1. #amerika
  2. #banen
  3. #banengroei
  4. #cijfers
  5. #concurrentie
  6. #crisis
  7. #inkomen
  8. #minimumloon
  9. #opleiding
  10. #universitair
  11. Artikelen

Crisis: Hoge opleiding en een laag inkomen

Volgens het Bureau of Labor Statistics waren er het afgelopen jaar 260.000 Amerikanen met een universitaire opleiding die niet meer verdienden dan het minimumloon van $7,25 per uur. Het is niet duidelijk hoeveel procent dat is van het totaal, maar de cijfers bevestigen opnieuw dat ook een universitair diploma in crisistijd geen garantie biedt voor het vinden van een goedbetaalde baan.

Het aantal afgestudeerden met een universitaire graad dat niet boven het minimumloon uit stijgt daalde weliswaar naar het laagste niveau sinds jaren. In 2010 lag het aantal op een recordniveau van 327.000 Amerikanen. Toch is het aantal universitair geschoolden dat niet meer dan $7,25 per uur opstrijkt vandaag de dag nog steeds twee keer zo hoog als in de jaren voor de crisis. In 2005 en 2006 lag het aantal op 127.000.

CNN schrijft dat 58% van de totale banengroei in de VS sinds de crisis voor rekening komt van laagbetaalde banen. Die ontwikkeling raakt ook hoogopgeleide Amerikanen, omdat er binnen hun vakgebied niet altijd werk te vinden is en de concurrentie groot is.

marketupdate.nl

No Rights Apply
0