1. #ad-broere
 2. #crediteuren
 3. #derivaten
 4. #failliet
 5. #rabobank
 6. #rechtbank
 7. #rente
 8. #renteswap
 9. #slachtoffer
 10. #zorgplicht
 11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Bankmaffia ruïneert Texels familiebedrijf

Na vier generaties valt het doek voor “Woonhuys Moerbeek”
“Woonhuys Moerbeek” in Den Burg (Texel) heeft op 7 maart haar deuren moeten sluiten. ‘Wij waren genoodzaakt te sluiten, de werkelijke reden waarom zal in de komende tijd wel uitkomen’, meldt de familie Moerbeek in een mail die vorige week maandag aan klanten werd verstuurd.Het bedrijf verhuisde in 2007 naar de Maricoweg in Den Burg en vestigde in het voormalige pand van groothandel Spanjer een woonwinkel van 1700 vierkante meter. Het assortiment liep uiteen van meubelen en woonaccessoires tot verf/behang en houten vloeren. Peter Moerbeek is de vierde generatie Moerbeek in deze bedrijfstak.

Leugens en geheimen

In de mail aan de klanten wordt gemeld: ‘Wij hebben besloten geen doorstart te willen maken, daar hangen voor ons te veel leugens en geheimen aan vast.’ De familie heeft zich tot nu toe onthouden van commentaar,

Faillissement

Inmiddels is het bedrijf per 1 april failliet verklaard en hebben Peter en Martine Moerbeek alsnog besloten het stilzwijgen te verbreken door een website te openen (DeBoelMoetOm.nl) waarop uit de doeken wordt gedaan hoe door frauduleus handelen van accountants en de bank op mysterieuze wijze grote sommen geld uit zijn bedrijf zijn verdwenen.

Op hun website laat de familie Moerbeek weten dat de voornaamste reden om naar buiten te treden als volgt kan worden omschreven: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij niet het enige familiebedrijf zijn dat slachtoffer is van deze praktijken. Ruim vier jaar nadat wij bij de directievoorzitter van Rabobank NHN melding hebben gemaakt van onregelmatigheden, is het nu genoeg geweest”. De familie stelt heel duidelijk dat de partijen die verantwoordelijk worden geacht voor de fraude, alle gelegenheid hebben gehad om deze problemen op te lossen. De woordvoerder van de familie zegt: “We zijn veel te lang in de veronderstelling geweest dat ‘eerlijk het langst zou duren’ en dat onze vragen beantwoord zouden worden”.

Afhankelijk van hoe de situatie zich zal ontwikkelen zal de familie alle bewijsstukken, geluidsopnames van gesprekken, financieringsaanvragen, correspondentie, taxatierapporten enz, op hun website plaatsen.

Hieronder een aantal punten die de familie (en inmiddels al twee advocaten verder) al vier jaar proberen aan te kaarten maar waarop men tot nu toe steevast nul op het rekest krijgt.

 • Bij de overgang van de ABNAmro naar de Rabobank is er door de ABNAmro een aflossingsboete van € 22.500,- opgelegd welke voor Moerbeek niet inzichtelijk werd gemaakt. Zonder specificatie noteert de notaris dit bedrag op de aflossingsnota en schrijft dit bedrag ‘blind’ bij als resthypotheek.
 • Een laatste termijn van € 25.000,- aan de aannemer kon niet worden voldaan , ondanks dat men tijdens de werkzaamheden binnen het budget is gebleven. Omdat de zaak open moest is op advies van de accountant over dit feit heengestapt.
 • In 2006 is er voor € 85.000,- aan spoedopdrachten betaald, waarvoor door Moerbeek geen fiat was afgegeven.
 • In 2007 is er voor € 204.545,- aan spoedopdrachten betaald onder de noemer ‘zoals telefonisch afgesproken’ en ‘extra afgelost volgens afspraak’, zonder dat er een fiat van Moerbeek voor was.

  Omdat de familie niet kon begrijpen dat de jaren vóór 2009 steevast te weinig marge werd gehaald is besloten boekjaar 2009 helemaal handmatig na te tellen. Zodoende kwam een margeverschil van 20% (€ 200.000,-) aan het licht. Daar het bijna onmogelijk is dat er zo’n margeverschil kan optreden, zonder dat dit in de bankafschriften tot uiting kwam, heeft de inkoopcombinatie gepensioneerd calculatiedeskundige Ben Scholten gevraagd om het boekjaar 2009 helemaal opnieuw na te rekenen.

  Ben Scholten: “Ik kreeg 2 wasmanden vol met paperassen in mijn handen geduwd en heb minutieus alles, bonnetje voor bonnetje nagerekend”, zei Ben Scholten. “Vervolgens heb ik deze uitkomsten door Excel laten herberekenen en kwam, op een paar tienjes na, tot hetzelfde margeverschil van zo’n 20%. Ik steek er mijn hand voor in het vuur dat mijn berekening correct is. Ik kan het verschil met de officiële jaarrekening niet verklaren, daarvoor zou u bij de bankier of de accountant moeten zijn”, aldus Ben Scholten.

  Peter Moerbeek zegt: “Als daarbij de standen van debiteuren en crediteuren , de aanbetalingssaldi en de rekening standen, alsmede de privé bijstortingen worden meegerekend, dan blijkt dat er in één boekjaar zo’n € 885.000,- is zoekgeraakt.

  Renteswaps

  Hierbovenop bleek ook nog eens dat de familie Moerbeek op advies van de Rabobank werd opgezadeld met rente derivaten, terwijl zij hun voorkeur voor een vast rentepercentage hadden uitgesproken. Overigens voldeed Woonhuys Moerbeek aan geen enkele AFM-voorwaarde om in aanmerking te komen voor renteswaps. Deze renteswaps hadden looptijd van 10 jaar. Toen deze swaps een positief saldo van ruim 52 duizend euro ten in het voordeel van Moerbeek vertoonden, beëindigde de Rabobank op eigen initiatief de swapovereenkomst al na 1,5 jaar. “Ik werd gebeld door een bankmedewerker die zei dat het beter was dat het huidige swapcontract zou worden beëindigd en dat het beter voor ons zou zijn als er een nieuw contract zou worden gesloten. Ik voelde daar eigenlijk niet voor omdat ik in de veronderstelling was dat wij een vaste rente hadden afgesloten voor 10 jaar en vroeg hem of hierover met de accountant overleg was gepleegd. Op het antwoord van de bankmedewerker dat de accountant het ermee eens was ben ik toen akkoord gegaan”, zei Peter Moerbeek. “Na verloop van tijd werd me echter wel duidelijk dat dit voor mij ongunstig heeft uitgepakt, want achteraf bleek dat ik in nog geen 10 dagen tijd ruim 7000 euro op dat contract verloor. Inmiddels zijn deze swaps in relatief korte tijd van ruim 52 duizend euro in de plus, gedaald naar 125.000 euro in de min”, zei hij. Ook sprak Peter Moerbeek zijn verwondering uit over het feit dat de eerste swap wel een tegenrekening had en de tweede niet, en vroeg zich af wat daar de reden van kon zijn. Tot op de dag van vandaag heeft de Rabobank geweigerd deze vraag te beantwoorden.

  Zorgplicht

  Het lijkt wel duidelijk dat hier de zorgplicht van de bank in het geding is. Gewoon-Nieuws richtte zich tot de bekende schrijver en econoom Ad Broere, met de vraag hoe dat nou eigenlijk zit met renteswaps

  Ad Broere: Uit meerdere rechtszaken met betrekking tot renteswaps is naar voren gekomen dat banken hun zorgplicht naar de klant toe hebben verzaakt. Banken beriepen zich in deze zaken op het feit dat zij zich in de standaardvoorwaarden hebben gevrijwaard van risico’s die voortvloeien uit overeenkomsten met de bank en dat die standaardvoorwaarden voor gezien, gelezen en begrepen waren getekend door de klant. De rechter oordeelde dit in meerdere zaken onvoldoende en wees er verder op dat de klant en ook de accountant niet geacht werden dezelfde financiële kennis te hebben als de bank:
  Dit is een relevant deel van een uitspraak van de rechtbank Oost Brabant http://ak-advocaten.eu/renteswap/?gclid=CNi5vd6izr0CFRCWtAodam4AZg

  Herkent u zich in deze problematiek, laat het ons dan weten via: info@gewoon-nieuws.nl

  Wordt vervolgd.

nieuws.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. round-haze-0427@round-haze-0427
  #152538
  Het is bekend dat ondernemers aan alle kanten genaaid worden, als ze daar gelegenheid voor geven tenminste.