1. #eu
 2. #frankrijk
 3. #gentech
 4. #gezondheid
 5. #landbouw
 6. #mais
 7. #pesticiden
 8. #voedsel
 9. Artikelen

Fransen wijzen EU besluit gentech mais af

De Franse regering wil zelf kunnen beslissen over het al dan niet toelaten van transgene gewassen. Die bevoegdheid ligt momenteel nog bij de Europese Unie, maar Frankrijk wil 'hernationaliseren'.

Dat heeft minister Stéphane le Foll van landbouw laten weten bij de Landbouwraad in Brussel. Op die raad komt de mogelijke toelating van een tweede transgene maissoort, TC1507, aan de orde. Le Foll heeft net voor het weekend al laten weten dat hij de al eerder toegelaten mais Mon810 hoe dan ook weer van de Franse velden wil weren dit seizon.

Volgens Parijs hoort het toelaten van transgene gewassen niet onder de subsidiariteit, het principe dat bepaalt of een onderwerp tot de bevoegdheid van de EU gerekend moet worden. ''Wij willen nee kunnen zeggen zonder dat dat door Brussel aangevochten kan worden", aldus Le Foll. Hij wil de transgene gewassen daarbij laten evalueren 'op basis van objectieve criteria'. Corr

www.boerderij.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
2
 1. V.w.b. voedsel zouden ze hier ook ballen moeten tonen.
  De EU is een proxy voor multinationals, dat is wel duidelijk.
 2. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #150658
  Ik meen dat het laatste onderzoek wat hierover gehouden is, uitwees dat 66% van de Europese bevolking (dus twee op de drie) tegen transgene gewassen is. Een Amerikaans rapport over 15 jaar gentech wees uit dat het voeren van die gewassen pesticidengebruik heeft doen toenemen terwijl de opbrengsten niet veel hoger zijn. De bodem raakt door monocultuur enorm uitgeput en superweeds overwoekeren de akkers op den duur. Ofwel: een ramp voor iedereen, behalve voor de aandeelhouders van multinationals.