Rapport over het door de OPCW vervalste onderzoek naar de gifgasaanval in Douma, Syrië

Context: er waren meerdere gifgasaanvallen in Syrië die volgens Westerse media door Assad werden uitgevoerd. De OPCW stuurde een team naar Douma en publiceerde een rapport waarin Assad de schuld kreeg. De leden van het team beweerden echter het tegenovergestelde en stelden dat de OPCW hun bevindingen had verdraaid. Zij hadden aanwijzingen gevonden voor een false-flag door US/NATO proxies.

Dit verslag, dat door drie deskundigen is beoordeeld, is een uittreksel van een groter rapport waarin het Douma-onderzoek van de OPCW wordt geanalyseerd en dat op een later tijdstip in zijn geheel zal worden gepubliceerd. Voor opmerkingen, nadere informatie en correcties kunt u contact opnemen met Dr. Piers Robinson via piers.robinson@propagandastudies.org, piers.robinson@propagandastudies.ac.uk of piers.robinson@me.com

Dit verslag is een uittreksel van een groter rapport, waaraan wordt gewerkt, waarin systematisch de wijzigingen en bewerkingen worden gedocumenteerd die zijn waargenomen in de rapporten van de OPCW-onderzoeksmissie - het oorspronkelijke tussentijdse rapport, het in het geheim bewerkte tussentijdse rapport, het gepubliceerde tussentijdse rapport en het eindrapport.[1] De focus van dit rapport ligt op cruciale informatie over de 43 slachtoffers in Douma die naar verluidt zijn gedood als gevolg van de vermeende aanval met een chemisch wapen in Douma, op 7 april 2018. Er zijn geen sporen van een zenuwgas zoals sarin gevonden. Zoals nu bekend is, is het eindrapport van de OPCW, waarin werd gemeld dat er redelijke gronden waren om te concluderen dat chloorgas als wapen was gebruikt, door een aanzienlijk aantal deskundigen betwist, terwijl twee voormalige OPCW-wetenschappers die bij het onderzoek betrokken waren, melding hebben gemaakt van wat neerkomt op wanpraktijken en fraude tijdens het OPCW-onderzoek.

Dit verslag laat zien hoe belangrijke informatie over de slachtoffers van Douma zonder duidelijke rechtvaardiging is gemanipuleerd door middel van wijzigingen of bewerkingen tussen het oorspronkelijke tussentijdse verslag en het eindverslag. Deze manipulatie van informatie geeft op zijn minst aan dat de omstandigheden rond de sterfgevallen verre van duidelijk zijn. In het slechtste geval wijzen de manipulaties op een poging om de waarheid over wat er met de burgers is gebeurd, te verdoezelen. De belangrijkste bevindingen zijn de volgende:

 • Een toxicologisch onderzoek door vier toxicologen/farmacologen van de NAVO uit Duitsland met deskundigheid op het gebied van vergiftiging door chemische wapens, dat chloorgas als doodsoorzaak uitsloot, werd in het oorspronkelijke tussentijdse rapport vermeld, maar in het eindrapport weggelaten.
 • Informatie waarin vraagtekens worden geplaatst bij de mogelijkheid van een fatale opeenhoping van gas, met name in de kelder van de vermeende plaats van de aanval op Locatie 2, is weliswaar duidelijk vermeld in het oorspronkelijke tussentijdse verslag, maar is weggelaten in het eindverslag.
 • Tegenstrijdige getuigenverklaringen betreffende overleden slachtoffers op de beweerde plaats van de aanval "Plaats 2", hoewel uitvoerig beschreven in het oorspronkelijke tussentijdse verslag, zijn weggelaten uit het eindverslag of verdoezeld.
 • Getuigenverklaringen met tegenstrijdige informatie over het aantal slachtoffers en over wie verantwoordelijk was voor het begraven ervan, zijn in het eindverslag verdoezeld.
 • Uiteenlopende getuigenverklaringen tussen "Damascus"-getuigen en "Land X"-getuigen, waarbij alleen de laatstgenoemden melding maken van symptomen die verband houden met een chemische aanval, worden in het oorspronkelijke tussentijdse rapport duidelijk afgebakend, maar in het eindrapport versluierd en onopgelost gelaten.
 • Informatie over de "herpositionering" van lichamen in de loop van de nacht van 7 op 8 april 2018, die blijkt uit door activisten verspreide beelden uit open bronnen, wordt duidelijk vermeld in het oorspronkelijke tussentijdse verslag, maar gebagatelliseerd in het eindverslag.
 • Informatie die twijfels oproept over de echtheid van schuimachtig materiaal dat op sommige slachtoffers is waargenomen, wordt weliswaar vermeld in het eindverslag, maar blijft onbesproken en onopgelost.

De implicaties van deze manipulaties worden uitvoeriger besproken in hoofdstuk 7. Kort samengevat is de uitsluiting van het toxicologisch onderzoek dat chloorgas uitsluit en waaruit blijkt dat de slachtoffers niet door chloorgas op lokatie 2 zijn gedood, belangrijk omdat daardoor wordt verdoezeld dat geen duidelijke verklaring voor de doodsoorzaak kon worden vastgesteld. Als zodanig blijft de dood van 43 burgers onopgehelderd. Tegenstrijdige en inconsistente verklaringen van vermeende getuigen in "Land X" - aantal en verblijfplaats van de overledenen op lokatie 2 en symptomen van zenuwgas - zijn zorgwekkend en wijzen, in combinatie met het bagatelliseren van informatie over het "verplaatsen" van lichamen en mogelijk niet-authentiek schuimachtig materiaal dat op sommige van de overledenen is waargenomen, erop dat in het eindrapport informatie die van belang kan zijn voor de bevinding dat ten minste sommige gebeurtenissen op lokatie 2 gemanipuleerd of in scène gezet zijn, over het hoofd wordt gezien. Ten slotte versterken de aanzienlijke discrepanties in de getuigenverklaringen over het aantal overledenen, hun begraving in een massagraf samen met andere slachtoffers, alsook de vertroebeling van wie de overledenen precies heeft begraven, de bezorgdheid dat de omstandigheden rond de burgerdoden in Douma op 7 april 2018 in het eindverslag zijn vertroebeld.

syriapropagandamedia.org

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. g-b-wolf@g-b-wolf
  #154177

  Als oud-Zapper kan ik me nog levendig de toenmalige discussies over deze kwestie herinneren. Ook de foto's van de arme, dode kindertjes, die later weer springlevend bleken te zijn.

  Nu blijkt dus, dat 'we' toen gelijk hadden. Alleen kan ik daar weinig van terug vinden. Komt waarschijnlijk door het 'gat' van 2014 tot 'heden'?
  https://www.youtube.com/watch?v=D8z-Ge4B06M

 2. zaplog@zaplog
  #154180
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #154523

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  UN: "A complete turnaround" - former OPCW inspector slams Douma attack report

Log in om te reageren