1. #abn-amro
 2. #bankiers
 3. #consumenten
 4. #doorlopend-krediet
 5. #kredieten
 6. #miljoenen
 7. #onderzoek
 8. #rechters
 9. #uitspraken
 10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

ABNAmro klungelt (sjoemelt?) met doorlopende kredieten

Banken op de korrel

Stel u heeft een doorlopend krediet van € 10.000,- En u betaalt 10% rente.Dan betaalt u € 1000,- rente per jaar. Simpel gerekend: € 83,- per maand.
De bank verplicht u om per maand € 200,- te betalen.Dat betekent dat er € 117,- afgelost wordt.Tenzij er ‘kosten’ ‘vertragingsrente’ en ‘boeterente’ berekend worden. Jurist Sven Hulleman neemt met veel plezier bankiers op de korrel. Vrijdag bezocht hij de Amsterdamse Zuidas.

Onterecht innen van geld

Doorlopende kredieten vallen onder de wet op het consumentenkrediet. Om de normen uit die wet te toetsen moet een bank specificeren. De bank specificeert niet eens. Dus er kan niet gecontroleerd worden of de bank zich aan de wet houdt of niet. Dan vervallen de vorderingen van de bank, aldus diverse rechters. Als de bank niet wil specificeren, dan rijst toch de vraag: hebben ze iets te verbergen? Innen ze onterecht geld?
De ABN-Amro verliest zaak na zaak.

U betaalt jarenlang € 200,- maar de schuld neemt niet af. Als u de bank vraagt om te specificeren, dan doen ze dat niet. Ze sturen alleen maar uw betalingsoverzichten. Dat is niet voldoende. In diverse zaken vragen de rechters de banken, vooral ABN-Amro om te specificeren. Dat doen ze structureel niet. Vaak hebben ze de originele overeenkomsten niet eens.

De ABN-Amro verliest zaak na zaak.

Na enig onderzoek is gebleken dat de ABN-Amro duizenden euro’s aan inkomsten per kredietovereenkomst (enkele honderden miljoenen in totaal) niet kan of wil specificeren en dat na gewoon rekenen blijkt dat schulden al lang zijn terugbetaald. In veel gevallen zelfs meer dan dat. Er staan duizenden flexibele doorlopende kredieten uit. Hoeveel daarvan zijn er al lang afbetaald door burgers? Iedereen heeft op z’n minst het recht om zijn bank om opheldering te vragen en om specificatie te vragen.

Betalen voor schulden die er niet meer zijn

Wij durven te vermoeden dat de ABN-Amro structureel mensen laat betalen voor schulden die ze helemaal niet meer hebben. Of in ieder geval leveren de uitspraken van rechters een gerechtvaardigd vermoeden op dat er iets niet klopt. Heeft de ABN-Amro zijn computersysteem wel op orde?

Stichting R.E.D.

Vandaag op vrijdag 4 april 2014 maakt de Stichting R.E.D. enkele vonnissen openbaar (vonnis 1, vonnis 2). Iedereen kan zijn kredietovereenkomst voorleggen aan de Stichting (verzoek om overeenkomst en specificatie). Wij beoordelen voor hen gratis of de overeenkomst ons inziens deugt of niet.

Hoogachtend, Mr. S.P.X. Hulleman

Mr. Sven Hulleman is een rechtsgeleerde die er niet voor lijkt terug te deinzen om het tegen de financiële sector op te nemen. Zijn staat van dienst doet zelfs vermoeden dat hij er een zeker genoegen in schept om bankiers aan te klagen. Hij heeft daar dieperliggende motieven voor, zo vertelde hij enkele redacteuren van FTM eens. Volgens Hulleman worden de randstedelijke kantoortorens en de provinciale bankfilialen vooral bevolkt door lieden die bezig zijn om zichzelf over ruggen van hun klanten te verrijken en de in Rotterdam afgestuurde rechtsfilosoof-ethicus weigert die praktijken door de vingers te zien. Met regelmaat start hij procedures en componeert hij kloeke dagvaardingen. Daarbij gaat hij uitdagende juridische vraagstukken zeker niet uit de weg.

Vrijdagochtend kwam Hulleman naar de Amsterdamse Zuidas om de ‘wantoestanden‘ omtrent doorlopende kredieten aan te kaarten. Volgens hem brengen banken stelselmatig te veel geld bij hun klanten in rekening en zijn ze niet in staat om het tegendeel aan te tonen.

FTM-redacteur Fleur Launspach sprak Hulleman voor de ingang van het hoofdkantoor van ABN Amro.

Bronnen: StopDeRestschuld.nl FTM.nl

nieuws.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
3
 1. Hoi WH,

  Is het jou bekend of dit principe ook van toepassing is bij een krediet, zoals een hypotheek?

  Vrgrt.,

  Charles.
 2. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik heb het artikel ook maar over genomen van Gewoon-Nieuws.nl. ;-)

  In ieder geval heeft de ABN Amro z'n administratie niet op orde. Wat doet vermoeden dat er nog meer lijken uit de kast zullen komen.
 3. round-haze-0427@round-haze-0427
  #152270
  Is het jou bekend of dit principe ook van toepassing is bij een krediet, zoals een hypotheek?


  Ga er naar vanuit dat als ze de kans hebben je te beflikkeren ze daar gebruik van maken.