1. #6-000-000
 2. #auschwitz
 3. #gaskamers
 4. #geschiedenis
 5. #geschiedvervalsing
 6. #holocaust
 7. #revisionisme
 8. #texas
 9. #vernietigingskampen
 10. Artikelen

Why Not Question “The Holocaust” in Schools?

Er is veel verzet gerezen tegen een onderwijsambtenaar van de staat Texas die zei dat als scholen zich houden aan een nieuwe staatswet die het onderwijzen van alternatieve standpunten over controversiële kwesties verplicht, het geven van een cursus en een boek over bijvoorbeeld de holocaust zou suggereren materiaal aan te bieden dat andere interpretaties van die historische gebeurtenis weerspiegelt. De opmerking kwam van een Texaanse beheerder van een schooldistrict genaamd Gina Peddy in het Carrollton Independent School District in Southlake, dat in de regio Dallas-Fort Worth ligt, die tijdens een opleidingssessie aan leraren uitleg gaf over haar richtlijn met betrekking tot welke boeken in de klassenbibliotheken beschikbaar mogen zijn. Zij vertelde de leraren dat als zij boeken over de Holocaust in hun klaslokalen hebben, zij ook boeken moeten hebben die "tegengestelde" of "andere" gezichtspunten over het onderwerp bieden.

Naar verluidt heeft een aanwezig personeelslid in het geheim een audio-opname van de trainingssessie gemaakt, die vervolgens is doorgegeven aan NBC News, die het verhaal naar buiten heeft gebracht.

De Texaanse wet was en is bedoeld om de impact te verminderen van de huidige "woke" campagne van progressieve onderwijzers om de Amerikaanse en internationale geschiedenis te herschrijven om de donkere kant te weerspiegelen, met name door de nadruk te leggen op zaken als slavernij en onderdrukking van minderheden. De Texaanse wetgevers dringen er, niet onredelijk, op aan dat het presenteren van een in wezen negatieve kijk op de Amerikaanse geschiedenis, zoals bedoeld door de Critical Race Theory (CRT), in evenwicht moet worden gebracht door een leerplan dat ook een bespreking van de vele positieve verwezenlijkingen van de Verenigde Staten van Amerika omvat. In de opname vertelde Peddy, de uitvoerend directeur van het schooldistrict voor curriculum en instructie, de leraren dat de nieuwe wet van toepassing is op alle "breed bediscussieerde en momenteel controversiële" onderwerpen. Ze werd geciteerd toen ze zei: "En zorg ervoor dat als je een boek over de Holocaust hebt, dat je er een hebt die een tegengestelde heeft, die andere perspectieven heeft."

Het is voorspelbaar dat Peddy bij zo'n heet hangijzer weinig of geen steun heeft gekregen van haar collega's, noch op lokaal niveau, noch in het onderwijsbestel. De hoofdinspecteur van het schooldistrict, Lane Ledbetter, plaatste op Facebook een "verontschuldiging met betrekking tot het online artikel en nieuwsbericht". Hij zei dat Peddy's opmerkingen "op geen enkele manier wilden overbrengen dat de Holocaust iets minder was dan een verschrikkelijke gebeurtenis in de geschiedenis. Bovendien erkennen we dat er geen twee kanten aan de Holocaust zijn. We begrijpen ook dat dit wetsvoorstel niet vereist dat er een tegengesteld standpunt over historische feiten wordt ingenomen."

Clay Robison, een woordvoerder van de Texas State Teachers Association, reageerde "Wij vinden het verwerpelijk dat een opvoeder van een Holocaust-ontkenner eist dat hij een gelijke behandeling krijgt met de feiten uit de geschiedenis. Dat is absurd. Het is erger dan absurd. En deze wet vereist dat niet." De Republikeinse staatssenator Bryan Hughes, die het wetsvoorstel schreef dat de wet werd, ontkende dat iemand met alternatieve visies zou moeten komen over wat hij noemde zaken van "goed en kwaad" of om boeken te verwijderen die slechts één perspectief bieden op de Holocaust.

Joden in Peddy's schooldistrict en elders in Texas en in het land hebben onvermijdelijk ook toegehapt en elke poging aan de kaak gesteld om wat zij beschouwen als een kwestie die fundamenteel is voor hun begrip van hun plaats in de wereld en in de geschiedenis, in twijfel te trekken. Een joodse oud-student, Jake Berman, verklaarde: "De feiten zijn dat er geen twee kanten zijn aan de Holocaust. De nazi's hebben systematisch miljoenen mensen vermoord."

Ledbetter, Robison en Hughes zouden misschien moeten bedenken dat zij suggereren dat hun nieuwe wet alleen van toepassing zou moeten zijn op "controversiële" rassenkwesties, niet op andere historische ontwikkelingen en het is merkwaardig dat goed opgeleide mensen een veelzijdige transnationale historische gebeurtenis die onder andere een sterk gepolitiseerde context heeft, als een "feit" beschouwen. Het holocaustverhaal op zich is de schepping van mannen en vrouwen na de feiten, met een agenda om de oprichting van en steun voor de Staat Israël te rechtvaardigen, en zou aan hetzelfde onderzoek moeten worden onderworpen als elk ander facet van de Tweede Wereldoorlog en wat daarna kwam.

Het verhaal van "de holocaust" is in wezen een verzonnen stukje geschiedenis dat een politiek doel dient, verpakt in wat een krachtig statement zou moeten zijn over de onmenselijkheid van de mens tegenover de mens. Joodse groeperingen beschouwen het standaardverhaal met zijn hoogst twijfelachtige zes miljoen doden, gaskamers, vernietigingskampen en zeep gemaakt van lichaamsvet als zoiets als heilige grond, met zijn herdenking van de uniciteit van het Joodse lijden. Serieuze geleerden die het verhaal, de cijfers en de opeenvolging van gebeurtenissen daadwerkelijk hebben bekeken, staan niet verrassend sceptisch tegenover veel van de details.


Finally, if the Holohoax gets thoroughly debunked, then the credibility of these Jewish lobby groups will be zero, not just on historical debates but on any debate, and they know that too. If the Holohoax falls, the rest of the dominoes fall with it.

Verder lezen op de originele website in het Engels.

www.unz.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #153653
  -- selected for frontpage by system --