1. #covid-19
 2. #genoom
 3. #isolatie
 4. #kochs-postulaten
 5. #microbiologie
 6. #postulaten-van-koch
 7. #sars-cov-2
 8. #virologie
 9. #wetenschap
 10. Artikelen

Is SARS-CoV-2 nu wel of niet geïsoleerd?

SARS-CoV-2 is nog nooit geïsoleerd, ondanks dat er tientallen papers zijn geproduceerd waarin het virus wel wordt geïsoleerd. De verwarring is ontstaan doordat de definitie van isolatie is gekaapt. Deels bewust, deels doordat virologie grotendeels is gebaseerd op onbewezen aannames en moleculaire wizardry die in opleidingen als waarheden worden verondersteld. Dogmatisch paradigma.

Wat een geldige isolatie is, is makkelijk te beredeneren vanuit het doel van zo'n isolatie. Om te testen of een bepaalde ziektekiem de oorzaak is van een ziekte, moeten gezonde individuen worden besmet met (en ziek worden van) dat ziektekiem en niets anders. Daarvoor is zuiver en onveranderd ('origineel') isolaat van die ziektekiem nodig, die moet worden geisoleerd uit een zieke individu. Dit zijn Koch's postulaten. De zuiverheid van het isolaat moet kunnen worden gecontroleerd aan de hand van een elektronenmicroscoop waarop alleen maar ziektekiemen te zien zijn en niets anders. Besmetting van gezonde individuen met een vervuild monster of mogelijk gemuteerde ziektekiemen maakt het namelijk onduidelijk wat de ziekte veroorzaakt.

Isolatie is een scheiden van het ziektekiem van de zieke patient. Zodanig dat alleen originele, onveranderde ziektekiemen overblijven, zonder vervuilingen. Alleen hiermee is oorzaak-gevolg tussen ziektekiem en ziekte te bewijzen. Zie mijn Twitter draad.

Virussen zijn echter niet op deze wijze te isoleren. In de microbiologie werden Koch's postulaten daarom ongeschikt verklaard voor virale infecties. Dat is fout. De postulaten zijn namelijk universele en tijdloze logica. In plaats daarvan had moeten worden onderzocht of virussen überhaupt wel ziekte veroorzaken. Als Koch's postulaten al worden bewezen in de moderne virologie gebeurt dat niet met zuiver isolaat maar met een compleet 'kweeksel', inclusief alle cellen en hulpstoffen die nodig zijn om virussen buiten de patiënt te kweken. Vaak apencellen, en vaak gedrenkt in antibiotica. En vaak worden de gebruikte dieren ook niet echt ziek en lijken de klinische verschijnselen niet echt op de oorspronkelijke.

Wat zijn dan al die isolaties waarover in de wetenschappelijke literatuur wordt gesproken? Dat zijn genetische identificaties van een genoom (met de PCR of een andere methode) waarvan wordt verondersteld dat het bij het ziekmakende virus hoort. Zodra moderne virologie een virusachtig deeltje ontdekt met een veronderstelde genetische signatuur, wordt al snel aangenomen dat dit het virus is. Zonder Koch's postulaten te hebben doorlopen, kan echter niemand weten of dat bijbehorende virus ook echt het virus is. Het geïdentificeerde deeltje virus hoeft niet de oorzaak te zijn, het kan ook het gevolg zijn van de ziekte. het hoeft hoeft niet eens een virus te zijn. Het identificeren van een deeltje met een bepaald genoom zegt helemaal niets. Of de genoom correct is, is ook nog maar een aanname, totdat Koch's postulaten 'succesvol' zijn doorlopen en het genoom is gesequenced uit het zuivere isolaat.

Zonder zuiver isolaat en zonder alternatieve procedure om zonder dat zuivere isolaat toch causaliteit (niet slechts associatie) aan te tonen, is er geen bewijs dat een virus met de naam SARS-CoV-2 ook de oorzaak is van klinische verschijnselen met de naam Covid-19.

www.flickr.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. g-b-wolf@g-b-wolf
  #153551

  De verwarring is ontstaan doordat de definitie van isolatie is gekaapt.

  Net zoals de normen van nucleaire bestraling in Japan zijn aangepast na de ramp in Fukushima. De normen zijn toen met een factor 1000 opgetrokken, waarna alles weer 'veilig' was. Simpel toch?

 2. zaplog@zaplog
  #153554
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #153716
  -- selected for frontpage by system --