1. #communisme
 2. #ideologie
 3. #regime
 4. #totalitair
 5. #woke
 6. Artikelen

The Power of the Powerless

Dit artikel schreef Vaclav Havel in 1979. Het gaat over de manier waarop een centraal georganiseerde samenleving met een almachtige overheid functioneert. Actueler dan ooit.

"The post-totalitarian system touches people at every step, but it does so with its ideological gloves on. This is why life in the system is so thoroughly permeated with hypocrisy and lies: government by bureaucracy is called popular government; the working class is enslaved in the name of the working class; the complete degradation of the individual is presented as his ultimate liberation; depriving people of information is called making it available; the use of power to manipulate is called the public control of power, and the arbitrary abuse of power is called observing the legal code; the repression of culture is called its development; the expansion of imperial influence is presented as support for the oppressed; the lack of free expression becomes the highest form of freedom; farcical elections become the highest form of democracy; banning independent thought becomes the most scientific of world views; military occupation becomes fraternal assistance. Because the regime is captive to its own lies, it must falsify everything. It falsifies the past. It falsifies the present, and it falsifies the future. It falsifies statistics. It pretends not to possess an omnipotent and unprincipled police apparatus. It pretends to respect human rights. It pretends to persecute no one. It pretends to fear nothing. It pretends to pretend nothing.

Individuals need not believe all these mystifications, but they must behave as though they did, or they must at least tolerate them in silence, or get along well with those who work with them. For this reason, however, they must live within a lie. They need not accept the lie. It is enough for them to have accepted their life with it and in it. For by this very fact, individuals confirm the system, fulfil the system, make the system, are the system."

translator Paul Wilson, The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central-Eastern Europe edited by John Keane

No Rights Apply
2
 1. g-b-wolf@g-b-wolf
  #153565

  De macht van de machtelozen

  Dit artikel schreef Vaclav Havel in 1979. Het gaat over de manier waarop een centraal georganiseerde samenleving met een almachtige overheid functioneert. Actueler dan ooit.

  "Het post-totalitaire systeem raakt mensen bij elke stap, maar het doet dat met zijn ideologische handschoenen aan. Daarom is het leven in het systeem zo doortrokken van hypocrisie en leugens: regering door bureaucratie wordt volksregering genoemd; de arbeidersklasse wordt geknecht in naam van de arbeidersklasse; de volledige degradatie van het individu wordt voorgesteld als zijn ultieme bevrijding; mensen informatie ontnemen wordt het beschikbaar stellen ervan genoemd; het gebruik van macht om te manipuleren wordt de publieke controle van de macht genoemd, en het willekeurig misbruik van macht wordt het naleven van het wetboek genoemd; de onderdrukking van de cultuur wordt de ontwikkeling ervan genoemd; de uitbreiding van de imperiale invloed wordt voorgesteld als steun aan de onderdrukten; het gebrek aan vrije meningsuiting wordt de hoogste vorm van vrijheid; schijnverkiezingen worden de hoogste vorm van democratie; het verbieden van onafhankelijke gedachten wordt de meest wetenschappelijke van de wereldvisies; militaire bezetting wordt broederlijke bijstand. Omdat het regime gevangen zit in zijn eigen leugens, moet het alles vervalsen. Het vervalst het verleden. Het vervalst het heden, en het vervalst de toekomst. Het vervalst statistieken. Het doet alsof het geen almachtig en gewetenloos politieapparaat heeft. Het pretendeert de mensenrechten te eerbiedigen. Het pretendeert niemand te vervolgen. Het doet alsof het nergens bang voor is. Het pretendeert niets.

  Individuen hoeven al deze mystificaties niet te geloven, maar zij moeten zich gedragen alsof zij dat wel doen, of zij moeten ze op zijn minst in stilte dulden, of goed kunnen opschieten met degenen die met hen samenwerken. Om deze reden moeten zij echter in een leugen leven. Zij hoeven de leugen niet te aanvaarden. Het is voldoende dat zij hun leven met en in de leugen hebben aanvaard. Want juist daardoor bevestigen individuen het systeem, vervullen zij het systeem, maken zij het systeem, zijn zij het systeem."

  vertaler Paul Wilson, De macht van de machtelozen: Burgers tegen de staat in Centraal-Oost-Europa onder redactie van John Keane.

 2. zaplog@zaplog
  #153581
  -- selected for frontpage by system --