1. #brazilie
 2. #covid-19
 3. #ivermectine
 4. #studie
 5. #ziekenhuisopnames
 6. Artikelen

Grote studie: preventief Ivermectine gebruik leidt tot significant lagere COVID-19 infectie, ziekenhuisopname, en sterftecijfers.

Conclusie: In deze grote PSM studie werd regelmatig gebruik van ivermectine als profylactisch middel geassocieerd met significant lagere COVID-19 infectie, ziekenhuisopname, en sterftecijfers.

Achtergrond

Ivermectine heeft verschillende werkingsmechanismen aangetoond die mogelijk beschermen tegen zowel coronavirusziekte 2019 (COVID-19) infectie als COVID-19-gerelateerde comorbiditeiten. Gebaseerd op de studies die werkzaamheid in profylaxe suggereren in combinatie met het bekende veiligheidsprofiel van ivermectine, werd een stadsbreed preventieprogramma met ivermectine voor COVID-19 geïmplementeerd in Itajaí, een zuidelijke stad in Brazilië in de staat Santa Catarina. Het doel van deze studie was om de impact van regelmatig gebruik van ivermectine op latere COVID-19 infectie- en sterftecijfers te evalueren.

Materialen en methoden

We analyseerden gegevens van een prospectieve, observationele studie van het stadsbrede COVID-19 preventie met ivermectine programma, dat werd uitgevoerd tussen juli 2020 en december 2020 in Itajaí, Brazilië. Opzet van de studie, goedkeuring van de institutionele beoordelingsraad en analyse van de registergegevens vonden plaats na afloop van het programma. Het programma bestond uit het uitnodigen van de gehele bevolking van Itajaí voor een medisch bezoek om zich in te schrijven voor het programma en om baseline, persoonlijke, demografische, en medische informatie te verzamelen. Als er geen contra-indicaties waren, werd ivermectine aangeboden als een facultatieve behandeling die om de 15 dagen gedurende twee opeenvolgende dagen moest worden ingenomen in een dosis van 0,2 mg/kg/dag. In gevallen waarin een deelnemende inwoner van Itajaí ziek werd met COVID-19, werd hem aangeraden geen ivermectine of andere medicatie te gebruiken bij de eerste poliklinische behandeling. Klinische uitkomsten van infectie, ziekenhuisopname en overlijden werden automatisch gerapporteerd en in real time in het register ingevoerd. De analyse van de studie bestond uit het vergelijken van ivermectinegebruikers met niet-gebruikers aan de hand van cohorten van geïnfecteerde patiënten die qua leeftijd, geslacht en comorbiditeit aan elkaar werden gekoppeld. COVID-19 infectie- en sterftecijfers werden geanalyseerd met en zonder het gebruik van propensity score matching (PSM).

Resultaten

Van de 223.128 inwoners van Itajaí die in aanmerking kwamen voor de studie, werden in totaal 159.561 personen opgenomen in de analyse: 113.845 (71,3%) regelmatige gebruikers van ivermectine en 45.716 (23,3%) niet-gebruikers. Hiervan werden 4.311 ivermectinegebruikers geïnfecteerd, waaronder 4.197 uit de stad Itajaí (3,7% infectiegraad), en 3.034 niet-gebruikers (uit Itajaí) werden geïnfecteerd (6,6% infectiegraad), met een 44% verlaging van de COVID-19 infectiegraad (risicoratio [RR], 0,56; 95% betrouwbaarheidsinterval (95% CI), 0,53-0,58; p < 0,0001). Met behulp van PSM werden twee cohorten van 3.034 personen met COVID-19-infectie vergeleken. Het regelmatige gebruik van ivermectine leidde tot een vermindering van 68% van de COVID-19-sterfte (25 [0,8%] versus 79 [2,6%] bij niet-gebruikers van ivermectine; RR, 0,32; 95% CI, 0,20-0,49; p < 0,0001). Wanneer gecorrigeerd werd voor restvariabelen, was de reductie in sterftecijfer 70% (RR, 0,30; 95% CI, 0,19-0,46; p < 0,0001). Er was een 56% reductie in het aantal ziekenhuisopnames (44 versus 99 ziekenhuisopnames onder gebruikers en niet-gebruikers van ivermectine, respectievelijk; RR, 0,44; 95% CI, 0,31-0,63; p < 0,0001). Na correctie voor restvariabelen bedroeg de vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen 67% (RR, 0,33; 95% CI, 023-0,66; p < 0,0001).

www.cureus.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. zaplog@zaplog
  #154653
  -- selected for frontpage by system --
 2. g-b-wolf@g-b-wolf
  #154682

  Als een artikel wordt gedebunkt, mag het debunkende artikel ook worden gedubunkt en zo blijven ze maar liegen. We leven eigenlijk in 1 grote LEUGEN.

 3. g-b-wolf@g-b-wolf
  #154683

  Maar nu de ham-vraag: Helpt IVM ook, nadat je covid-19 hebt gehad en last hebt van o.a. -zware- vermoeidheid? Of is dat een kwestie van uitzieken? Persoon heeft niet meegedaan aan het genetisch project, dus daar kan het niet aan liggen.