1. #covid-19
  2. #mortaliteit
  3. #onderzoek
  4. #resultaten
  5. #sterftecijfers
  6. #vaccinatie
  7. #vaccinaties
  8. #wouter-aukema
  9. Artikelen

(PDF) COVID-19 vaccinaties en mortaliteit - een Bayesiaanse analyse

In deze notitie rapporteren wij over de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen vaccinatie tegen COVID-19 en de sterftecijfers in de drie weken na vaccinatie, in respectievelijk de leeftijdsgroepen 12-65, 65-80 en 80+ in Nederland. We onderzoeken of de waargenomen sterfte in deze periode beter verklaard kan worden door de verwachte sterfte zoals berekend volgens de methode van het CBS, of door een scenario waarin vaccinatie leidt tot een kleine toename van de sterfte in de drie weken na de vaccinatie. Wij vonden dat in het cohort 12-65 de twee scenario's de werkelijke gegevens ongeveer even goed voorspellen, maar voor het cohort 65-80 verklaart het tweede scenario de gegevens veel beter. In het 80+-cohort is er een verschil tussen mannen en vrouwen: voor mannen verklaart het tweede scenario de gegevens veel beter, maar voor vrouwen is het tegendeel het geval. We bespreken de interpretatie van deze resultaten, en concluderen dat ze dringend vragen om verder onderzoek naar de effecten van vaccinatie, en publicatie van de mogelijke risico's van vaccinatie tegen COVID-19.

www.researchgate.net

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0