1. #ambtenaren
  2. #democratie
  3. #duitsland
  4. #europees-parlement
  5. #europese-hof
  6. #lidstaten
  7. #salarissen
  8. #solidair
  9. Artikelen

Ssst… Tegen niemand zeggen… In alle stilte worden de salarissen van EU-ambtenaren weer verhoogd

voor Europese ambtenaren in de periode 2011 en 2012. Eind december 2011 stapten de Europese lidstaten naar het Europees Hof van Justitie om een loonsverhoging voor de ambtenaren van de Europese Commissie tegen te houden. Ze kregen van het Europese Hof gelijk, in die zin dat er in die jaren sprake was van een bijzondere economische situatie, waardoor de Raad mocht afwijken van de gangbare verhoging van de salarissen.

Maar het akkoord houdt nu in dat hoewel de Europese ambtenaren er in 2011 geen loon bij krijgen, hun salarissen over 2012 toch weer met 0,8% worden verhoogd.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement, maar ‘het EP kiest meestal de kant van de Europese ambtenaren, ‘ zegt het Nederlandse europarlementslid Dennis De Jong op het blog van zijn partij:

‘De EU-lidstaten zijn onder druk nu toch akkoord gegaan met een loonsverhoging voor de Europese ambtenaren terwijl eerder nog was besloten een nullijn vast te houden. Tegelijkertijd vinden de ambtenaren, die naast hun soms torenhoge salaris allerlei andere voordeeltjes krijgen, dit loonbod niet voldoende en gaan ze actie voeren. Dit is de wereld op zijn kop: terwijl de ambtenaren in Nederland een schijntje verdienen vergeleken met hun Europese collega’s, worden zij al jaren op de nullijn gehouden. De Europese ambtenaren leven duidelijk in een ivoren toren. In plaats van actie te voeren voor nog meer salaris, zouden ze beter solidair kunnen zijn met hun nationale collega’s.’

De Jong voert al langer actie tegen wat hij ‘de veel te hoge Brusselse salarissen’ noemt. Hij wil de hoogste salarissen in Brussel gelijk trekken met lidstaten als Nederland en Duitsland. Dat zou neerkomen op een effectieve halvering van de topsalarissen in Brussel. Hij wil ook af van de zogenaamde expatriate-bijdrage, een toelage van 16% bovenop het salaris voor werken in het buitenland.

'In alle stilte worden de salarissen van de EU ambtenaren weer verhoogd, blijven de krankzinnige bonusregelingen gewoon in stand en niemand die daar iets over zegt', schrijft Joost Niemöller op zijn blog:

'Kennelijk is het mogelijk dat binnen een democratische gemeenschap een periode van loonsmatiging voor ambtenaren kan worden ingesteld. Maar de EU is als bureaucratisch orgaan zo ver van ons verwijderd, dat de belangen van de ambtenaren zelf hoger worden ingeschat als het algemeen belang. Men leeft er in een bubbel. Men denkt in een bubbel. '

www.express.be

No Rights Apply
0