1. #4ir
 2. #build-back-better
 3. #klaus-schwab
 4. #the-great-reset
 5. Artikelen

Klaus Schwab en zijn Great Reset (Deel 1)

Dit is deel 1 van het oorspronkelijk Engelstalige artikel op WinterOak. Het artikel is met toestemming overgenomen en machinematig vertaald door het Zaplog.

Klaus Schwab, geboren te Ravensburg in 1938, is een kind van het Duitsland van Adolf Hitler, een politiestaat, gebouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en controle, op propaganda en leugens, op industrialisme en eugenetica, op ontmenselijking en "desinfectie", op een huiveringwekkende en grandioze visie van een "nieuwe orde" die duizend jaar zou duren.

Schwab schijnt zijn leven gewijd te hebben aan het heruitvinden van die nachtmerrie en aan zijn pogingen om ze werkelijkheid te laten worden, niet alleen voor Duitsland maar voor de hele wereld.

Erger nog, zoals zijn eigen woorden keer op keer bevestigen, is zijn technocratische fascistische visie ook een verwrongen transhumanistische visie, die mensen en machines zal doen samensmelten in "merkwaardige mengsels van digitaal en analoog leven", die onze lichamen zal besmetten met "Smart Dust" en waarin de politie blijkbaar in staat zal zijn onze hersenen te lezen.

En, zoals we zullen zien, gebruiken hij en zijn handlangers de Covid-19 crisis om democratische verantwoording te omzeilen, oppositie terzijde te schuiven, hun agenda te versnellen en deze tegen onze wil op te leggen aan de rest van de mensheid in wat hij een "Grote Reset" noemt.

Schwab is natuurlijk geen Nazi in de klassieke zin van het woord, noch een nationalist, noch een antisemiet, zoals blijkt uit de 1 miljoen dollar Dan David Prijs die hem in 2004 door Israël werd toegekend [hoewel vreemd genoeg tegen oktober 2021 alle verwijzingen naar Schwab van de Dan David Prijs website bleken te zijn verwijderd!].

Maar het fascisme van de 21ste eeuw heeft andere politieke vormen gevonden om zijn kernproject voort te zetten, namelijk het aanpassen van de mensheid aan het kapitalisme met flagrante autoritaire middelen.

Dit nieuwe fascisme wordt vandaag de dag aangevoerd in de gedaante van global governance, bioveiligheid, het "Nieuwe Normaal", de "New Deal for Nature" en de "Vierde Industriële Revolutie".

Schwab, de tachtigjarige stichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, zit in het centrum van deze matrix als een spin in een reusachtig web.

Het oorspronkelijke fascistische project, in Italië en Duitsland, draaide om een samensmelting van staat en bedrijfsleven.

Terwijl het communisme de overname van het bedrijfsleven en de industrie door de overheid beoogt, die - theoretisch! - handelt in het belang van het volk, ging het in het fascisme om het gebruik van de staat om de belangen van de rijke elite te beschermen en te bevorderen.

Schwab zette deze benadering voort in een gedenazificeerde naoorlogse context, toen hij in 1971 het European Management Forum oprichtte, dat jaarlijkse bijeenkomsten hield in Davos in Zwitserland.

Hier promootte hij zijn ideologie van het "stakeholder" kapitalisme, waarbij ondernemingen nauwer met de overheid gingen samenwerken.

"Stakeholderkapitalisme" wordt door het zakenblad Forbes omschreven als "het begrip dat een bedrijf zich richt op het voldoen aan de behoeften van al zijn belanghebbenden: klanten, werknemers, partners, de gemeenschap en de samenleving als geheel".

Zelfs in de context van een bepaald bedrijf is het steevast een leeg etiket. Zoals het Forbes artikel opmerkt, betekent het eigenlijk alleen dat "bedrijven privé geld kunnen blijven schuiven naar hun aandeelhouders en leidinggevenden, terwijl ze publiekelijk een façade van uitmuntende sociale gevoeligheid en voorbeeldig altruïsme ophouden".

Maar in een algemene sociale context is het stakeholder-concept zelfs nog snode, waarbij elk idee van democratie, heerschappij door het volk, overboord wordt gegooid ten gunste van heerschappij door bedrijfsbelangen.

De maatschappij wordt niet langer beschouwd als een levende gemeenschap, maar als een onderneming, waarvan de winstgevendheid het enige geldige doel is van menselijke activiteit.

Schwab zette deze agenda reeds uiteen in 1971, in zijn boek Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau (Moderne bedrijfsleiding in de machinebouw), waar zijn gebruik van de term "belanghebbenden" (die Interessenten) mensen in feite opnieuw definieerde, niet als burgers, vrije individuen of leden van gemeenschappen, maar als secundaire deelnemers aan een massale commerciële onderneming.

Het doel van ieders leven was "groei en welvaart op lange termijn" voor deze onderneming - met andere woorden, het beschermen en vergroten van de rijkdom van de kapitalistische elite.

Dit alles werd nog duidelijker in 1987, toen Schwab zijn Europees Management Forum omdoopte tot het Wereld Economisch Forum.

Het WEF beschrijft zichzelf op zijn eigen website als "het wereldwijde platform voor publiek-private samenwerking", en bewonderaars beschrijven hoe het "partnerschappen creëert tussen zakenmensen, politici, intellectuelen en andere leiders van de samenleving om 'belangrijke kwesties op de wereldagenda te definiëren, te bespreken en vooruit te helpen'".

De "partnerschappen" die het WEF tot stand brengt, zijn erop gericht de democratie te vervangen door een mondiaal leiderschap van zelfgekozen en ongekozen individuen, wier taak het niet is het publiek te dienen, maar de heerschappij van de 1% op te leggen aan dat publiek, met zo weinig mogelijk inmenging van de rest van ons.

In de boeken die Schwab schrijft voor publieke consumptie, drukt hij zich uit in de twee-gezichten clichés van corporate spin en greenwashing.

Dezelfde holle frasen worden keer op keer opgedist. In Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World heeft Schwab het over "de inclusie van stakeholders en de verdeling van voordelen" en over "duurzame en inclusieve partnerschappen" die ons allen naar een "inclusieve, duurzame en welvarende toekomst" zullen leiden! (1)

Achter deze opschepperij gaan winst en uitbuiting schuil, de echte drijfveer achter zijn "stakeholder-kapitalisme", dat hij nog steeds meedogenloos propageerde op de conferentie van het WEF in Davos in 2020.

https://postimg.cc/1ftfT2xB/afc33a5f

Zo schrijft Schwab in zijn boek The Fourth Industrial Revolution uit 2016 over de Uberisering van werk en de daaruit voortvloeiende voordelen voor bedrijven, met name snelgroeiende start-ups in de digitale economie: "Aangezien menselijke cloudplatforms werknemers als zelfstandigen classificeren, zijn ze-voorlopig-vrij van de verplichting om minimumlonen, werkgeversbelastingen en sociale uitkeringen te betalen." (2)

Dezelfde kapitalistische ongevoeligheid komt naar voren in zijn houding tegenover mensen die het einde van hun werkende leven naderen en toe zijn aan een welverdiende rust: "Vergrijzing is een economische uitdaging, want tenzij de pensioengerechtigde leeftijd drastisch wordt verhoogd, zodat oudere leden van de samenleving kunnen blijven bijdragen aan de beroepsbevolking (een economische noodzaak die veel economische voordelen heeft), daalt de bevolking in de werkende leeftijd op hetzelfde moment dat het percentage afhankelijke ouderen toeneemt". (3)

Alles in deze wereld wordt gereduceerd tot economische uitdagingen, economische imperatieven en economische voordelen voor de heersende kapitalistische klasse.

De mythe van de Vooruitgang is lang door de 1% gebruikt om de mensen over te halen de technologieën te aanvaarden die ontworpen zijn om ons uit te buiten en te controleren, en Schwab speelt hierop in wanneer hij verklaart dat

"De Vierde Industriële Revolutie een belangrijke bron van hoop vertegenwoordigt voor de voortzetting van de klim in menselijke ontwikkeling die geresulteerd heeft in dramatische verhogingen van de levenskwaliteit voor miljarden mensen sinds 1800". (4)

"De vierde industriële revolutie is een nieuw hoofdstuk in de menselijke ontwikkeling, vergelijkbaar met de eerste, tweede en derde industriële revolutie, en opnieuw aangedreven door de toenemende beschikbaarheid en interactie van een reeks buitengewone technologieën". (5)

Maar hij is zich er terdege van bewust dat technologie niet ideologisch neutraal is, zoals sommigen graag beweren. Technologieën en samenlevingen geven elkaar vorm, zegt hij. "Technologieën zijn immers verweven met hoe wij dingen weten, hoe wij beslissingen nemen en hoe wij over onszelf en elkaar denken. Ze zijn verbonden met onze identiteiten, wereldbeelden en mogelijke toekomsten. Van nucleaire technologieën tot de ruimtewedloop, smartphones, sociale media, auto's, geneeskunde en infrastructuur - de betekenis van technologieën maakt ze politiek. Zelfs het concept van een 'ontwikkelde' natie berust impliciet op de adoptie van technologieën en wat ze voor ons betekenen, economisch en sociaal". (6)

Technologie is voor de kapitalisten erachter nooit een kwestie van sociaal goed geweest, maar louter van winst, en Schwab maakt heel duidelijk dat hetzelfde blijft gelden voor zijn Vierde Industriële Revolutie.

Hij legt uit: "De technologieën van de Vierde Industriële Revolutie zijn werkelijk ontwrichtend - ze gooien bestaande manieren van waarnemen, berekenen, organiseren, handelen en leveren overhoop. Zij vertegenwoordigen geheel nieuwe manieren om waarde te creëren voor organisaties en burgers". (7)

drone-surveillanceIn het geval dat de betekenis van "waarde creëren" niet duidelijk was, geeft hij enkele voorbeelden: "Drones vertegenwoordigen een nieuw type kostenbesparende werknemer die onder ons werkt en taken uitvoert waarvoor vroeger echte mensen nodig waren" (8) en "het gebruik van steeds slimmere algoritmen breidt de productiviteit van werknemers snel uit - bijvoorbeeld bij het gebruik van chatbots om 'live chat'-ondersteuning voor klantinteracties te vergroten (en in toenemende mate te vervangen)". (9)

Schwab gaat uitvoerig in op de kostenbesparende, winstverhogende wonderen van zijn brave new world in The Fourth Industrial Revolution.

Hij legt uit: "Eerder dan de meesten verwachten, zal het werk van verschillende beroepen zoals advocaten, financiële analisten, dokters, journalisten, accountants, verzekeringsagenten of bibliothecarissen gedeeltelijk of volledig geautomatiseerd zijn...

"De technologie gaat zo snel dat Kristian Hammond, medeoprichter van Narrative Science, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het automatisch genereren van verhalen, voorspelt dat tegen het midden van de jaren 2020 90% van het nieuws gegenereerd zou kunnen worden door een algoritme, het meeste zonder enige vorm van menselijke tussenkomst (afgezien van het ontwerp van het algoritme, natuurlijk)". (10)

Het is deze economische noodzaak die Schwab's enthousiasme voor "een revolutie die de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan fundamenteel verandert" verklaart. (11)

Schwab is lyrisch over de 4IR, die volgens hem "anders is dan alles wat de mensheid ooit heeft meegemaakt". (12)

Hij gutst: "Denk aan de onbeperkte mogelijkheden van miljarden mensen die via mobiele apparaten met elkaar verbonden zijn, waardoor een ongekende verwerkingskracht, opslagcapaciteit en toegang tot kennis ontstaat. Of denk aan de duizelingwekkende samenloop van opkomende technologische doorbraken op uiteenlopende gebieden als kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het internet van dingen (IoT), autonome voertuigen, 3D-printen, nanotechnologie, biotechnologie, materiaalwetenschap, energieopslag en quantumcomputing, om er maar een paar te noemen. Veel van deze innovaties staan nog in de kinderschoenen, maar bereiken nu al een keerpunt in hun ontwikkeling omdat zij op elkaar voortbouwen en elkaar versterken in een fusie van technologieën in de fysieke, digitale en biologische wereld". (13)

Hij kijkt ook uit naar meer online-onderwijs, met "het gebruik van virtuele en augmented reality" om "de onderwijsresultaten drastisch te verbeteren" (14), naar sensoren "die worden geïnstalleerd in huizen, kleding en accessoires, steden, vervoers- en energienetwerken" (15) en naar slimme steden, met hun o zo belangrijke "dataplatforms". (16)

"Alle dingen zullen slim zijn en verbonden met het internet", zegt Schwab, en dit zal zich uitstrekken tot dieren, aangezien "in vee bedrade sensoren met elkaar kunnen communiceren via een mobiel telefoonnetwerk". (17)

Hij houdt van het idee van "slimme celfabrieken" die "de versnelde generatie van vaccins" (18) en "big-data technologieën" mogelijk zouden kunnen maken. (19)

Deze zullen, zo verzekert hij ons, "nieuwe en innovatieve manieren opleveren om burgers en klanten van dienst te zijn" (20) en we zullen moeten ophouden bezwaar te maken tegen bedrijven die profiteren van het benutten en verkopen van informatie over elk aspect van ons persoonlijk leven.

"Vertrouwen stellen in de gegevens en algoritmen die worden gebruikt om beslissingen te nemen, zal van vitaal belang zijn," benadrukt Schwab. "De bezorgdheid van de burger over privacy en het vaststellen van verantwoordingsplicht in zakelijke en juridische structuren zal aanpassingen in het denken vereisen." (21)

Aan het eind van de dag is het duidelijk dat al deze technologische opwinding louter draait om winst, of "waarde" zoals Schwab het verkiest te noemen in zijn 21e eeuwse corporate newspeak.

De blockchain-technologie zal dus fantastisch zijn en "een explosie van verhandelbare activa teweegbrengen, aangezien allerlei vormen van waarde-uitwisseling op de blockchain kunnen worden ondergebracht". (22)

Het gebruik van gedistribueerde grootboektechnologie, voegt Schwab eraan toe, "zou de drijvende kracht kunnen zijn achter massale stromen van waarde in digitale producten en diensten, door veilige digitale identiteiten te verschaffen die nieuwe markten toegankelijk kunnen maken voor iedereen die op het internet is aangesloten". (23)

In het algemeen is het belang van de 4IR voor de heersende zakelijke elite dat het "geheel nieuwe bronnen van waarde zal creëren" (24) en "aanleiding zal geven tot ecosystemen van waardecreatie die onmogelijk zijn voor te stellen met een mentaliteit die is blijven steken in de derde industriële revolutie". (25)

De technologieën van de 4IR, uitgerold via 5G, vormen ongekende bedreigingen voor onze vrijheid, zoals Schwab toegeeft: "De instrumenten van de vierde industriële revolutie maken nieuwe vormen van toezicht en andere controlemiddelen mogelijk die ingaan tegen gezonde, open samenlevingen". (26)

Maar dat weerhoudt hem er niet van om ze in een positief daglicht te presenteren, zoals wanneer hij verklaart dat "de openbare criminaliteit waarschijnlijk zal afnemen door de convergentie van sensoren, camera's, AI en gezichtsherkenningssoftware". (27)

Hij beschrijft met enig plezier hoe deze technologieën "kunnen binnendringen in de tot dan toe privéruimte van onze geest, onze gedachten kunnen lezen en ons gedrag kunnen beïnvloeden". (28)

Schwab voorspelt: "Naarmate de mogelijkheden op dit gebied verbeteren, zal de verleiding voor rechtshandhavingsinstanties en rechtbanken toenemen om technieken te gebruiken om de waarschijnlijkheid van criminele activiteiten vast te stellen, schuld te beoordelen of mogelijk zelfs herinneringen rechtstreeks uit de hersenen van mensen op te halen. Zelfs het overschrijden van een landsgrens zou op een dag gepaard kunnen gaan met een gedetailleerde hersenscan om het veiligheidsrisico van een individu te beoordelen". (29)

Er zijn momenten waarop de WEF-chef zich laat meeslepen door zijn passie voor een sciencefiction-toekomst waarin "menselijke ruimtereizen over lange afstand en kernfusie gemeengoed zijn" (30) en waarin "het volgende trendy bedrijfsmodel" zou kunnen inhouden dat iemand "de toegang tot zijn of haar gedachten ruilt voor de tijdbesparende optie om een socialemediabericht alleen met gedachten te typen". (31)

Praten over "ruimtetoerisme" onder de titel "De vierde industriële revolutie en de laatste grens" (32) is bijna grappig, net als zijn suggestie dat "een wereld vol drones een wereld vol mogelijkheden biedt". (33)

Maar hoe verder de lezer zich in de wereld van Schwabs boeken verdiept, hoe minder grappig het allemaal lijkt.

De waarheid is dat deze zeer invloedrijke figuur, in het centrum van de nieuwe wereldorde die momenteel wordt gevestigd, een regelrechte transhumanist is die droomt van het einde van natuurlijk gezond menselijk leven en gemeenschap.

Schwab herhaalt deze boodschap keer op keer, alsof hij er zeker van wil zijn dat wij naar behoren zijn gewaarschuwd.

"De verbijsterende innovaties die door de vierde industriële revolutie op gang zijn gebracht, van biotechnologie tot AI, herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn," (34) schrijft hij.

"De toekomst zal ons begrip van wat het betekent om mens te zijn op de proef stellen, zowel vanuit biologisch als vanuit sociaal oogpunt". (35)

"Nu al dwingt de vooruitgang in neurotechnologieën en biotechnologieën ons om ons af te vragen wat het betekent om mens te zijn". (36)

In Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution zet hij het nog eens op een rijtje: "De technologieën van de vierde industriële revolutie zullen niet ophouden deel uit te maken van de fysieke wereld om ons heen - ze zullen deel van ons worden. Sommigen van ons hebben zelfs al het gevoel dat onze smartphones een verlengstuk van onszelf zijn geworden. De externe apparaten van vandaag - van draagbare computers tot virtual reality headsets - zullen vrijwel zeker implanteerbaar worden in ons lichaam en onze hersenen. Exoskeletten en protheses zullen onze fysieke kracht vergroten, terwijl de vooruitgang in neurotechnologie onze cognitieve vermogens zal verbeteren. We zullen beter in staat zijn onze eigen genen, en die van onze kinderen, te manipuleren. Deze ontwikkelingen roepen diepgaande vragen op: Waar trekken we de grens tussen mens en machine? Wat betekent het om mens te zijn?" (37)

Een heel deel van dit boek is gewijd aan het thema "Altering the Human Being". Hier kwijlt hij over "het vermogen van nieuwe technologieën om letterlijk deel van ons te worden" en roept hij een cyborgtoekomst in herinnering met "merkwaardige mengsels van digitaal en analoog leven die onze aard zelf zullen herdefiniëren". (38)

Hij schrijft: "Deze technologieën zullen binnen onze eigen biologie opereren en veranderen hoe wij met de wereld omgaan. Ze zijn in staat de grenzen tussen lichaam en geest te overschrijden, onze fysieke mogelijkheden te vergroten en zelfs een blijvende invloed op het leven zelf te hebben". (39)

Geen overtreding lijkt te ver te gaan voor Schwab, die droomt van "actieve implanteerbare microchips die de huidbarrière van ons lichaam doorbreken", "slimme tatoeages", "biologisch computergebruik" en "op maat ontworpen organismen". (40)

Hij is opgetogen te kunnen melden dat "sensoren, geheugenschakelaars en circuits kunnen worden gecodeerd in gewone menselijke darmbacteriën", (41) dat "slimme stofjes, arrays van volledige computers met antennes, elk veel kleiner dan een zandkorrel, zich nu in het lichaam kunnen organiseren" en dat "geïmplanteerde apparaten waarschijnlijk ook zullen helpen om gedachten te communiceren die normaal gesproken verbaal worden geuit via een 'ingebouwde' smartphone, en mogelijkerwijs niet-geuite gedachten of stemmingen door hersengolven en andere signalen te lezen". (42)

"Synthetische biologie" ligt in Schwab's 4IR wereld in het verschiet, waardoor de technocratische kapitalistische heersers van de wereld "de mogelijkheid krijgen om organismen aan te passen door DNA te schrijven". (43)

Vlieg Het idee van neurotechnologieën, waarbij mensen volledig kunstmatige geheugens in de hersenen geïmplanteerd zullen krijgen, is genoeg om sommigen van ons een licht misselijk gevoel te geven, net als "het vooruitzicht van het verbinden van onze hersenen met VR door middel van corticale modems, implantaten of nanobots". (44)

Het is een schrale troost te vernemen dat dit alles - uiteraard! - in het grotere belang van kapitalistisch winstbejag is, omdat het "nieuwe industrieën en systemen voor waardecreatie aankondigt" en "een kans vertegenwoordigt om geheel nieuwe waardesystemen te creëren in de Vierde Industriële Revolutie". (45)

En wat te denken van "het bioprinten van organische weefsels" (46) of de suggestie dat "dieren mogelijk gemanipuleerd kunnen worden om farmaceutische producten en andere vormen van behandeling te produceren"? (47)

Iemand ethische bezwaren?

Het is blijkbaar allemaal goed voor Schwab, die blij is te kunnen aankondigen: "De dag dat koeien worden gemanipuleerd om in hun [sic] melk een bloedstollend element te produceren, dat hemofiliepatiënten ontberen, is niet ver meer. Onderzoekers zijn al begonnen met het engineeren van het genoom van varkens met het doel organen te kweken die geschikt zijn voor transplantatie bij de mens". (48)

Het wordt nog verontrustender. Sinds het sinistere eugenetica programma van Nazi Duitsland, waarin Schwab geboren werd, wordt deze wetenschap door de menselijke samenleving als verwerpelijk beschouwd.

Maar nu vindt hij blijkbaar dat eugenetica aan een revival toe is, en kondigt hij aan dat genetische manipulatie: "Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo's met precisie te manipuleren, betekent dat we in de toekomst waarschijnlijk de komst van designer baby's zullen meemaken, die bepaalde eigenschappen bezitten of resistent zijn tegen een bepaalde ziekte". (49)

In het beruchte transhumanistische traktaat I, Cyborg uit 2002, voorspelt Kevin Warwick: "Mensen zullen in staat zijn zich te ontwikkelen door gebruik te maken van de super-intelligentie en extra vermogens die de machines van de toekomst bieden, door zich met hen te verenigen. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort, die in de science-fiction wereld bekend staat als 'cyborgs'. Dit betekent niet dat iedereen een cyborg moet worden. Als je tevreden bent met je toestand als mens, dan is dat maar zo, je kunt blijven zoals je bent. Maar wees gewaarschuwd - net zoals wij mensen ons jaren geleden hebben afgesplitst van onze chimpansee neven, zo zullen cyborgs zich afsplitsen van mensen. Degenen die als mens blijven, zullen waarschijnlijk een ondersoort worden. Zij zullen in feite de chimpansees van de toekomst zijn". (50)

Schwab lijkt te zinspelen op dezelfde toekomst van een "superieure" verbeterde kunstmatige transhumane elite die zich afscheidt van het natuurlijk geboren gepeupel, in deze bijzonder vernietigende passage uit De Vierde Industriële Revolutie: "We staan op de drempel van een radicale systemische verandering die vereist dat de mens zich voortdurend aanpast. Als gevolg daarvan kunnen we getuige zijn van een toenemende mate van polarisatie in de wereld, gekenmerkt door degenen die verandering omarmen versus degenen die zich ertegen verzetten.

KS 4IR "Dit geeft aanleiding tot een ongelijkheid die verder gaat dan de eerder beschreven maatschappelijke ongelijkheid. Deze ontologische ongelijkheid scheidt degenen die zich aanpassen van degenen die zich verzetten - de materiële winnaars en verliezers in alle betekenissen van het woord. De winnaars kunnen zelfs profiteren van een vorm van radicale menselijke verbetering die door bepaalde segmenten van de vierde industriële revolutie wordt gegenereerd (zoals genetische manipulatie), waarvan de verliezers verstoken zullen blijven. Hierdoor dreigen klassenconflicten en andere botsingen te ontstaan zoals we nog nooit eerder hebben gezien". (51)

Schwab had het al in 2016 over een grote "transformatie" (52) en is duidelijk vastbesloten om alles te doen wat in zijn niet onaanzienlijke macht ligt om zijn eugenetisch geïnspireerde transhumanistische wereld van kunstgrepen, bewaking, controle en exponentiële winst tot stand te brengen.

Maar, zoals blijkt uit zijn verwijzing hierboven naar "klassenconflicten", maakt hij zich duidelijk zorgen over de mogelijkheid van "maatschappelijke weerstand" (53) en hoe verder te gaan "als technologieën veel weerstand krijgen van het publiek". (54)

Schwabs jaarlijkse WEF-feestjes in Davos worden al lang beantwoord met antikapitalistische protesten, en ondanks de huidige verlamming van radicaal links, is hij zich terdege bewust van de mogelijkheid van hernieuwde en misschien bredere tegenstand tegen zijn project, met het risico van "wrok, angst en politiek verzet". (55)

In zijn meest recente boek geeft hij een historische context door op te merken dat "de antiglobalisering sterk was in de aanloop naar 1914 en tot 1918, daarna minder sterk in de jaren 1920, maar in de jaren 1930 weer opbloeide als gevolg van de Grote Depressie". (56)

Hij merkt op dat in het begin van de jaren 2000 "de politieke en maatschappelijke weerstand tegen globalisering onophoudelijk aan kracht won", (57) zegt dat "sociale onrust" de afgelopen twee jaar over de hele wereld wijdverspreid was, waarbij hij onder andere de Gilets Jaunes in Frankrijk noemt, en beroept zich op het "sombere scenario" dat "hetzelfde opnieuw zou kunnen gebeuren". (58)

Hoe kan een eerlijke technocraat zijn toekomstvoorkeur voor de wereld uitrollen zonder de instemming van de wereldbevolking? Hoe kunnen Schwab en zijn miljardairvrienden hun voorkeursmaatschappij opleggen aan de rest van ons?

Eén antwoord is niet-aflatende hersenspoelpropaganda, uitgekraamd door de massamedia en de academische wereld die eigendom zijn van de 1% elite - wat zij graag "een verhaal" noemen.

Voor Schwab weerspiegelt de onwil van de meerderheid van de mensheid om aan boord van zijn 4IR te springen de tragedie dat "de wereld een consistent, positief en gemeenschappelijk verhaal mist dat de kansen en uitdagingen van de vierde industriële revolutie schetst, een verhaal dat essentieel is als we een diverse groep individuen en gemeenschappen mondig willen maken en een volksverzet tegen de fundamentele veranderingen die gaande zijn, willen voorkomen". (59)

Hij voegt daaraan toe: "Het is daarom van cruciaal belang dat we aandacht en energie investeren in multistakeholder-samenwerking over academische, sociale, politieke, nationale en industriële grenzen heen. Deze interacties en samenwerkingsverbanden zijn nodig om positieve, gemeenschappelijke en hoopvolle verhalen te creëren, die individuen en groepen uit alle delen van de wereld in staat stellen deel te nemen aan, en te profiteren van, de huidige transformaties". (60)

Een van deze "narratives" verdoezelt de redenen waarom 4IR technologie zo snel mogelijk overal ter wereld moet worden geïnstalleerd.

Schwab is gefrustreerd over het feit dat "meer dan de helft van de wereldbevolking - ongeveer 3,9 miljard mensen - nog steeds geen toegang heeft tot het internet", (61) waarbij 85% van de bevolking van ontwikkelingslanden offline blijft en dus buiten bereik, tegenover 22% in de ontwikkelde wereld.

Het eigenlijke doel van het 4IR is deze bevolkingen uit te buiten voor winst via wereldwijd techno-imperialisme, maar dat kan natuurlijk niet worden gezegd in het propaganda-"verhaal" dat nodig is om het plan te verkopen.

In plaats daarvan moet hun missie worden voorgesteld, zoals Schwab zelf doet, als een poging om "technologieën en systemen te ontwikkelen die dienen om economische en sociale waarden zoals inkomen, kansen en vrijheid te verdelen onder alle belanghebbenden". (62)

Hij werpt zich vroom op als hoeder van wakkere liberale waarden, door te verklaren: "Inclusief denken gaat verder dan denken over armoede of gemarginaliseerde gemeenschappen als een aberratie - iets dat we kunnen oplossen. Het dwingt ons te beseffen dat 'onze privileges zich op dezelfde kaart bevinden als hun lijden'. Het gaat verder dan inkomen en rechten, hoewel deze belangrijk blijven. In plaats daarvan verruimen de betrokkenheid van belanghebbenden en de verdeling van voordelen de vrijheden voor iedereen". (63)

Dezelfde techniek, van een vals "verhaal" dat is ontworpen om weldenkende burgers om de tuin te leiden en hen te dwingen een imperialistisch kapitalistisch plan te steunen, is op grote schaal gebruikt met betrekking tot klimaatverandering.

Schwab is natuurlijk een grote fan van Greta Thunberg, die na haar één-meisjes-protest in Stockholm nog maar nauwelijks van de stoep was opgestaan, voordat ze werd weggevoerd om het WEF in Davos toe te spreken.

Hij is ook een voorstander van de voorgestelde wereldwijde New Deal for Nature, met name via Voice for the Planet, die in 2019 op het WEF in Davos werd gelanceerd door de Global Shapers, een organisatie die in 2011 door Schwab is opgericht en door onderzoeksjournalist Cory Morningstar treffend werd omschreven als "een groteske vertoning van als goed vermomd bedrijfsmisdrijf".

In zijn boek voor 2020 zet Schwab uiteen hoe dat valse "jeugdactivisme" wordt gebruikt om zijn kapitalistische doelstellingen te bevorderen.

Hij schrijft, in een opmerkelijk openhartige passage: "Jeugdactivisme neemt wereldwijd toe, en wordt gerevolutioneerd door sociale media die de mobilisatie verhogen in een mate die voorheen onmogelijk zou zijn geweest. Het neemt vele verschillende vormen aan, variërend van niet-geïnstitutionaliseerde politieke participatie tot demonstraties en protesten, en richt zich op uiteenlopende zaken als klimaatverandering, economische hervormingen, gendergelijkheid en LGBTQ-rechten. De jonge generatie staat in de voorhoede van de sociale verandering. Het lijdt weinig twijfel dat zij de katalysator van verandering zal zijn en een bron van kritische impulsen voor de Grote Reset". (64)

In feite is de ultra-industriële toekomst die Schwab voorstelt natuurlijk allesbehalve groen. Hij is niet geïnteresseerd in de natuur, maar in "natuurlijk kapitaal" en "het stimuleren van investeringen in groene en sociale grensverleggende markten". (65)

Vervuiling betekent winst en milieucrisis is gewoon een nieuwe zakelijke kans, zoals hij in detail beschrijft in De Vierde Industriële Revolutie: "In dit revolutionaire nieuwe industriële systeem verandert koolstofdioxide van een broeikasvervuilende stof in een bedrijfsmiddel, en de economie van koolstofafvang en -opslag verandert van een kosten- en vervuilingsput in een winstgevende koolstofafvang- en gebruiksproductiefaciliteit. Nog belangrijker is dat bedrijven, regeringen en burgers zich meer bewust worden van en betrokken raken bij strategieën om natuurlijk kapitaal actief te regenereren, waardoor intelligent en regeneratief gebruik van natuurlijk kapitaal richting kan geven aan duurzame productie en consumptie en ruimte ontstaat voor het herstel van de biodiversiteit in bedreigde gebieden". (66)

Schwabs "oplossingen" voor de hartverscheurende schade die het industriële kapitalisme aan onze natuurlijke wereld heeft toegebracht, zijn meer van hetzelfde gif, maar dan erger.

Geo-engineering is een van zijn favorieten: "Voorstellen omvatten het installeren van reusachtige spiegels in de stratosfeer om de zonnestralen af te buigen, het chemisch bezaaien van de atmosfeer om de regenval te verhogen en het inzetten van grote machines om kooldioxide uit de lucht te halen". (67)

En hij voegt eraan toe: "Nieuwe benaderingen worden momenteel bedacht door de combinatie van technologieën van de Vierde Industriële Revolutie, zoals nanodeeltjes en andere geavanceerde materialen". (68)

Zoals alle bedrijven en pro-kapitalistische NGO's die de afschuwelijke New Deal for Nature steunen, is Schwab volstrekt en diep ongroen.

Voor hem omvat de "ultieme mogelijkheid" van "schone" en "duurzame" energie kernfusie (69) en hij kijkt uit naar de dag waarop satellieten "de planeet zullen bedekken met communicatiewegen die kunnen helpen om de meer dan 4 miljard mensen die nog steeds geen online toegang hebben, met elkaar te verbinden". (70)

Schwab betreurt ook ten zeerste al die bureaucratische rompslomp die de ongehinderde opmars van genetisch gemodificeerd voedsel verhindert, en waarschuwt dat "wereldwijde voedselzekerheid echter alleen kan worden bereikt als de regelgeving inzake genetisch gemodificeerd voedsel wordt aangepast aan de realiteit dat het bewerken van genen een precieze, efficiënte en veilige methode biedt om gewassen te verbeteren". (71)

De nieuwe orde die Schwab voor ogen staat zal de hele wereld omvatten en dus is er global governance nodig om haar op te leggen, zoals hij herhaaldelijk stelt.

De toekomst die hij voor ogen heeft "kan alleen tot stand komen door een beter mondiaal bestuur" (72), benadrukt hij. "Er is een vorm van effectief mondiaal bestuur nodig" (73).

Het probleem dat we vandaag hebben is dat van een mogelijk "tekort aan wereldorde" (74), beweert hij, er onwaarschijnlijk aan toevoegend dat de Wereldgezondheidsorganisatie "opgezadeld zit met beperkte en slinkende middelen". (75)

Wat hij eigenlijk zegt is dat zijn 4IR/great reset maatschappij alleen zal functioneren als die overal op de planeet tegelijkertijd wordt opgelegd, anders "zullen we verlamd raken in onze pogingen om mondiale uitdagingen aan te pakken en erop te reageren". (76)

Hij geeft toe: "In een notendop, mondiale governance is de nexus van al deze andere kwesties". (77)

Dit allesoverheersende imperium fronst zijn wenkbrauwen over het idee van een bepaalde bevolking die op democratische wijze besluit een andere weg in te slaan. Deze "dreigen geïsoleerd te raken van mondiale normen, waardoor deze naties het risico lopen de achterblijvers van de nieuwe digitale economie te worden", (78) waarschuwt Schwab.

Elk gevoel van autonomie en het behoren tot de basis wordt beschouwd als een bedreiging vanuit Schwab's imperialistische perspectief en zal worden uitgeroeid onder de 4IR.

Hij schrijft: "Individuen identificeerden hun leven vroeger het sterkst met een plaats, een etnische groep, een bepaalde cultuur of zelfs een taal. De komst van online engagement en een grotere blootstelling aan ideeën uit andere culturen betekent dat identiteiten nu meer fungibel zijn dan vroeger... Dankzij de combinatie van historische migratiepatronen en goedkope connectiviteit worden familiestructuren geherdefinieerd". (79)

winteroak.org.uk

All Rights Reserved
3
 1. mute-cloud-1977@mute-cloud-1977
  #153981

  Heb ergens gelezen dat de moeder van Klaus Schwab joods zou zijn en in de oorlog is gevlucht naar de VS. En dat zijn vader collaboreerde met de Nazi's en dat Klausje Schwab bij zijn vader bleef toen zijn moeder vertrok.

 2. zaplog@zaplog
  #153985
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #154123
  -- selected for frontpage by system --