1. #aandeelhouders
 2. #gerrit-zalm
 3. #middenklasse
 4. #multinationals
 5. #ondernemers
 6. #ontslagrecht
 7. #rutte
 8. #werkloosheid
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Rutte II: Niet “rijkdom” maar “armoede” moet worden gedeeld

Morgen zullen we armer zijn

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie afgelopen vrijdag zei premier Mark Rutte: ‘het aan het werk houden of zo nodig weer helpen van mensen blijft voor het kabinet prioriteit nummer 1.’

Vreemd. Eerst versoepel je het ontslagrecht en beperk je de uitkeringsduur, waardoor mensen eerder in de bijstand komen, en tegelijkertijd is de werkgelegenheid het belangrijkste agendapunt. Nog vreemder. De achterban van Rutte bestaat voornamelijk uit werkgevers. Laat het nou de werkgevers zijn die de werkgelegenheid hopeloos frustreren. Jongeren, hoogopgeleid of niet, maken nauwelijks kans op de arbeidsmarkt omdat ze te weinig werkervaring hebben. Werkgevers maken schaamteloos gebruik van het tekort aan stageplaatsen en weigeren jongeren een fatsoenlijk arbeidscontract. Ze zoeken het schaap met vijf poten. Diezelfde werkgevers discrimineren tevens oudere werknemers. Ouderen vliegen er als eerste uit waarna ze een reguliere baan kunnen vergeten. Ben je 50-plus dan is bij werkloosheid je kans op een baan nagenoeg nul en is het eindstation bijstand, nadat je eerst je huis hebt moeten opeten. De woorden van Rutte zijn niet meer dan vrome praatjes.

VVD lobbyde voor toetreding Oost-Europese landen tot de EU

Ander voorbeeld. Onze arbeidsmarkt wordt al jaren overspoeld door goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. Nederlandse truckers, ooit de kapiteins op de Europese wegen, zijn een uitstervend ras door concurrentie van goedkope Oost- Europeanen. Voor de kiezersgunst protesteert de VVD tegen vrije grenzen voor goedkope Bulgaarse en Roemeense arbeidskrachten, maar wat niet verteld wordt is dat voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD), samen met zijn Britse collega, in de jaren negentig jarenlang in Brussel gelobbyed heeft voor de toetreding van die Oost Europese landen tot de Europese Unie. Waarom? De VVD zag in de opkomende economieën in Oost-Europa een aantrekkelijke afzetmarkt voor Nederlandse producten. Tevens konden die landen na toetreding goedkope arbeidskrachten leveren. Een win-win situatie. De werkgeversvereniging VNO-NCW en de VVD zorgen dat hun achterban niets tekort komt. In verkiezingstijd worden de bordjes even verhangen om de broodnodige stemmen binnen te halen, daarna gaat de eigen verborgen agenda gewoon verder.

Kabinet heeft geen visie op de toekomst

Wat opvalt is dat Rutte en zijn kabinet nauwelijks een visie hebben op de toekomstige werkgelegenheid. De AOW-leeftijd is weliswaar verhoogd naar 67 jaar, met als argument dat we langer moeten doorwerken, maar of die banen er straks ook nog zijn? Het is gewoon een bezuinigingsmaatregel. Dat er andere, zeer ingrijpende veranderingen bezig zijn, daar horen we het kabinet niet over. Sinds de jaren vijftig zijn we gewend geraakt aan groei, en het stijgen op de maatschappelijke ladder was de gewoonste zaak van de wereld. Dat is voorbij. Steeds meer mensen zullen afdalen tot onder hun niveau waar ze voor zijn opgeleid en lonen stijgen niet meer. Kinderen zullen het minder goed hebben dan hun ouders. De huidige crisis is niet alleen aanjager van de werkloosheid, maar ook de versneller van andere processen, namelijk de doorontwikkeling van ICT en internet. MIT-professor Erik Brynjolfsson voorziet een verdere terugloop in werkgelegenheid binnen veel sectoren door toepassing van nieuwe software en robots. Volgens Reinier Castelein, voorzitter van de vakbond De Unie, gaan er in de Nederlandse financiële sector de komende drie jaar 50.000 banen verloren. Dat is voornamelijk te wijten aan nieuwe ICT-programma’s. Ook werkzaamheden waarvan we ons nu nog niet kunnen voorstellen dat die door computers en robots gedaan kunnen worden zullen verloren gaan, o.a. in de sectoren rechtspraak, onderwijs en gezondheidszorg. Op dit moment worden mensen opgeleid voor sectoren die binnen vijf jaar nauwelijks nog werkgelegenheid bieden. Waar is het ‘structuurplan werkgelegenheid’ van PvdA-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher?

Multinationals zuigen economieën leeg

De welvaart die ICT-toepassingen en robots creëren vloeit echter regelrecht in de zakken van ondernemers en hun aandeelhouders, die dat vervolgens niet meer herinvesteren, maar stallen in belastingparadijzen of in andere beleggingen. Op dit moment liggen er meer Picasso’s in de kluizen van de rijken dan er aanwezig zijn in de musea. Geschat wordt dat de bedrijfsreserves van de vijfentwintig belangrijkste Amerikaanse multinationals 3.000 miljard dollar is. Het oppotten van bedrijfsreserves is in Europa en in Nederland niet anders. Hoe groter de winsten en reserves hoe meer de zakken gevuld worden van het management en de aandeelhouders. Langzaam maar zeker worden onze economieën leeggezogen. De welvaart van de middenklasse verdwijnt. Hoog opgeleide mensen zullen genoegen moeten nemen met kleine slecht betaalde baantjes. De middenklasse heeft zijn langste tijd gehad. We verdelen niet langer de rijkdom, maar de armoede. Premier Rutte en zijn kabinet hoor je daar niet over.

www.citareg.nl

No Rights Apply
2
 1. Je zou voor de gein 'ns een Franse guillotine op het Binnenhof moeten neerzetten. Kijken of dat tuig de hint begrijpt.
 2. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #150022
  Toch zijn we het zelf die ons laten gezeggen. Voor slavernij heb je slavendrijvers EN slaven nodig. Zijn we stoer genoeg om gezamenlijk dit tuig de rug toe te keren, of zijn we bang voor ons hachje?