<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Wilders' plan voor exit uit de EU is een fata morgana

Zou Wilders echt het risico van uittreden uit EU en euro willen nemen? Ik vraag het me af. Zijn studie over de NExit veronderstelt dat uittreding geordend gebeurt. Die kans lijkt mij klein. Het politieke en maatschappelijke landschap is, mede door toedoen van Wilders zelf, zo gepolariseerd en gefragmenteerd dat het huidige politieke bestel niet in staat lijkt een dergelijke ingrijpende gebeurtenis voor te bereiden en soepel uit te voeren.

Kijk naar de afgelopen jaren: Nederland bungelt onderaan in de economische groeilijstjes van Europa. Dat komt niet door Europa, maar door de Nederlandse politiek. Nederland staat onderaan in de lijstjes van groene energie. Dat komt niet door Europa, maar door Nederland zelf. Een debat over de noodzakelijke aanpassing van de Nederlandse economische basis als gevolg van de opkomst van Azië en grondstoffenschaarste is nog niet eens begonnen. Ook dat komt niet door Europa. Als de politiek door gebrek aan visie en daadkracht dit soort vraagstukken niet aankan, wordt een NExit een waanzinnige gok.

Hogere werkloosheid en belastingen
Als een exit daadwerkelijk realiteit dreigt te worden ligt het voor de hand wat er gaat gebeuren: welgestelde burgers parkeren hun geld over de grens of vertrekken. Want zij zullen twijfelen aan de stabiliteit van de Nederlandse banken, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, het economische aanpassingsvermogen van Nederland en het vermogen van de politiek om een ingewikkelde operatie als het vertrek uit euro en EU in goede banen te leiden en de welvaart van Nederland te behouden. Tegelijkertijd zullen ook de ondernemers die dat kunnen hun heil meer buiten de landsgrenzen gaan zoeken. De modale burger betaalt vervolgens de prijs met hogere werkloosheid en belastingen.

Het is volstrekt onmogelijk, zoals Capital Economics doet, effecten voor 2035 te voorspellen. De afgelopen vijfentwintig jaar hebben we het einde van de Koude Oorlog, de financiële crisis, de ontwrichting van de periferie van Europa en de opkomst van Azië mee gemaakt. Geen econoom die rekening hield met deze gebeurtenissen die er allemaal economisch flink inhakten. Dat maakt de voorspelling dat door de NExit de Nederlandse economie in 2035 10 tot 13 procent meer groeit tot ongefundeerde speculatie.

Schuld
Alle cijfers in het rapport die op een zonnige toekomst in 2035 wijzen zijn het resultaat van extrapolatie en niet van een beredeneerde visie over de toekomst van de wereld. Dat maakt het rapport volkomen waardeloos. Temeer omdat economen bar slecht zijn in economische voorspellingen. Ook het Centraal Planbureau zat de afgelopen jaren vaak mis. Wel weten we dat het geopolitieke geweld van de opkomst van Azië hechte Europese samenwerking eist. Want voor machtspolitiek is Nederland te klein.

Daarom vraag ik mij af wie het risico wil lopen van een forse teruggang in de economie in ruil voor een fata morgana van een tamelijk schamele economische winst in 2035. Tegen die tijd is Wilders zelf dik in de zeventig en met pensioen.

Voor mij is de conclusie helder: dit rapport dient om ontevreden kiezers te mobiliseren, niet om Nederland echt uit de EU te halen. Want als het fout gaat, krijgt Wilders zelf de schuld.

www.trouw.nl

No Rights Apply
10
 1. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #150562
  Kijk naar de woede die in Oirokringen heerst over de stoute Zwitserse aktie tegen ongewenste buutenlaanders. Het land is niet eens lid van de EU, heeft alleen een paar verdragen, en gaat venijnig afgestraft worden voor deze faux pas.

  dan artikel 50, lees 'm goed:

  1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

  2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

  3. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

  4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen.
  De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

  5. Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft teruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toepassing.

  Jawel, u mag uittreden, maar dan krijgt u een geweldige schop na, en van ieder lid van de bende nog x draaien om de oren, tot u smeekt weer te mogen worden toegelaten, staat daar, plat gezegd.

  Onze onvervaarde Blonde Held met de geretoucheerde blauwe oogjes belooft echter ruime winst. En gij geleuft da??
 2. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #150563
  En gij geleuft da??
  Neu , Geurt meurt eutsleutend neur neo-fascistoide braindead neutionalisme ...
 3. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #150566
  Het is veel gemakkelijker. Nout Wellink en de ING top berechten voor hoog verraad, ING nationaliseren, de drukkunst weghalen bij de DNB en ECB en rebooten die hap ... alle boeren terug naar mycellenium en rockdust ipv Monstanto crap, alle suffertjes in de vernietigings ovens en de Universiteiten opnieuw bevolken met belangeloos kaiptaal en oprechte intresse in wetenschap. De zorg, scholing volgen vanzelf ... ook het fileprobleem en rukkende raadsleden.
 4. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #150571
  Een 10x beter doordacht plan dan Wilders' ... Misschien moet ik ook politica worden.
 5. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #150572
  Doen, liedetector! ff rustig aan met die ovens aub, maar plant zoveel mogelijk bomen. Goed voor het milieu, en we gaan ze nog nodig hebben ivm toekomstige lynchpartijen ;)

  Geert is overigens gewoon bezig zoveel mogelijk zakkenvullers het Oiroparlement binnen te loodsen, waar het goed graaien is. (Vraag maar aan die volgevreten Lamzak van Baalen, die momenteel letterlijk snurkende rijk wordt). Daar heeft hij veel stemmen voor nodig, die hij momenteel met de anti-EU stemming gratis binnen krijgt.

  Daarna kan hij natuurlijk zijn kiezers met een gerust hart weer laten zakken. Want hoop is voor kiezers lastig af te leren, getuige het feit dat ze keer op keer genaaid worden door de partij waar ze op stemmen, maakt niet uit welke.

  Daarbij komt hem deze regel vast heel goed uit: "Under parliamentary procedures, one-fifth of MEPs can request the Parliament hold a secret ballot instead of have their votes recorded".
 6. odd-disk-9086@odd-disk-9086
  #150575
  Eigenlijk willen veel medelanders ook uit de EU, maar durven er niet persoonlijk er voor uit te komen. Wat Wilders hier voorstelt ben ik ook een voorstander van. Maar vele en vooral linksdenkende politieke partijen, die zogenaamd de democratie hoog in hun vaandel hebben staan, deze partijen en achterban schuwen er niet voor om dan chantage te rechtvaardige, als hun (eigen)belangen op het spel komen te staan. Dat zie je nu ook bij de EU, om Zwitserland te gaan chanteren, omdat zij een democratische besluit hebben genomen om weer meer eigen beslissingen te nemen in hun eigen land.
 7. mute-unit-7472@mute-unit-7472
  #150584
  Opmerkelijke uitspraken

  Het concept van de natiestaat overstijgend is het idee van een nieuwe gemeenschap die de leefruimte die we histories hebben transformeert naar een nieuwe spirituele ruimte. Het nieuwe Europa gebaseerd op solidariteit en samenwerking tussen alle volkeren; een Europa zonder werkeloosheid of monetaire crises zal een stevig fundament en snel groeiende voorspoed vinden, zodra de nationale economische grenzen zijn geslecht” (Arthur Seyss-Inquart, “Reichskommissar fur die besetszten Niederlandischen gebiete” in een toespraak tot het Nederlandse volk)
  “We moeten bereid zijn om in bepaalde gevallen onze eigen belangen ondergeschikt te maken aan die van de Europese Gemeenschap” (Walter Funk, Minister van Financiën van Nazi Duitsland in 1942)
  “We moeten een Europa maken dat zijn kracht en bloed niet verspilt aan onderlinge conflicten maar een compacte eenheid vormt. Zo wordt het rijker, sterker en beschaafder en zal het zijn oude plaats in de wereld herstellen. De politieke ontwikkelingen in de wereld koersen onherroepelijk af op grotere politieke en economische eenheden” (Vidkun Quisling, “eerste minister” van het bezette Noorwegen in 1942)
  “Naar mijn mening moeten nationale gedachten wat betreft vrijheid geharmoniseerd worden met de hedendaagse feiten en met eenvoudige vragen van doel en efficiency. Wij verlangen slechts dat Europese staten oprechte en enthousiaste leden van Europa worden” (Jozef Goebbels, 1942)

  van
 8. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #150586
  Veel gelul en weinig wol, als we dat geouwehoer nou maar braaf blijven subsidiëren (belasting betalen, that is....)
 9. plain-mud-1951@plain-mud-1951
  #150588
  Qvic

  Het zijn geen linksdenkende politieke figuren wat in den haag de dienst uitmaakt.
  Zie hoe onze verzorgingsstaat de nek word omgedraaid door de politieke elite in den haag.
  Zou je links zijn geweest,je als eerste begint met jezelf,die zich aan het verrijken is.De onderlaag vangt de klappen op,terwijl de politiek vooral zichzelf indekt.
  Het verschil alleen al met de wachtgeld regeling voor politici of de burgers is al een kloof als het gaat om rechtvaardigheid.
  En zo heb je nog veel meer voordelen tov de politiek & de onderklasse.
  Het is alleen de middenklassers&bovenmodaal;wat voordeel heeft met de politieke elite.
  Inclusief wilders die zich voordoet als schaap,maar een wolf is.
  De crisis die gaande is,is niet op te lossen door uit de EU te stappen.De enigste manier om weer erboven op te komen is de lonen van iedereen drukken,zodat onze export weer rendabel word voor buitenlandse afnemers.Die kopen nu in opkomende boominglanden die de lonen laag weten te houden en daardoor de goederen goedkoper kunnen inkopen.
  Maar als al die multinationals&bankers;geld staan op te potten wat ze verdienen,er ook geen cent meer rondgaat in de economie.
  En landen daarom geld moeten lenen van bankers,die dan weer gaan privateren in ruil voor die ontstane schulden.
  Als alles geprivatiseerd is,de duimschroeven worden aangehaald voor de onderklasse,wat later ook de middenklassers zullen voelen en we zullen afglijden in een dictatuur.Sommige landen zijn dan democratischer,dan bv europese landen,en waar dat niet zo snel zal gebeuren.
  Als ik kijk naar alleen nederland,we zitten opgescheept met de zittende elitaire intelectuelen en als alternatief een nationalistische partij krijgen.Wat in weze dezelfde belangen heeft als de zittende elitaire elite.
  We zitten in een wurggreep van bankers&multinationals;.
 10. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #150595
  @tamowashere:
  en we zullen afglijden in een dictatuur


  Niks afglijden. We zijn de glijbaan al af. De EU is opgezet als een dictatuur vermomd als schijndemocratie, net als de USA, net als Hitlers reich en het wordt waarachtig tijd dat mensen dat niet alleen gaan inzien, maar er ook naar gaan handelen.

  Mooie citaten, bron!

Log in om te reageren