1. #kerk
 2. #kindermisbruik
 3. #misbruik
 4. #pedofilie
 5. #seksueel-misbruik
 6. #vaticaan
 7. #vn
 8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

VN: Vaticaan maakte misbruik tienduizenden kinderen mogelijk

De Commissie voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties heeft vandaag een vernietigend rapport gepresenteerd over de wijze waarop het Vaticaan het seksueel misbruik van kinderen door geestelijken heeft aangepakt. Het beleid van het Vaticaan maakte het mogelijk dat priesters tienduizenden kinderen konden misbruiken en verkrachten, aldus de commissie. .

De commissie dringt er bij de kerkstaat op aan dossiers van pedofielen en geestelijken die hun misdaden aan het zicht wisten te onttrekken open te stellen. Ook wordt in het ongekend kritische rapport geëist dat alle geestelijken die betrokken zijn geweest bij of verdacht worden van kindermisbruik 'onmiddelijk verwijderd' worden van hun taken en over worden gedragen aan de autoriteiten.

In het rapport staat dat de commissie 'ernstig bezorgd is dat de Heilige Stoel niet de volledige omvang van deze misdaden heeft erkend, niet de nodige maatregelen heeft getroffen om de zaak aan te kaarten en de kinderen te beschermen. Daarnaast zou het Vaticaan regels hebben ingesteld waardoor de voortzetting van kindermisbruik mogelijk was en de daders straffeloos hun gang konden gaan.

Homoseksualiteit
In het rapport werd daarnaast felle kritiek geleverd op de standpunten van de Heilige Stoel over homoseksualiteit, anticonceptie en abortus. Er moeten beleidswijzigingen komen om de rechten van kinderen en hun toegang tot gezondheidszorg te waarborgen, is het advies van de VN-organisatie.

De commissie onderworp vertegenwoordigers van het Vaticaan vorige maand aan een verhoor over de naleving van de Conventie voor de Rechten van het Kind, het belangrijkste internationale verdrag voor kinderrechten.

www.trouw.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
4
 1. round-haze-0427@round-haze-0427
  #150175
  Als je niet doet wat de NWO wil word je al snel als pedofiel neergezet. Waar was de VN toen in Libië onschuldige kinderen door de NAVO en de door hen gesteunde terroristen werden afgeslacht? Waar waren ze in Irak, Afghanistan en al die andere landen?
 2. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #150176
  LOL, de ene NWO heeft mot met de andere NWO :)
  Offe, is het alweer poppenkast voor de sheeple...
 3. summer-hall-9086@summer-hall-9086
  #150191
  @Nico de Geit: je hebt wel gelijk.

  De RKK was in 2003 fel tegen een inval in Iraq. Ze had alle Amerikaanse priesters opdracht gegeven dit in de zondagse preken over te brengen. Toen kwam de NYT ineens met het misbruikverhaal. Vanaf die tijd horen we niet anders dan misbruik in de RKK. Terwijl nota bene onder de ogen an de NYT het misbruik door rabbi's vele malen groter is. Over de protestante kerken zullen we het maar niet hebben. Die worden in de VS niet meer door de grote verzekeraars geaccepteerd vanwege de vele claims door slachtoffers van sexueel misbruik.

  Ook de entertainment industrie weet wel van wanten: Hollywood en BBC bijvoorbeeld.

  En op www.veteranstoday.com staat een zeer uitgebreid verhaal over AIPAC en Abramoff die een Child Sex Blackmail Ring hadden. Maar nee, alleen de RKK moet boeten voor een kwaad dat alom rondwaart.

  Als die VN daar niets aan doet, moet je er toch van uitgaan dat het hen niet te doen is om die misbruikte kinderen maar om de RKK kapot te krijgen.
 4. tight-cell-9948@tight-cell-9948
  #150209
  @ de Geit.

  Walgelijk, om seksueel misbruik onder het tapijt te willen schuiven ten opzichte van oorlogsmisdaden.

  Over de 'Crimen Sollicitationis'- instructie van het Vaticaan - bevel om door geestelijken begane seksuele misdrijven in de doofpot te houden - werd in 2003 in het Europees Parlement gesproken. Europees Parlement - Crimen Sollicitationis.