1. #angela-merkel
 2. #bill-gates
 3. #build-back-better
 4. #complottheorie
 5. #dictatuur
 6. #fascisme
 7. #genootschappen
 8. #klaus-schwab
 9. #masterplan
 10. #the-great-reset
 11. #wereldheerschappij
 12. #world-economic-forum
 13. Artikelen

Ontmaskerd: Klaus Schwab's School voor Covid Dictators, het masterplan voor 'Grote Reset'

Econoom Ernst Wolff gelooft dat een verborgen alliantie van politieke en bedrijfsleiders de pandemie uitbuit met het doel nationale economieën te doen instorten en een wereldwijde digitale munt in te voeren.

Hoe komt het dat meer dan 190 regeringen van over de hele wereld uiteindelijk op bijna exact dezelfde manier zijn omgegaan met de COVID-19 pandemie, met lockdowns, maskermandaten, en vaccinatiekaarten die nu overal gemeengoed zijn? Het antwoord ligt misschien in de Young Global Leaders-school, die is opgericht en wordt geleid door Klaus Schwab van het World Economic Forum, en die veel van de huidige prominente politieke en zakelijke leiders hebben doorlopen op hun weg naar de top.

De Duitse econoom, journalist en auteur Ernst Wolff heeft in een video van de podcast van de Duitse Coronacommissie enkele feiten over Schwabs "Young Global Leaders"-school onthuld die relevant zijn voor het begrijpen van de wereldgebeurtenissen tijdens de pandemie. Wolff is vooral bekend als criticus van het globalistische financiële systeem, maar de laatste tijd heeft hij zich toegelegd op het aan het licht brengen van wat hij ziet als de verborgen agenda achter de anti-covidsmaatregelen die over de hele wereld worden uitgevaardigd.

Mysterieus begin

Het verhaal begint met het Wereld Economisch Forum (WEF), een NGO opgericht door Klaus Schwab, een Duitse econoom en werktuigbouwkundig ingenieur, in Zwitserland in 1971, toen hij pas 32 jaar oud was. Het WEF is bij het grote publiek vooral bekend door de jaarlijkse conferenties die het elk jaar in januari in Davos, Zwitserland, organiseert en waar politieke en zakelijke leiders uit de hele wereld bijeenkomen om de problemen van het moment te bespreken. Vandaag de dag is het een van de belangrijkste netwerken ter wereld voor de globalistische machtselite, die wordt gefinancierd door ongeveer duizend multinationale ondernemingen.

Het WEF, dat oorspronkelijk tot 1987 het European Management Forum heette, slaagde erin reeds op zijn allereerste bijeenkomst in februari 1971 440 leidinggevenden uit 31 landen samen te brengen, wat zoals Wolff opmerkt een onverwachte prestatie was voor iemand als Schwab, die voordien zeer weinig internationale of professionele ervaring had. Wolff denkt dat dit te danken is aan de contacten die Schwab opdeed tijdens zijn universitaire opleiding, onder meer met niemand minder dan voormalig nationaal veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Wolff wijst er ook op dat terwijl Schwab daar was, de Harvard Business School bezig was met het plannen van een eigen management forum, en het is mogelijk dat Harvard uiteindelijk de taak van het organiseren ervan aan hem delegeerde.

Het forum bracht aanvankelijk alleen mensen uit de economische sector samen, maar al gauw kwamen er politici, prominente figuren uit de media (o.a. van de BBC en CNN), en zelfs beroemdheden op af.

Schwab's Young Global Leaders: Broedmachine van de Grote Reset?

In 1992 richtte Schwab een parallelle instelling op, de Global Leaders for Tomorrow school, die in 2004 werd heropgericht als Young Global Leaders. Deelnemers aan de school moeten een toelatingsaanvraag indienen en worden vervolgens onderworpen aan een streng selectieproces. Onder de leden van de allereerste klas van de school in 1992 waren er al veel die later belangrijke liberale politici zijn geworden, zoals Angela Merkel, Nicolas Sarkozy en Tony Blair. Er zijn momenteel ongeveer 1 300 afgestudeerden van deze school, en op de lijst van alumni staan verschillende namen van degenen die later leiders zijn geworden van de gezondheidsinstellingen van hun respectieve landen. Vier van hen zijn voormalige en huidige ministers van Volksgezondheid voor Duitsland, waaronder Jens Spahn, die sinds 2018 federaal minister van Volksgezondheid is. Philipp Rösler, die van 2009 tot 2011 minister van Volksgezondheid was, werd in 2014 door Schwab benoemd tot algemeen directeur van het WEF.

Andere opmerkelijke namen op het rooster van de school zijn

 • Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, wiens strenge lockdownmaatregelen zijn geprezen door wereldwijde gezondheidsautoriteiten;
 • Emmanuel Macron, de president van Frankrijk;
 • Sebastian Kurz, die tot voor kort de kanselier van Oostenrijk was;
 • Viktor Orbán, premier van Hongarije;
 • Jean-Claude Juncker, voormalig premier van Luxemburg en voorzitter van de Europese Commissie;
 • Annalena Baerbock, de leider van de Duitse Groenen, die de eerste kandidaat van de partij was voor het Bondskanselierschap in de federale verkiezingen van dit jaar, en die nog steeds in de running is om Merkels opvolger te worden.

Ook de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, staat op de lijst. Hij werd geselecteerd voor de klas van 2005, net als voormalig presidentskandidaat en huidig minister van Vervoer van de VS, Peter Buttigieg, die een zeer recente alumnus is, aangezien hij is geselecteerd voor de klas van 2019. Al deze politici die de afgelopen twee jaar aan het bewind waren, waren voorstander van harde antwoorden op de COVID-19-pandemie, waardoor ook de macht van hun respectieve regeringen aanzienlijk is toegenomen.

Maar de lijst van alumni van de school is niet beperkt tot politieke leiders. We vinden er ook veel kopstukken uit de privé-industrie, waaronder Bill Gates van Microsoft, Jeff Bezos van Amazon, Richard Branson van Virgin en Chelsea Clinton van de Clinton Foundation. Ook zij betuigden allemaal hun steun aan de wereldwijde reactie op de pandemie, en velen hebben aanzienlijke winsten behaald als gevolg van de maatregelen.

Wolff gelooft dat de mensen achter het WEF en de Global Leaders school degenen zijn die werkelijk bepalen wie politieke leiders zullen worden, hoewel hij benadrukt dat hij niet gelooft dat Schwab zelf deze beslissingen neemt, maar slechts een facilitator is. Verder wijst hij erop dat de alumni van de school niet alleen Amerikanen en Europeanen zijn, maar ook mensen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, wat erop wijst dat het bereik van de school werkelijk wereldwijd is.

In 2012 hebben Schwab en het WEF nog een andere instelling opgericht, de "Global Shapers Community", die personen onder de 30 met leiderschapspotentieel uit de hele wereld samenbrengt. Tot nu toe hebben ongeveer 10.000 deelnemers dit programma doorlopen, en zij houden regelmatig bijeenkomsten in 400 steden. Wolff is van mening dat dit weer een proefterrein is waar toekomstige politieke leiders worden geselecteerd, doorgelicht en klaargestoomd voordat zij een plaats krijgen in het politieke apparaat van de wereld.

Wolff wijst erop dat maar heel weinig afgestudeerden van de Global Leaders School dit op hun CV vermelden. Hij zegt dat hij er slechts op één heeft zien staan, namelijk dat van de Duitse econoom Richard Werner, die een bekend criticus van het establishment is. Wolff suggereert dat de school graag zelfs critici van het systeem in haar rangen opneemt, aangezien een andere naam onder de afgestudeerden Gregor Hackmack is, het Duitse hoofd van Change.org, die in de klas van 2010 zat. Wolff denkt dat dit is omdat de organisatie zichzelf wil presenteren als eerlijk en evenwichtig, hoewel ze er ook voor wil zorgen dat haar critici gecontroleerde oppositie zijn.

Een ander punt dat de Global Leaders-afgestudeerden gemeen hebben, is dat de meesten van hen een zeer karig CV hebben, afgezien van hun deelname aan het programma vooraleer ze tot machtsposities werden verheven, wat erop kan wijzen dat het hun connectie met Schwabs instellingen is die de doorslag geeft bij het lanceren van hun carrière. Dit komt het duidelijkst tot uiting wanneer de alumni van de school publiekelijk worden ondervraagd over onderwerpen waarover zij niet van tevoren instructies hebben gekregen om te praten, en hun moeilijkheden om antwoorden te formuleren zijn vaak zeer duidelijk. Wolff beweert dat hun rol er alleen in bestaat te fungeren als spreekbuis voor de gespreksonderwerpen die degenen in de schaduw achter hen in het publieke debat besproken willen zien.

Schwab's Yes Men in Actie

Gezien de groeiende ontevredenheid over de anti-Covid maatregelen die de afgestudeerden van de school, die nu nationale leiders zijn, in praktijk brengen, meent Wolff dat het mogelijk is dat deze mensen werden geselecteerd omwille van hun bereidheid alles te doen wat hen wordt opgedragen, en dat ze worden klaargestoomd om te falen, zodat het daaropvolgende verzet kan worden uitgebuit om de creatie van een nieuwe globale regeringsvorm te rechtvaardigen. Wolff merkt op dat politici met een eigen persoonlijkheid en sterke, originele standpunten zeldzaam zijn geworden, en dat de nationale leiders van de afgelopen 30 jaar zich hebben onderscheiden door hun lankmoedigheid en het volgen van een strikte, van bovenaf gedicteerde, globalistische lijn. Dit is vooral duidelijk gebleken uit de reactie van de meeste landen op de pandemie, waarbij politici die twee jaar geleden nog niets van virussen afwisten, plotseling verklaarden dat Covid een ernstige gezondheidscrisis was die rechtvaardigde dat mensen in hun huizen werden opgesloten, hun bedrijven werden gesloten en hele economieën te gronde werden gericht.

Het is moeilijk vast te stellen hoe de school precies werkt, maar Wolff is erin geslaagd er iets over te leren. In de beginjaren van de school kwamen de leden van elke klas in de loop van een jaar verschillende keren bijeen, onder meer voor een tiendaagse "executive training"-sessie aan de Harvard Business School. Wolff is van mening dat de afgestudeerden, door hun klasgenoten te ontmoeten en deel uit te maken van een breder netwerk, contacten opdoen waarop zij in hun latere loopbaan terugvallen. Vandaag omvat het programma van de school cursussen die over een periode van vijf jaar met onregelmatige tussenpozen worden aangeboden en die in sommige gevallen kunnen samenvallen met het begin van de politieke of professionele carrière van sommige deelnemers - wat betekent dat zij regelmatig een bezoek aan Davos zullen brengen. Emmanuel Macron en Peter Buttigieg, bijvoorbeeld, werden minder dan vijf jaar geleden geselecteerd voor de school, wat betekent dat het mogelijk is dat zij regelmatig Young Global Leaders-gerelateerde programma's hebben bijgewoond toen zij nog een politieke functie uitoefenden en dat nu misschien nog steeds doen.

Een wereldwijd netwerk van rijkdom en invloed

Afgestudeerden van de Young Global Leaders-school, en daarvoor Global Leaders for Tomorrow, bevinden zich in een zeer gunstige positie, omdat zij toegang hebben tot het netwerk van contacten van het WEF. Tot de huidige Board of Trustees van het WEF behoren grootheden als Christine Lagarde, voormalig directeur van het Internationaal Monetair Fonds en huidig president van de Europese Centrale Bank; Koningin Rania van Jordanië, die door Forbes is gerangschikt als een van de 100 machtigste vrouwen ter wereld; en Larry Fink, CEO van BlackRock, de grootste internationale onderneming voor beleggingsbeheer, die jaarlijks ongeveer 9 biljoen dollar beheert. Door de connecties tussen de afgestudeerden van de school te traceren, kun je volgens Wolff zien dat ze nog lang nadat ze aan de Global Leaders-programma's hebben deelgenomen, op elkaar terugvallen voor steun aan hun initiatieven.

Wolff is van mening dat veel elite-universiteiten een rol spelen in het door het WEF bepaalde proces, en dat zij niet langer moeten worden gezien als buiten de politiek en de economie opererend. Hij noemt als voorbeeld de Harvard Business School, die elk jaar miljoenen dollars van donateurs ontvangt, en de Harvard School of Public Health, die werd omgedoopt tot de Harvard T. H. Chan School of Public Health nadat zij 350 miljoen dollar had ontvangen van de in Hongkong geboren miljardair Gerald Chan. Hetzelfde geldt voor de Johns Hopkins School of Public Health, die de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health werd nadat mediamagnaat Michael Bloomberg in 2018 1,8 miljard dollar aan de school doneerde.

Wolff stelt echter dat de invloed van het WEF veel verder gaat dan degenen die de Global Leaders en Global Shapers programma's hebben doorlopen, omdat het aantal mensen dat deelneemt aan de jaarlijkse conferenties in Davos veel groter is dan velen vermoeden; hij vermeldt te zijn geïnformeerd dat ongeveer 1.500 privéjets elk jaar deelnemers naar het evenement brengen, waardoor de luchthavens van Zwitserland worden overbelast.

The Alliance of Big Business & Government

Het belangrijkste doel van de activiteiten van het WEF, meent Wolff, is het vergemakkelijken en bevorderen van samenwerking op hoog niveau tussen grote ondernemingen en nationale regeringen, iets wat we nu al zien gebeuren. Viviane Fischer, een andere deelnemer aan de podcast van de Corona-commissie, wijst erop dat het Britse bedrijf Serco migranten verwerkt voor de Britse regering en ook gevangenissen over de hele wereld beheert, naast zijn vele andere activiteiten. De internationale reikwijdte van de farmaceutische industrie is eveneens aanzienlijk: Wolff vermeldt bijvoorbeeld dat Bill Gates, oud-leerling van Global Leaders, al lang voordat de pandemie uitbrak zaken deed met Pfizer, een van de belangrijkste producenten van de controversiële mRNA-anticovaccins, via de volksgezondheidsinitiatieven van zijn stichting in Afrika. Misschien is het geen toeval dat Gates een van de belangrijkste voorstanders is geworden van lockdowns en de Covid-vaccins sinds deze beschikbaar zijn, en The Wall Street Journal heeft gemeld dat zijn stichting ongeveer 200 miljard dollar aan "sociale voordelen" had verdiend met de distributie van vaccins voordat de pandemie zelfs maar was begonnen. Men kan zich alleen maar voorstellen wat zijn vaccinopbrengsten vandaag zijn.

Digitale technologie, die nu alomtegenwoordig is, speelt ook een prominente rol in de wereldwijde ontwerpen van de elite. Wolff benadrukt dat BlackRock, geleid door Global Leaders alumnus Larry Fink, momenteel de grootste adviseur is van de centrale banken van de wereld en al meer dan 30 jaar gegevens verzamelt over het mondiale financiële systeem, en ongetwijfeld een beter inzicht heeft in hoe het systeem werkt dan de centrale banken zelf.

Een van de doelen van het huidige beleid dat door veel regeringen wordt gevoerd, is volgens Wolff het vernietigen van de bedrijven van kleine en middelgrote ondernemers, zodat multinationale ondernemingen die in de Verenigde Staten en China zijn gevestigd, overal zaken kunnen monopoliseren. Met name Amazon, tot voor kort geleid door Global Leaders alumnus Jeff Bezos, heeft enorme winsten gemaakt als gevolg van de afgrendelingsmaatregelen die de middenklasse hebben verwoest.

Wolff stelt dat het uiteindelijke doel van deze overheersing door grote platforms de introductie van digitale bankvaluta is. Net in de afgelopen maanden heeft China's International Finance Forum, dat vergelijkbaar is met het WEF, de introductie van de digitale yuan voorgesteld, die op zijn beurt geïnternationaliseerd zou kunnen worden door het Diem blockchain-gebaseerde valuta netwerk. Interessant is dat Diem de opvolger is van Libra, een cryptocurrency die voor het eerst werd aangekondigd door Mark Zuckerberg's Facebook, wat erop wijst dat er momenteel wordt gesproken over een wereldwijde valuta die de macht van de dollar of de yuan zal overstijgen, en die wordt beheerd door de samenwerking van Chinese, Europese en Amerikaanse bedrijfsnetwerken. In de raad van toezicht van het International Finance Forum zitten namen als Christine Lagarde van het WEF; Jean-Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank; en Horst Köhler, het voormalige hoofd van het Internationaal Monetair Fonds.

Wolff legt verder uit dat de lockdowns en de daaropvolgende reddingsoperaties die de afgelopen twee jaar overal ter wereld hebben plaatsgevonden, veel landen op de rand van het faillissement hebben gebracht. Om een economische catastrofe te vermijden, namen de regeringen van de wereld hun toevlucht tot het opnemen van 650 miljard speciale trekkingsrechten, of SDR's, die aanvullende deviezenreserves zijn die door het Internationaal Monetair Fonds worden beheerd. Wanneer deze uiteindelijk opeisbaar worden, zullen diezelfde regeringen in zwaar weer terechtkomen, wat de reden kan zijn dat de invoering van digitale valuta een plotselinge prioriteit is geworden - en dit kan al die tijd het verborgen doel van de lockdowns zijn geweest.

Wolff zegt dat twee Europese landen al bereid zijn om digitale valuta te gaan gebruiken: Zweden en Zwitserland. Misschien niet toevallig heeft Zweden vrijwel geen lockdown beperkingen gehad als gevolg van de pandemie, en Zwitserland heeft slechts zeer lichte maatregelen genomen. Wolff denkt dat de reden hiervoor kan zijn dat deze twee landen hun economieën niet hoefden te laten crashen door lockdown maatregelen, omdat ze al voorbereid waren op het gebruik van digitale valuta voordat de pandemie begon. Hij stelt dat er een nieuwe ronde van lockdowns wordt voorbereid die de economieën van de wereld voorgoed zal beëindigen, wat zal leiden tot massale werkloosheid en op zijn beurt de invoering van het Universeel Basisinkomen en het gebruik van een digitale munt die wordt beheerd door een centrale bank. Deze munt zou beperkt kunnen worden, zowel in termen van waar mensen het aan kunnen uitgeven als in de tijdspanne waarin men het moet uitgeven.

Verder geeft Wolff aan dat de inflatie die momenteel wereldwijd wordt waargenomen een onvermijdelijk gevolg is van het feit dat nationale regeringen, na leningen van de centrale banken te hebben aangenomen, in minder dan twee jaar tijd ongeveer 20 biljoen dollar in de wereldeconomie hebben gestoken. Terwijl de vorige reddingsoperaties naar de markten gingen, is deze laatste ronde naar gewone mensen gegaan, en als gevolg daarvan drijft dit de prijzen op van producten waar gewone mensen hun geld aan uitgeven, zoals voedsel.

De democratie is opgeheven

De ultieme conclusie die we volgens Wolff uit dit alles moeten trekken is dat de democratie zoals we die kenden in stilte is afgeschaft, en dat hoewel de schijn van democratische processen in onze landen wordt opgehouden, het feit is dat een onderzoek naar hoe het bestuur vandaag de dag over de hele wereld functioneert, laat zien dat een elite van superrijke en machtige individuen in feite alles wat er in de politiek gebeurt controleert, zoals vooral duidelijk is geworden in relatie tot de reactie op de pandemie.

De beste manier om hun plannen te bestrijden, zegt Wolff, is simpelweg de mensen voor te lichten over wat er aan de hand is, en hen te laten inzien dat het verhaal van het "supergevaarlijke virus" een leugen is die is ontworpen om hen te manipuleren zodat ze dingen accepteren die tegen hun eigen belangen ingaan. Als zelfs maar 10% van de gewone burgers zich hiervan bewust wordt en besluit actie te ondernemen, kan dit de plannen van de elite dwarsbomen en misschien een venster openen voor gewone burgers om de controle over hun eigen lot terug te nemen.

Video Interview

Ernst Wolff wordt in deze serie video's geïnterviewd door Dr. Reiner Fuellmich, een Duitse advocaat en politicus die een podcast host met de naam Corona Ausschuss (Corona Comité), waarin kritisch wordt gekeken naar de reactie van de Duitse regering op de pandemie. Deze video's zijn afkomstig van een van hun podcasts. Aan de groepschat nemen ook deel Viviane Fischer, een in Berlijn gevestigde advocaat en econoom die regelmatig deelneemt aan de Corona-commissie, en Wolfgang Wodarg, een voormalig Duits parlementslid voor de Sociaal-Democratische Partij die zich heeft uitgesproken tegen de lockdown- en vaccinatiemaatregelen van de Duitse regering.

Voor de video's zie de link

rairfoundation.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
15
 1. zaplog@zaplog
  #154002
  -- selected for frontpage by system --
 2. petermooring@petermooring
  #154004

  Goed verhaal! Ik mis alleen wel een beetje de link met het Vaticaan.

  The New World Order controllers: Satan bless the United States of America
  https://www.petermooring.nl/blog/?p=1157

 3. patricksavalle@patricksavalle
  #154080

  Cool, dit artikel is bijna 30.000x bekeken zie ik in de database.

 4. zaplog@zaplog
  #154241
  -- selected for frontpage by system --
 5. nico-de-geit@nico-de-geit
  #154242

  Het gerucht gaat dat ze pokken los gaan laten. Eerst de weerstand omlaag door vaccins, en dan pokken. We wachten af....

 6. boertie@boertie
  #154248

  Wat moest je alweer in huis hebben tegen pokken? Kijken of ik nog wat 'essential' oils moet aanschaffen. ;-)

 7. nico-de-geit@nico-de-geit
  #154249

  Als je koe-pokken hebt gehad krijg je geen mensen-pokken meer, is het verhaal. Als je pokken wilt overleven moet je in ieder geval een goede gezondheid hebben. Ik ga geen pokken-vaccinatie nemen in ieder geval, nul vertrouwen in iedere prik.

  Pokken ruimt alles op wat zwak is. Vroeger was de aanwezigheid van pokken normaal, dus waarom zouden gezonde mensen er nu niet meer tegen kunnen? Behalve als hun weerstand is verlaagd door Covid-vaccins.

  In huis tegen pokken: genoeg eten en drinken, want het kan een enorme teringbende worden: massa-sterfte, chaos en paniek. En natuurlijk krijgt een bepaalde groep de schuld, via de kijkbuis.

 8. nico-de-geit@nico-de-geit
  #154251

  Pokken + stroom, gas, water en voedseltekorten, internet plat, enz.

  Ben je flink ziek, doet je verwarming het niet, geen eten, geen communicatie. Zelfs het water gooien ze misschien expres eraf.

  Vooralsnog slechts complottheorie. Maar die complottheorieën zijn gebaseerd op plannen die al heel lang klaarliggen. Het gaat het bevattingsvermogen van veel mensen te boven of zo.

 9. zaplog@zaplog
  #154269
  -- selected for frontpage by system --
 10. gedachtenvoer@gedachtenvoer
  #154347

  Adam Curry had het er al over in zijn ochtend show op Arrow Classic Rock met ondersteuning op good old Hyves. Waarschijnlijk de reden dat dit programma geen lang leven was beschoren

 11. patricksavalle@patricksavalle
  #154349

  Vroeger noemden we dit soort dingen The New World Order :)

 12. patricksavalle@patricksavalle
  #155231

 13. kilohertz@kilohertz
  #155310

  @patricksavalle
  Ik doe net de brievenbus open en kijk daar, een brief van de gemeente. Let op wat daar in staat...

  Beste heer/mevrouw.
  Er liggen gratis zelftesten en mondkapjes voor u klaar. U ontvangt per gezinslid 6 zelftesen en 6 mondkapjes.

  Nou, dan weet je wel hoe laat het is XD

  Dit is geen grapje, als je wilt, kan ik hem voor je inscannen en naar je toezenden. Ik bewaar hem zowieso.

 14. zaplog@zaplog
  #156391
  -- selected for frontpage by system --