1. #de-volkskrant
  2. #demmink
  3. #gerechtshof
  4. #geschiedenis
  5. #homofobie
  6. #jan-poot
  7. #joris-demmink
  8. #katholiek
  9. #politie
  10. #to
  11. Artikelen

De Volkskrant wast Demmink schoon - Katholiek Nieuwsblad

klik om afbeelding te vergroten
Laten we het even voor de geschiedenis vastleggen: hoewel het er afgelopen zomer even op leek dat De Volkskrant een kritische koers in de Demminkzaak durfde varen, stelt zij zich ondanks de uitspraak van het Gerechtshof van 21 januari weer consequent regeringsgetrouw op.

Werd twee weken geleden Jan Poot (89) ten onrechte neergezet als een wraakgierige oude man met poen, vandaag wordt Joris Demmink geschilderd als een monument van integriteit, een "flinke vent", die als markante en stoïcijnse topambtenaar om onnaspeurlijke redenen getroffen is door een lasterlijke modderstroom op internet en, niet te vergeten, vanuit Katholiek Nieuwsblad. Zozeer zelfs dat "ook bij weldenkenden een waarheidsvermoeden groeit".

Toch nog een vorm van erkenning dus, al is die dan niet zo goed geïnformeerd. Het "ultraconservatieve" Katholiek Nieuwsblad staat vanwege "homofobie" bol van de verhalen over Demmink, zo weet de Volkskrant zijn lezers vandaag te melden. Jammer voor de scribenten Toine Heijmans en Els Stoker, maar dat is niet zo. Als ze ons even gebeld hadden, hadden we kunnen uitleggen dat we de berichten over Demmink juist zoveel mogelijk uit de papieren krant hebben geweerd. Alleen nu en dan een samenvatting van de vorderingen en toevallig vorige week - toegegeven - voor de allereerste keer een groter artikel in de vorm van een interview met Jan Poot. Wat de homofobie betreft, waar in de berichtgeving van KN wordt Demminks homoseksualiteit anders vermeld dan als feitelijke omstandigheid? In tegenstelling tot De Volkskrant - die het argument immers omkeert om Demmink te ontlasten en Katholiek Nieuwsblad een politiekcorrecte veeg uit de pan te geven - kunnen wij zaken gescheiden houden. Was het trouwens niet Henk Krol die de Demminkzaak in 2003 als eerste aankaartte?

www.katholieknieuwsblad.nl

No Rights Apply
0