1. #bankiers
  2. #inflatie
  3. #koopkracht
  4. #overheid
  5. #politici
  6. #salaris
  7. #volksgezondheid
  8. #werkdruk
  9. #werkelozen
  10. #zelfmoord
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Hoe lang gaat dit nog goed?

Afgelopen week werd in Engeland bekendgemaakt dat de 420.000 mannen en vrouwen in de verpleging en vroedvrouwen geen loonsverhoging krijgen.

Terwijl parlementariërs er een van 11 procent tegemoet kunnen zien en bankiers gemiddeld 35 procent.

Een mooi voorbeeld over hoe ziek onze maatschappij eigenlijk is, deed zich deze week voor in Engeland. Ook daar wordt zoals bijna overal bezuinigd om de rijken rijker en de armen nog armer te maken.

De sullige gedrogeerde en gehypnotiseerde bevolkingen slikken op dit moment nog bijna alles en geloven nog steeds in het sprookje dat binnenkort de bomen weer de hemel in zullen groeien; dat alles helemaal goed zal komen.

Hoe krankzinnig alles aan het worden is, blijkt uit voorvallen in Engeland waar alle personeel in de zorgsector nauwelijks een loonsverhoging krijgt, uiteraard omdat er bezuinigd moet worden.

Nu heeft Engeland een Minister van Volksgezondheid, Jeremy Hunt, die multimiljonair is en die volgend jaar voor zijn publieke overheidsfunktie een loonsverhoging van 11 procent tegemoet kan zien.

Van alle medewerkers in zorg krijgen de 420.000 verpleeg(st)ers en vroedvrouwen in Engeland helemaal geen loonsverhoging. Al sinds 2009 hebben ze bijna niet extra's gekregen. En wát ze kregen was minder dan het inflatiepercentage, waardoor ze per saldo over die periode een koopkrachtverlies hebben geleden van meer dan 3.000 Euro per jaar.

In diezelfde periode zijn de kosten van kinderopvang met 37 procent gestegen, energie met 39, huur met 26, voedsel met 24 en transport met 30 procent.

Dat, terwijl verpleeg(st)ers geacht worden in veel gevallen onbetaald overwerk te doen en is tegelijkertijd hun werkdruk zodanig groter geworden dat velen op het punt van instorten staan.

Ook andere delen van de publieke sector zijn niet veel beter, maar er is wel een categorie die er met kop en schouders bovenuit steekt:pr 1
De bevolking kreunt en steunt, ieder jaar is er minder geld om alle noodzakelijke dingen te kunnen betalen, het aantal werkelozen groeit en een groot deel maakt zich zorgen over de toekomst.

Dan zie je dat politici zichzelf een loonsverhoging van 11 procent geven bovenop hun toch al riante salarissen en dat dit in het geval van bankiers zelfs oploopt tot een gemiddelde(!) van 35 procent.

Daarnaast zijn er nog de dagelijkse verhalen over politici en bestuurders die zich aan alle kanten verrijken door fraude, waarmee het een kwestie van tijd is geworden totdat de bom barst.

Misschien is dat wel wat de bankiers die zelfmoord plegen, voelen aankomen. Dat er binnen niet al te lange tijd een dolgedraaide en uitgeknepen bevolking het heft in eigen hand zal nemen en op zoek gaat naar de schuldigen.

Bronnen:

Mirror
Tom Pride

www.niburu.co

No Rights Apply
0