1. #de-demmink-doofpot
 2. #demmink
 3. #henk-krol
 4. #jan-poot
 5. #kindermisbruik
 6. #misbruik
 7. #pedofilie
 8. #poot
 9. Artikelen

Minister Opstelten in Demmink-zaak neerbuigend naar oude Jan Poot

Minister Opstelten van Justitie heeft drs. Jan Poot - ooit hoofdplanoloog van de provincie Zuid-Holland, maar nu vooral bekend als de man achter de grootse plannen van gebiedsontwikkelaar Chipshol - antwoord gegeven.

In louter formele zin dan, want Opstelten geeft geen enkele informatie prijs, en wijst er in zijn brief Poot op dat "zoals u mogelijk weet uit berichtgeving in de media" het Gerechtshof een justitieel onderzoek heeft bevolen "tegen de voormalige secretaris-generaal van mijn ministerie". Nee, dat zal Poot niet weten. Opstelten beseft natuurlijk heel goed wie hij voor zich heeft: de taaie Jan Poot vormt met zijn zoons het hart van het verzet tegen de Demmink Doofpot.

Voorspelbaar en net als bij Henk Krol motiveert de minister zijn weigering nadere informatie te verstrekken met het argument dat Demmink nu onder de rechter is. "Over zaken die onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek doe ik geen uitspraken", aldus de onkreukbare VVD-jurist Opstelten, die tot nu toe wel steeds de advocaten van Demmink (ook VVD) heeft betaald en daar gedeeltelijk in de toekomst nog mee doorgaat. Aan het slot van zijn brief klinkt het neerbuigend: "Bovendien zie ik ook overigens geen aanleiding om met u van gedachten te wisselen over de zaken die u in uw brief aanstipt."

Als je zoiets leest, vraag je je af of de minister de draagwijdte van de uitspraak van het Gerechtshof eigenlijk wel begrijpt. Hij mag op zijn zeventigste verjaardag dan wel juist toegezongen zijn door de parlementaire pers, hij zou zich moeten realiseren hoezeer hij thans als verantwoordelijk minister van Justitie te kijk staat doordat hij jaar in jaar uit, en bij hoog en laag volgehouden heeft dat 'Demmink' helemaal geen zaak was. De onafhankelijke rechter oordeelt nu in een klachtprocedure dat dit wel degelijk het geval is, en wil een onderzoek. De 'complotdenkers' hadden dus gelijk. Hoeveel groter kan de afgang van een minister van Justitie zijn? Zelfs als Demmink zou worden vrijgesproken, de rechter heeft toch maar geoordeeld dat deze inderdaad de schijn tegen zich heeft. Er zijn "feiten en omstandigheden" waaruit "een redelijk vermoeden van schuld" voortvloeit. En het gaat hier niet over een onterecht declaratietje hier of dienstreisje daar, maar over het seksueel misbruik van kinderen.

Maar zelfs dan ziet deze minister nog "geen aanleiding" om "van gedachten te wisselen" met degene die het zoveel beter gezien blijkt te hebben dan hijzelf. En stuurt die voor de zoveelste keer weer met een kluitje in het riet. Minister Opstelten zou er beter aan doen de Bijbel open te slaan. Daarin prijst Jezus de machthebber die, als hij beseft op verlies te staan, tenminste de intelligentie heeft snel een gezant te sturen om de tegenstander een vredesverdrag aan te bieden. Maar die wijsheid is aan Opstelten kennelijk niet besteed. Integendeel, de 89-jarige Poot kan van hem nog een trap na krijgen.

www.katholieknieuwsblad.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
6
 1. plain-sun-5839@plain-sun-5839
  #150097
  De 'complotdenkers' hadden dus gelijk.

  Hellyeah!
 2. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #150101
  Wie loopt er nu als volwassen kerel op stelten.
 3. Van een afstand lijkt minister Opstelten belanghebbende in de zaak. Dus lijkt me logisch als hij deze zaak overdraagt of dat de politiek ingrijpt? Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
 4. plain-sun-5839@plain-sun-5839
  #150103
  Idd Rembo, en dat gevoel had ik ook altijd bij Donner. Mogelijk is het behoorlijk lastig een echt onafhankelijk iemend te vinden in de top van "onze" bananenrepubliek...
 5. quiet-dream-1573@quiet-dream-1573
  #150106
  Maar ja de media deugen ook niet in deze zaak, als er een leraar verdacht wordt van deze praktijken zit meteen de gehele vaderlandse pers erop en dat mis ik hier toch wel, toeval??
 6. plain-sun-5839@plain-sun-5839
  #150107
  Dat geldt niet louter voor deze zaak Exit. Ik zou dat geen toeval noemen...