1. #ambtenaren
  2. #belastingen
  3. #democratie
  4. #europese-commissie
  5. #geldverspilling
  6. #gratis-geld
  7. #plastic
  8. #vertrouwen
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

‘Werkwijze EU is voer voor revoluties’

De EU is voer voor revoluties

‘Beslissingen over belastingen en overheidsuitgaven zijn het hart van de nationale democratie. Het gaat niet aan dat een ongekozen EU-ambtenaar die niet ter verantwoording kan worden geroepen bepaalt hoe nationale begrotingen eruit zien. Dit is voer voor revoluties.’ aldus een oud-adviseur van Barroso.

We kunnen de EU niet afrekenen op hun misdragen, we kunnen Rutte en co afrekenen, wellicht. Het vertrouwen is duidelijk weg, en Rutte is er nog steeds. Maar als we hem al kwijt konden, krijgen we een andere prutser (Samsom, Pechtold, Buma, etc) ervoor terug die onderhevig is aan dezelfde regels, hetzelfde spelletje moet spelen, op dezelfde manier liegt en bedriegt, op dezelfde manier contractbreuk pleegt door onze macht weg te geven aan ongekozen ambtenaren in Brussel die aan niemand verantwoording afleggen. Daar schieten we uiteraard weinig mee op.

De Plastic Zakjes…

Soms lijkt wetgeving nog wel zinnig, plastic afval is een probleem. Gister ging het in de EU dus over plastic tasjes… De duurbetaalde EU-ambtenarij deed weer zijn best voortvarend de lidstaat overstijgende problematiek aan te pakken door over plastic tasjes te spreken. Als je ook maar heel even nadenkt is het uiteraard onzin om dat op Europees niveau te doen! Willen we echt al deze zeer-duurbetaalde EU-ambtenaren inzetten om gratis plastic tasjes te verbannen? Dat kan natuurlijk ook gewoon in goed overleg op lidstaat niveau. Wat een onzin en wat een geldverspilling.

Het Eindeloze Geld Weggeven, 300 miljoen gratis geld voor Tunesië

De 11 miljard van Oekraïne is nog niet overgemaakt, of ook Tunesië krijgt geld van de EU. Ieder die corrupt bezig is, krijgt kennelijk geld. 300 miljoen, hup verdwenen in weggeefgeld voor Tunesië. En door het Europarlement aangenomen met 90% voor-stemmen!! Gelukkig is er eindeloos gratis geld voor politici, dat kan niet op. Turkije heeft ook plenty omkoop-miljarden gekregen, maar die gaat nu wijselijk wel zijn eigen weg. En zo gaat dat maar door, de burger betaalt en betaalt en betaalt.

Drie vragen

Er zijn drie vragen die je jezelf moet stellen bij uitingen, wetgevingen, regelgevingen, verboden en geboden van de EU:

Is het nu echt zo belangrijk dat het lidstaat overstijgend opgepakt moet worden? Dat lidstaten dat niet gewoon zelf op kunnen pakken?
Hoe krijgt de EU hier meer macht mee? Welke inspraak/invloed wordt weggenomen van burgers / lidstaten / verkozen politici?
Wie heeft er profijt van? Hint: het is nagenoeg nooit de belasting betalende burger, het is altijd OF een meer geïntegreerde EU met meer macht voor de Europese Commissie, OF er komt meer macht voor grote bedrijven.

Eenheid forceren daar waar zeker geen eenheid is

Europa moet snel verder geïntegreerd worden, eenheidsworst opdringen daar waar grote diversiteit is: de One Size Fits None aanpak. Zo zie je dat regelgeving gebruikt wordt om lidstaten machteloos te maken. Neem het recente werk van Neelie Kroes over de telecom roaming kosten. Lijkt goed voor de burger, maar dat was een bijzaak dat niet gemakkelijk voorkomen kon worden. Het ging Neelie namelijk over het integreren van de telecom markt, minder inspraak van lidstaten, geen onderscheid kunnen maken op lidstaat niveau, meer macht voor de grootste telco’s, meer macht voor de Europese Commissie. Netneutraliteit klinkt goed, maar Nederland heeft na deze inzet van Neelie en haar wetgeving nu dus significant minder inspraak in de Nederlandse telecom wereld, en Netneutraliteit hadden we toch al.

Weer een mooi Integreer-Europa succes voor de EU dus: Eenheidsworst overal waar je kijkt, of het nu helpt (Duitsland) of niet. (Griekenland, Portugal, Spanje, Italië, Ierland, Cyprus, Kroatie, Belgie, etc)

De EU misbruiken om nationaal je wil door te voeren

En of het nog niet genoeg is, wordt EU regelgeving ook nog gebruikt om dingen door te drukken die anders niet lukken. Zoals het download verbod. VVD wilde perse een downloadverbod, PvdA niet. Nederland heeft op EU-niveau zich ingezet om downloaden te verbieden, er kwam een rechtszaakje en van de een op de andere dag is de wet in Nederland aangepast zonder inspraak van regeringspartij PvdA. Letterlijk, ‘s morgens uitspraak van het hof, ‘s middag een dictaat van de VVD dat het per direct geldt. Daar waar een vergelijkbaar verbod op nagenoeg dezelfde dag over de bewaarplicht wel eerst eens rustig 8 weken in behandeling wordt genomen. Dat is natuurlijk gewoon misbruik maken van de situatie.

Al die domme regels van de Europese Commissie zijn er met een reden

Als je goed kijkt is nagenoeg elke domme regel/wetgeving van de Europese Commissie uiteindelijk gericht op het verder optuigen van de EU, het verder de macht wegnemen van lidstaten en van daadwerkelijk verkozen politici die ergens verantwoording moeten afleggen. De temperatuur wordt met elke vreemde en onzinnige wetgeving weer wat verder opgedraaid tot de lidstaat-kikker gekookt wordt. Salami-politiek wordt dat ook wel genoemd. Letterlijk alles moet namelijk geïntegreerd worden op Europees niveau ver buiten bereik van de lidstaten. Ver buiten het bereik van gekozen politici die verantwoording moeten afleggen, ver buiten bereik (en inspraak) van burgers. Dat is inderdaad een recept voor problemen, helaas, dat is voer voor revoluties.

Voorbeelden van domme EU regelgeving

Update: De voorbeelden zijn afgesplitst in een nieuw artikeltje met de naam ‘Al die onzinnige EU regelgeving‘. Lees daar dus verder voor de voorbeelden.

Dit zinloze gedrag stopt uiteraard niet vanzelf, macht corrumpeert en niemand wil afstand doen van verkregen macht. Als burgers hebben we echter geen inspraak, we kunnen deze politici niet afrekenen op hun gedrag en resultaten. Dit is inderdaad voer voor revoluties. De vraag is dus niet of er revolutie komt, maar wanneer die komt.

De EU maakt meer kapot dan ons lief is. Pro-Europa, dus tegen de EU.

langleveeuropa.nl

No Rights Apply
0