1. #alcoholisme
  2. #corruptie
  3. #democratie
  4. #geopolitiek
  5. #gezondheid
  6. #hervormingen
  7. #levensverwachting
  8. #oekraine
  9. #taal
  10. Artikelen

Niet enkel taal verdeelt Oekraïne in twee

Oekraïne is niet alleen geopolitiek in twee delen, respectievelijk gericht op West-Europa en Rusland, opgesplitst. Dat schrijft het medische magazine The Lancet. Het magazine wijst er immers op dat de levensverwachting in het westen van Oekraïne nagenoeg vijf jaar hoger ligt dan in het oostelijk deel van het land. Het verschil moet volgens The Lancet grotendeels worden toegeschreven aan een groter probleem van alcoholisme en een hoger niveau van tabaksconsumptie in het oosten van het land, waar er bovendien ook minder toegang zou zijn tot een kwalitatieve gezondheidszorg. Het magazine heeft het daarbij over een culturele scheidingslijn die ook belangrijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid.

“Oekraïne heeft niet tenvolle kunnen genieten van de veranderingen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie,” aldus The Lancet. “Terwijl de levensverwachting in Estland en andere voormalige Baltische republieken van de Sovjet-Unie tegen het midden van de jaren negentig begon toe te nemen, bleek dat in Oekraïne en Rusland pas tegen het midden van het voorbije decennium het geval te zijn. Op dit ogenblik is er tussen mannen in Oekraïne en Zweden op het gebied van levensverwachting een verschil van veertien jaar. Ook bij vrouwen bedraagt de kloof tussen beide landen tien jaar. In het begin van de jaren negentig telde Oekraïne 52 miljoen inwoners. Dat is op dit ogenblik gedaald tot 46 miljoen eenheden.”

“Gemiddeld heeft de Oekraïense man een levensverwachting van tweeënzestig jaar. Die dramatische situatie is ten dele te wijten aan de desastreuse economische omstandigheden in het land. Na de instorting van de Sovjet-Unie is de economie van Oekraïne gehalveerd, waarbij op het einde van de jaren negentig een armoedeniveau van meer dan 30 procent diende te worden opgetekend. Na de eeuwwisseling kon wel opnieuw een verbetering worden geregistreerd, maar die positieve evolutie werd afgebroken door het uitbreken van de wereldwijde recessie zes jaar geleden. Met een gemiddeld jaarinkomen van amper 3.500 dollar is Oekraïne op dit ogenblik één van de armste landen van Europa.”

“Economie is echter niet de enige reden, want de Oekraïense levensverwachting ligt zelfs lager dan volgens het nationaal inkomen zou kunnen worden verwacht. De lage levensverwachting weerspiegelt ook een politiek falen. Gewezen communistische landen die op een relatief goed functionerend democratisch stelsel overstapten, zoals Tsjechië en Estland, boekten sneller positieve evoluties op het gebied van gezondheid dan naties die grotendeels onder een autocratisch bestuur bleven, zoals Oekraïne. Dat verschil kan wellicht worden toegeschreven aan hervormingen in de gezondheidszorg en verkeersveiligheid en het opzetten van preventieve campagnes.”

“Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het politieke systeem. Oekraïne wordt immers geconfronteerd met een hoog corruptie-niveau, wat onder meer een negatieve impact heeft op de efficiëntie van de gezondheidszorg. Op het gebied van openbare gezondheidszorg laat Oekraïne de slechtste prestaties van heel Europa optekenen. Om de openbare gezondheid van het land te verbeteren is dan ook een verdere transformatie naar de democratie noodzakelijk. De uitkomst van de huidige politieke problemen in het land kan dan ook van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van de Oekraïense bevolking.”

www.express.be

No Rights Apply
0