1. #adhd
  2. #antidepressiva
  3. #antipsychotica
  4. #behandeling
  5. #depressie
  6. #geneeskunde
  7. #kinderen
  8. Artikelen

Met voorschrijven antipsychotica schrijven artsen kinderen af

Het gebruik van psychiatrische geneesmiddelen door kinderen neemt toe. Het is een wereldwijde trend en ook in Nederland gebeurt het. Het voorschrijven van zulke medicijnen vindt het meest plaats bij de behandeling van ADHD. Men kiest daarbij voor middelen zoals methylfenidaat (Ritalin), maar de discussie of het in alle gevallen gerechtvaardigd is blijft gaande. Hoewel moderne antidepressiva bij kinderen met een depressie niet geadviseerd worden in de richtlijnen, omdat ze weinig effect hebben en meer zelfmoordgedachten kunnen geven, is de aanvankelijke terughoudendheid van artsen bij het voorschrijven van deze medicijnen al weer van een paar jaar geleden.

Een heel specifieke groep medicijnen is die van de antipsychotica, middelen die gebruikt worden in de volwassen psychiatrie bij wanen, agressiviteit en onhandelbaar gedrag. In het tijdschrift Scientific American staat een artikel over de toename van het gebruik van deze middelen door kinderen, in welke gevallen dit gebeurt en wat de mogelijke nadelige effecten zijn. Als je kinderen hebt die zulke medicijnen slikken, is het erg de moeite waard het artikel eens goed door te lezen.

Antipsychotica
Het artikel gaat over de situatie in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt steeds vaker naar antipsychotica bij behandeling van kinderen gegrepen. De geneeskunde is internationaal, de wetenschappelijke literatuur is internationaal, Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften worden meer gelezen en gebruikt voor een oordeel over voorschrijven dan Nederlandse bladen, en internationale congressen drukken sterk hun stempel op de beslissingen in de spreekkamers over de hele wereld. Soms lopen we in die trends wat achter bij ontwikkelingen in de Verenigde Staten, maar de trends zijn wel hetzelfde. Belangrijke trends die in het artikel genoemd worden zijn daarom ook voor Nederland van belang.

www.joop.nl

No Rights Apply
0