1. #antropoceen
  2. #cfk
  3. #gassen
  4. #man-made
  5. #ozon
  6. #ozonlaag
  7. #ozonvernietiger
  8. #pesticiden
  9. Artikelen

4 nieuwe ozonlaag-bedreigende gassen ontdekt

Een internationaal onderzoeksteam heeft in de atmosfeer vier nog niet eerder ontdekte stoffen aangetroffen die de ozonlaag aantasten. Dat schrijven de onderzoekers in Nature Geoscience van 9 maart. Sinds 2010 is het gebruik van dit soort door de mens geproduceerde stoffen geheel verboden, om verdere aantasting van de ozonlaag te voorkomen. Toch zijn deze vier gassen de laatste jaren in de atmosfeer terechtgekomen. De concentratie van twee van deze stoffen stijgt nog steeds.

De onderzoekers wisten de vier stoffen op te sporen dankzij een nieuwe, door hen ontwikkelde, uiterst gevoelige meettechniek. Drie van de stoffen zijn cfk’s (chloorfluorkoolstofverbinding) die vroeger onder meer veel in spuitbussen werden gebruikt. In 1989 is het gebruik van cfk’s succesvol teruggedrongen omdat zij de ozonlaag ernstig aantasten, gevolgd door een algeheel verbod in 2010. De vierde stof is een hcfk (hydrochloorfluorkoolstofverbinding).

Spionagevliegtuig

De levensduur van de vier niet eerder in de atmosfeer ontdekte gassen en hun effect op de ozonlaag werd bepaald met luchtmonsters uit de stratosfeer. De Utrechtse hoogleraar prof. dr. Thomas Röckmann nam luchtmonsters met een voormalig Russisch spionagevliegtuig dat 21 kilometer hoog kan vliegen. De drie cfk’s hebben een levensduur variërend van 35 tot 51 jaar. Bovendien behoren ze alle drie tot de categorie ‘sterke ozonvernietigers’.

Lees hier verder.

pers.uu.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
  1. Wat de bronnen van deze vier tot nu toe onbekende gassen zijn, is nog niet bekend. Mogelijk zijn het grondstoffen voor de productie van insecticiden of oplosmiddelen voor het reinigen van elektronische componenten, denken de onderzoekers.