, wapens. Zeg niet ik, zegt architect galm klinkt van de Amerikaanse geopolitiek Zbigniew Brzeziński. De profeet van de Taliban, Al-Qaeda, Al-Nusra, Boko Haram, ISIS et al. is niet Mohammed maar Zbigniew Brzeziński. ISIS is een door CIA agent Baghdadi begonnen afsplitsing van Al Qaeda en met Amerikaanse geld, voorraden en training grootgebracht in kampen in Jordanië.)

Shock doctrine

Landen zijn net mensen. Wanneer ze in shock zijn door een traumatische gebeurtenis (een natuurramp, oorlog) zijn ze hulpbehoevend en verdoofd. Een dodelijke combinatie. Ze zijn vanuit korte-termijnbehoefte aan hulp vaak geneigd die te accepteren onder voorwaarden die ze normaal gesproken niet zouden accepteren. Dit mechanisme werkt zo goed, dat het aantrekkelijk is om niet een natuurlijke ramp af te wachten, maar die ramp ‘gewoon’ zelf te veroorzaken. Dan noemen we het ‘gewoon’ ‘Shock and awe’, sturen er een Paul Bremer op af en voor je het weet heeft zo’n land (zoals destijds Irak) wetgeving die het ‘legaal’ maakt voor de VS om het hele leeg te trekken.

Direct na een ramp stuur je de Bill Clintons and George Bushes van deze wereld om de lokale regering ‘hulp’ te bieden. Maar alleen, en buiten het publieke zicht om, in ruil voor nog gunstigere handelsvoorwaarden, nog makkelijkere markttoegang, nog dikkere leningen en nog lagere lonen. Uiteindelijk zal de hulp het land in economische slavernij houden, maar dat was natuurlijk waarvoor we Billybob en G.W. echt stuurden. Het helpt als ze dit kunnen doen vanuit een ‘foundation’. Dan wordt dit soort oplichting en afpersing ook nog eens gewoon een goed doel. De manier waarop de VS de ramp in Haïti aangrepen, was een klassiek voorbeeld van shock-doctrine.

Regime change

We zagen dit vroeger voornamelijk in Midden Amerika en het Midden Oosten maar tegenwoordig ook vaak in Europa, Azië en Afrika. Regime change is een complot om controle over een land, haar goedkope arbeid en haar natuurlijke rijkdommen te verkrijgen door het installeren van een puppet-regime. Het is pure geopolitiek. Olie, pijplijnen, grondstoffen, goedkope arbeid en gunstige geografische ligging zijn terugkerende thema’s. Regime change volgt een vast recept. De makkelijkste manier is natuurlijk een staatshoofd kopen of bedreigen. Onwelwillende staatshoofden kunnen worden vermoord. Mocht dat allemaal niet werken kun je met false flags en infiltranten, NGO’s, snipers proberen revoluties te organiseren. Op mondiaal niveau zijn de Wereldbank en het IMF gewoon Amerikaanse tools voor ‘coup warfare’. Tenslotte kun je gewoon een reden verzinnen om het land binnen te vallen. Het maakt niet heel veel uit wat voor reden. Irak werd binnengevallen omdat ze niets met 9/11 te maken hadden en geen massavernietigingswapens hadden. Opvallend veel landen hebben tegenwoordig behoefte aan vrijheid en democratie (lees: een door ons geïnstalleerd puppet regime). De oorlog in Syrië was een schoolvoorbeeld van geregisseerde regime change, weten we dankzij Wikileaks. Operation Timber Sycamore. Keurige uitleg hier. 12-stappen plan daar. Mocht u zelf een keer een regime change willen proberen dan is hier de US military’s regime change handleiding, pomptiedom…

Afleiding

Kijk, een sappig seksschandaal! Waar? drukt er ondertussen een wet doorheen.

'Add space-aliens'

Diskrediet door vijandige overname en overdrijving. Neem een gevaarlijke, bedreigende complottheorie, omarm die en voeg er space aliens aan toe. Breng de theorie alsof deze vanuit de truth-community komt (infiltratie). Het grote publiek zal de moeite niet meer nemen om de verschillende theorieën nog verder te bekijken, want space aliens zijn stom. Deze tactiek werd veelvuldig toegepast om de zeer krachtige 9/11 truth movement te verzwakken. Als space aliens niet meer werken, gebruik dan rays of death. Of Russische trollen.

Verdeel-en-heers

Oldest trick in the book. Georganiseerde tegenstanders zijn gevaarlijk. Zorg dat ze zich niet kunnen organiseren. Organiseer onrust, voer false flags uit, woeker sektarische of ideologische strijd aan, zorg voor voldoende wapens en het ontbreken van toezicht erop, overspoel het land met drugs en vluchtelingen. Niet geheel toevallig laten Westerse legers de door hun bevrijde landen achter in een permanente staat van onrust. De zogenaamde ‘failed state’. Wat natuurlijk newspeak is voor ‘missie geslaagd’.

3rd party authority

De journalist, de wetenschapper, de poll, de denktank, het zijn middelen om geloofwaardigheid te creëeren daar waar je eigen geloofwaardigheid te kort schiet. Zorg altijd dat je de juiste ‘onafhankelijke’ bronnen om je heen verzamelt. Of creëert. Geld betalen helpt. Chanteren of bedreigen ook. Gelukkig zijn er altijd overal wel opportunisten die maar weinig hints nodig hebben om te weten wat jij als potentiële donateur graag wilt horen. In ruil voor geld of een soepele carrière. Zo was een lingerieverkoper van de ene op de andere dag een forensisch expert met verstand van vliegrampen en chemische aanvallen (Bellingcat) en een ongeschoolde Syrische vluchteling een autoriteit op het gebied van internationaal recht en mensenrechten (Syrian observatory of human rights). Beiden natuurlijk vanuit hun leunstoel thuis. De ultieme onafhankelijke bron is de zelf gecreëerde humanitaire organisatie want wie durft de goeddoener nu te kritiseren? Noem ze de ‘White Helmets’ en je staat direct al op 1-0. Natuurlijk gaat deze organisatie wel gewoon jouw propaganda doorgeven, het humanitaire aspect is bijzaak of niet-bestaand.

Controlled opposition

Er zullen altijd ontevreden mensen zijn. Niet ontevreden genoeg om een revolutie tegen het systeem te starten, maar wel ontevreden genoeg om ze een gecontroleerd alternatief te moeten bieden. Zo houd je ze binnen het systeem. Jouw systeem. In de politiek is het heel gebruikelijk om meer extremere afsplitsingen van bestaande main stream partijen te laten ontstaan. Werkt het best als ze je een grote geblondeerde leider meegeeft. Zodra deze afsplitsingen teveel draagkracht hebben gekregen, verander je de koers van de afsplitsing of stel je ze kalt. Werkt vooral goed in een politiek landschap dat sterk afhankelijk is van het vormen van coalities. Zodra de afsplitsing mag meeregeren, is ineens niets meer te herkennen van de idealen van de partij en ontstaat er ruimte voor nieuwe controlled opposition.

The Pied Piper psy-op (de ‘lokdoos’)

Als een rattenvanger van Hamelen wist een 8chan forum genaamd #QAnon vele Julian Assange aanhangers aan zich te binden door schijnbaar insider information te verspreiden. Mensen hoopten hiermee Julian te kunnen steunen en op de hoogte te kunnen blijven maar vanaf het moment dat Julian van de buitenwereld werd afgesloten, begon ook de toon van het clubje te veranderen. Meer en meer begon het forum onrust te zaaien en leugens te verspreiden. Volgens Wikileaks zelf is het een zogenaamde Psy-op. Binden, overnemen en afwenden, dat is het idee. Altijd handig als je al je vijanden bij elkaar weet te verzamelen.
Trial balloon (Het ‘proefballonnetje’, ook wel ‘oeps, een lek’)
Het bekendmaken van plannen of ideeën waarvan je al verwacht dat je ze wel eens zult moeten terugdraaien met als enige doel het publieke klimaat te testen. Uit Wikipedia: “Een proefballonnetje is de politieke term voor het bekendmaken van een ideetje van een politicus, om te kijken wat de reacties van het publiek, de media of de politiek zullen zijn. Vaak zijn het ferme uitspraken, die via de media worden uitgespeeld en laat de politicus via marktonderzoek meten wat het publiek van het idee vindt.”

Snipers

Een vast onderdeel van veel regime change pogingen zijn de snipers. De scherpschutters. Ineens zijn ze daar en schieten ze op beide partijen. Zowel de troepen van ‘het regime’ als de betogers. We zagen het al heel vaak maar recentelijk nog in de Oekraïense (‘Maidan’) (wetenschappelijke paper hier) en de Syrische (‘Daraa’) opstanden, die dan zelf ook weer georganiseerd zijn. Het resultaat is dat beide partijen elkaar de schuld geven en een licht ontvlambare situatie daadwerkelijk een onblusbare brand wordt. Eerder zagen we hetzelfde in Roemenië (1989), Rusland (1993), Venezuela (2002), Thailand (2010), Tunesië (2011), Egypte (2011), Libië (2011), Syrië (2011) en Oekraïne (2014). Verwacht hetzelfde binnenkort in Iran.

Agent provocateurs (de Romeo)

Waarom wachten tot een demonstratie vanzelf, organisch, uit de hand loopt? Veel makkelijker is het om politiemensen te laten infiltreren en er een gewelddadige draai aan te laten geven, dan kan er hard worden ingegrepen. Laat ze wat ramen ingooien, auto’s in de fik steken en met collega’s matten. De demonstranten krijgen een slechte naam en volgende demonstraties kunnen ‘uit veiligheidsoverwegingen’ worden verboden. Wordt door vrijwel elke overheid gebruikt. Veel demonstranten kennen het verschijnsel inmiddels en grijpen zelf in zodra zo’n ploeg actief wordt. Variant op de false flag en de infiltrant.

Peer review

Wetenschappelijke methode is één van de mooiste uitvindingen van mensheid ooit. Indien zuiver toegepast, brengt het een hypothese over hoe het universum werkt via herhaalbare experimenten, empirische controle en bijstelling tot falsifieerbare theorieën. Superonhandig echter als waarnemingen en feiten een winstgevende agenda, grote ego of groot onderzoeksbudget in de weg staan. Daarom werden er al snel onwetenschappelijke concepten als ‘consensus’ en ‘peer-review’ bedacht. Ineens was een ontdekking alleen nog maar wetenschappelijk als deze door collega wetenschappers werd geaccepteerd en in ‘gereputeerde journals’ werd gepubliceerd. Alles waar de wetenschappelijke methode juist niet voor bedoeld was. Laat u niet foppen, het zijn instrumenten van censuur. Net als de mainstream media zijn de meanstream journals gatekeepers voor de elite. In wetenschap is maar één kwaliteitscontrole die telt: reproduceerbaarheid.

Complot-persona

De puppet-master (ook wel: de overlord, handler)

De puppet master is het brein achter een machinatie. De complot-strateeg. Mensen op machtige posities, zoals miljardairs die grote media-bedrijven bezitten, CEO’s van grote banken en corporations, machtige politici, geheime diensten met oneindige surveillance en financiële middelen. Het is niet moeilijk te zien dat Putin en Erdogan bijzonder vaardige puppet-masters zijn. Andere bekende masters zijn natuurlijk Kissinger, Soros, Murdoch en de Rumsfeld-kliek. En uiteindelijk buigen ze allemaal voor een Rotschildt, zo denken sommigen.

De deep-state

Iedereen die zich ooit heeft afgevraagd waarom alle Amerikaanse presidenten hetzelfde geopolitieke beleid van oorlog en conflict voeren, ondanks hun mooie praatjes en makkelijke beloftes, stuiten bij onderzoek al snel op het begrip deep-state. De deep-state is dat gedeelte van het permanente ambtelijk apparaat dat tegen alle democratische principes in de werkelijke macht over een land heeft. Denk aan het MIC (military-industrial complex), de IC (de intelligence community), enzovoort. Op moment van schrijven is het Witte Huis onder leiding van de democratisch gekozen president Trump in oorlog met zijn vrijwel autonoom en dus ondemocratische handelende deep-state. De wereld mag hopen dat Trump deze strijd wint, want het is de Amerikaanse deep-state die de wereld sinds WO-II in een permanente staat van conflict houdt. Want winstgevend. Eisenhower waarschuwde ons al. Prima uitleg hier.

De puppet

De puppet is een schijnbaar machtig persoon die zich bewust laat misbruiken door nog hogere machten. De puppet houdt de puppet-master uit het zicht, en buiten schot. In principe zijn de meeste staatshoofden gewoon puppets, misschien niet door keuze maar zeker wel door realiteit. Dictators vormen de uitzondering op deze regel.

De pundit

De zorgvuldig gekozen ‘expert’. Waarom het risico nemen dat een echte expert op live televisie door uw narrative heen prikt, als je voor een paar duizend euri’s een ‘expert’ uit het vaste ‘expert’ kringetje kunt krijgen? De Peter R. de Vries-zen, de ‘Amerika-deskundige’, wie kent ze niet?

De patsy

Een vaak niet al te snuggere, volkomen onschuldige persoon die de schuld krijgt. De Marinus van der Lubbe in het verhaal. Werd toevallig gevonden op de plaats delict of werd er zorgvuldig ingeluisd. Case closed, de dader is gevonden.

De huurling (ook wel: de soldaat)

Huurlingen vormen het leger van de puppet-master. Het zijn mensen die er voor gekozen hebben orders op te volgen. Het houdt hun wereld overzichtelijk of ze verdienen er geld aan. Soldaten hebben geen loyaliteit, het zijn geen gelovigen, ze werken voor geld. Ze vormen de motor van de mechanismen die door de puppet-master in werking worden gezet. Omdat drones gewoon orders volgen, zijn ze ook bij uitstek geschikt om grotere, gecompartimentaliseerde complotten, zoals de Irak-oorlog, mee uit te voeren. Ze verwachten namelijk geen uitleg en denken niet groter dan nodig. Immers: eenvoud en gehoorzaamheid houdt hun leven overzichtelijk.

De shill

In principe een huurling maar houdt zijn identiteit geheim en doet zelfs alsof hij/zijn één van ‘ons’ is. Kan op die manier het beleid of de producten van zijn opdrachtgever aanprijzen of die van de tegenstander aanvallen. Heel erg gebruikelijk in de wereld van de klimaatwetenschap, de medicijnen en de GMO. Vallen bij voorkeur dissidente wetenschappers aan, zo persoonlijk mogelijk.

De extremist

Dit zijn de onbetaalde soldaten. Ze handelen uit overtuiging en zijn vaak niet meer tot andere inzichten te brengen, niet met rede, niet met logica en zeker niet met waarheid. Bestaan zowel in de fysieke wereld als in de online wereld, waar ze zich uiten als trollen. Het grootste online trollenleger is trouwens niet dat van Hillary of van Donald, het is de 5e colonne van Richard Dawkins, de wetenschapsextremist en fanatiek gelover van evolutie en reductionisme. Kom niet buiten de gebaande kaders van 17e eeuwse Newtoniaanse wetenschap of dit leger van sceptici zal u vinden. GMO en vaccinatie zijn goed voor u, want wetenschap.

De terrorist (ook wel: de piraat)

Soms echt een piraat of terrorist, vaak ook gewoon de vrijheidsstrijder of opstandeling. Een bruikbaar label om de wereld overzichtelijk te houden. Noem iemand terrorist of piraat en anything goes. Vanuit opstand en vrijheidsstrijd ontstaat vaak echt terrorisme. Zo is de wereld dan ook wel weer.

De Manchurian candidate

De geprogrammeerde moordenaar. Kan worden geactiveerd op afstand via visuele of auditieve signalen. Woorden in een telefoongesprek, beelden in een whatsapp video. Manchurian candidate (zo genoemd naar een film) verklaart waarom normale mensen ineens heel erg onverwachte acties uitvoeren met een effectiviteit die niet vanuit hun normale skills kan worden verklaard. De CIA deed veel onderzoek naar dit soort dingen in hun MK-Ultra programma en Derren Brown demonstreerde dat het inderdaad mogelijk is.

De opportunist (ook wel: de beroepspoliticus)

Ambieert de rol als puppet. We hebben er een Europarlement en commissie vol van. Gaat daar waar de carrièrekansen liggen en hebben daarom ook geen moraal of principes. Sluiten zich aan bij een ieder die hun carrière kan bespoedigen. Voor je het weet zie je ze ineens op een podium in de Oekraïne een menigte toespreken. Vaak ook gewoon lelijke mensen om te zien, maar dat is een persoonlijke mening ;)

De truther

De luis in de pels van de puppet-masters. Het zijn de wakkeren. Vaak houden ze er eigen blogs of vlogs op na. Vormen de zogenaamde alt-media en hebben sinds de verkiezing van Trump meer invloed dan de mainstream media. Zijn ook hun eigen vijand want zo anarchistisch en paranoïde dat elke vorm van organisatie meteen al verdacht is. Ze zullen zich nooit organiseren.

De klokkenluider (lijkt op: de hacker)

Er bestaan ook gewoon mensen met verantwoordingsgevoel en moraal. Mensen die bij het constateren van misstanden de juiste dingen doen. Manning, Snowden, Assange. De helden in onze maatschappij. Lekken informatie die iedereen moet weten. Zorgen voor transparantie daar waar onze overlords die ongewenst vinden.

De useful idiot

Deze personen hebben zulke verblindende idealen dat ze gemakkelijk te misbruiken zijn. Hebben niet in de gaten dat ze de agenda van een ander dienen, een agenda die niets met hun idealen te maken heeft. Je ziet ze vaak als drijvende kracht achter het goede doel. Als je het eenmaal voor elkaar hebt gekregen dat wereldwijd miljoenen kinderen dansen op de klanken van Tiesto om geld in te zamelen voor AIDS in Afrika, heb je vaak niet meer in de gaten dat je langzaam maar zeker bent overgenomen door de industrie en hun useful idiot bent geworden.

De deugdrammer of SJW (Social Justice Warrior)

Zijn jong, onervaren, op de universiteit gebrainwashed en zo overtuigd van hun gelijk dat ze de waarheid zullen verdraaien omdat het doel, sorry, HUN doel nu eenmaal de middelen heiligt. Vervallen snel in dezelfde tactieken en ideologieën die ze zeggen te verachten. Iedereen die het niet met hun eens is, is een bigot, misogynist, nazi, fascist en/of racist. Twitteren door de week onbenullige details over hun leven, trekken in het weekend een bivakmuts aan en slaan anderen met kettingsloten op hun hoofd. (Onthoud: er zijn twee soorten fascisten: de fascisten en de antifascisten)

Het schaap (ook bekend als: de consument)

Hebberigheid en individualisme dat wordt aangewakkerd met PR doet idealen en moraal vervagen als sneeuw voor de zon. Immers ze springen allemaal in de sloot, dus waarom ik niet? Consumentisme is een tussenvorm van mind control en verdeel-en-heers.

De meerderheid

‘Meerderheid’ suggereert het bestaan, en functioneren, van een democratisch proces. ‘De meerderheid’ is echter de groep irrelevanten. Een meerderheid heeft er nog nooit toe gedaan. Als stemmen iets zou uitmaken, zou het verboden zijn. Zo simpel is. Democratie is een toneelstuk bedacht en geregisseerd door de elite.

Hoe nu verder?

De wereld draait om complotten. Complotdenken is daarom geen vies woord maar een hulpmiddel om in tegenstrijdige informatie betekenisvolle patronen te ontdekken die kunnen helpen bij het begrijpen van een gebeurtenis. Iedereen zou moeten kunnen complotdenken, journalisten voorop. In de politiek gaat het vooral om het bespelen van de publieke opinie. Een politicus is een verkoper van beleid dat niet door hem wordt bepaald, daarom dat ze allemaal in list en bedrog verzeild raken. Geopolitiek is vooral schaken, waar het draait om het projecteren en kunnen toepassen van militaire macht ten gunste van de grotere, meestal corporate, belangen. De mainstream media zouden dit allemaal moeten doorzien en ontmaskeren, om te beginnen door neutraal verslag te doen. Ze falen daarin volledig en dat is heel bewust. Geeft niets, dankzij het internet kunnen we nu zelf gaan nadenken. Het internet doorbrak het monopolie op informatieverspreiding zodat we de wereld kunnen zien zoals deze echt is. Niet zoals ons wordt verteld door hen die hele andere belangen hebben dan wij. Met bovenstaande patronen kunt u het ook allemaal gaan begrijpen. We leven niet in een post-truth periode, integendeel.

postimg.cc

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
11
 1. zaplog@zaplog
  #155003

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  link changed: https://postimg.cc/VdwhX2H0

 2. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155004

  Gezien de aard van het stuk, past dit verhaal naadloos erachter aan.

  "Dr. John Coleman, een historicus in de inlichtingengemeenschap, onderzocht in volle omvang de sinistere krachten achter de Beweging van de Nieuwe Wereldorde."

 3. zaplog@zaplog
  #155008
  -- selected for frontpage by system --
 4. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155057

  En wat dacht je van deze email Ollonkreng moet NU SUBIET worden verwijderd !

 5. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155061

  Kan iemand een nieuwe post maken van mijn commentaar onder nr 155057 hierboven?
  Mij lukt het niet en het is té belangrijk om het zo af te doen.

 6. patricksavalle@patricksavalle
  #155063

  Het gaat al aardig rond op Twitter en ik zag het op Geenstijl ook voorbij komen.

  https://www.geenstijl.nl/5163501/wob-coronamelder-app-blijkt-hele-vieze-worst/

 7. g-b-wolf@g-b-wolf
  #155064

  @ps: Fijn dat je reageert. Ik zou het op prijs stellen, dat die mail veilig wordt vastgelegd. Ik heb nu wel een copie op de versleutelde HD staan, maar dat kan ik -nog- niet publiceren. Ik neem aan, dat GS wel een copie hebben veiliggesteld, maar ja, GS hé?

 8. zaplog@zaplog
  #155403
  -- selected for frontpage by system --
 9. zaplog@zaplog
  #155420
  -- selected for frontpage by system --
 10. Wow, ik wist al dat je kon schrijven, als ex Centric'er :-), wat heb ik genoten van je verhaal. Jammer dat je er geen vervolg van kon maken.

  Dit is duidelijk van een andere orde maar ook zeer goed. Mis alleen de links bij de diverse teksten waar ze wel aangegeven worden. Want dit is wel een onderwerp wat meer onderbouwing vereist.