1. #corona
  2. #covid19
  3. #vaccinatie
  4. #vaccinatieschade
  5. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Brief aan kamerlid mevr. v/d Berg - Zorgmedewerkersverenigd

Geachte mevr. vd Berg, Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Wilco……. Ik ben kostwinnaar voor mijn gezin bestaande uit mijn vrouw (kinderverpleegkundige) en 2 kinderen. Ik ben sinds 2001 werkzaam als ambulancehulpverlener en wat ik de afgelopen corona-periode heb meegemaakt slaat alles! De reden dat ik u benader is een aantal debatten die ik gezien heb en waaruit ik de conclusie getrokken heb dat u in een (comfortabele) “bubbel” leeft en geen enkel benul hebt van wat er zich in het land afspeelt. Met name blijkt dit uit uw interruptie op dhr. van Houwelingen.https://www.youtube.com/watch?v=AWNo1vr7aRU&feature=youtu.be U bent van mening […]

zorgmedewerkersverenigd.nl

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0