1. #demmink
  2. #parlementaire-enquete
  3. Artikelen

Oproep tot parlementaire enquête in de zaak Demmink

In een brief aan de Tweede Kamer roepen de twee voormalige gevangenisdirecteuren Bart Molenkamp en Jacques van Huet op tot een parlementaire enquête naar de affaire Demmink.

Afgezien van de overige aantijgingen suggereren zij dat er een sterk luchtje aan diens ambtelijke loopbaan hangt. De e-mail van Molenkamp aan CDA'er Pieter Omtzigt over oude geruchten rond Demmink werd vorig jaar bekend gemaakt door Katholiek Nieuwsblad. Jacques van Huet en Bart Molenkamp getuigden enkele weken geleden in de civiele procedure tegen Demmink.

De twee gepensioneerde directeuren schrijven: “Als gevangenisdirecteur werden wij al in de jaren ’90 op het Ministerie van Justitie geconfronteerd met hardnekkige geruchten over seksueel misbruik van minderjarige jongens door de heer Demmink. Tot op heden is er nooit een diepgaand onderzoek ingesteld naar de waarheid in deze kwestie, hetgeen ons niet alleen verwondert maar ons ook ernstig verontrust.” Zij wijzen erop dat Demmink desondanks op de invloedrijkste scharnierpost van het rechtssysteem is benoemd. "Een functie die grote invloed heeft op onder meer het Openbaar Ministerie en de Politie, maar ook op de Rechterlijke Organisatie. Daarnaast is deze functie het scharnierpunt tussen de ambtelijke organisatie en de politiek. Dit laatste betekent dat alle informatie van Minister en Staatssecretaris aan de Kamer via de Secretaris-Generaal wordt verstrekt."

'Demmink zelf belanghebbende'
Volgens Van Huet en Molenkamp wordt een ambtenaar geschorst bij ernstige aantijgingen. Bij Demmink gebeurde dat niet. “Meerdere malen zijn er vanuit uw Kamer vragen gesteld aan de diverse bewindslieden in deze kwestie. Even zo vele malen leidde dit tot geruststellende antwoorden dat er niets aan de hand was en is. Het was echter informatie over een kwestie waarbij de toenmalige Secretaris-Generaal de heer Demmink zelf belanghebbende was. De beantwoording van uw Kamervragen kreeg zodoende in onze ogen een hoog gehalte van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.”

www.katholieknieuwsblad.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
  1. Demmink is al klaar. De mensen om hem heen zijn nu het meest actief, want die willen niet mee vallen.