1. #belastingbetaler
  2. #centrale-bank
  3. #geldcreatie
  4. #investering
  5. #manipuleren
  6. #overheid
  7. #protest
  8. #reserve-munt
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Bankiers willen echt de hele wereld bezitten en beheersen

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 en ook nu nog, blijven de mensen denken dat over enige tijd alles beter zal gaan en de crisis tot iets uit het verleden behoort. We hebben crisissen in het verleden gehad en ook in de toekomst zal er wel weer een zijn. Met een ding hebben zij gelijk, we hebben inflatie en depressies gehad en zijn dat steeds te boven gekomen, maar deze keer is het anders, omdat we nu aan het einde van het spel zijn aangeland.

Om te begrijpen waarom de economie niet zal verbeteren moeten we begrijpen hoe het geldsysteem werkt. Helaas hebben de meeste mensen totaal geen benul van het systeem en dat is tevens de reden waarom zij denken dat de economie zal verbeteren. Indien zij zouden begrijpen hoe het systeem werkt, zouden zij ook begrijpen dat herstel van de economie onmogelijk is. Ons geldsysteem is ontworpen om miljarden te verdienen, niet voor ons, het volk, maar voor de bankiers. Het systeem kan nimmer welvaart voor het volk creëren, het creëert alleen welvaart voor de bankiers. Aan het einde van het piramide spel, bezitten de bankiers alles op heel de wereld en het volk eindigt met alle schuld.

De afgelopen jaren hebben we in de valse overtuiging van een bepaalde welvaart verkeert, een illusie en meer niet. Veel mensen bezitten veel spullen, maar uiteindelijk is niets van hen, ze betalen iedere maand de bank een bepaald bedrag om het te mogen gebruiken. Het eindspel is simpel voorspelbaar. De banken zullen 99% van al het bezit overdragen aan de 1%, waarna de 1% alle macht heeft over de 99%, die vervolgens zo arm en vol met schulden zitten, dat zij de rest van hun leven bezig zijn met zwoegen om de dag door te komen en zich af zullen vragen of zij de volgende dag nog wel te eten zullen hebben.

Hoe het werkt? Op dit moment zijn er nog maar drie landen in de wereld die geen centrale bank hebben; Cuba, Noord Korea en Iran. De rest van de wereld heeft een door Rothschilds geleide centrale bank die het monetaire beleid van een land bepaald. Neem de USA als voorbeeld. De centrale bank daar, de FED, is een privé bank en geen overheidsbank. In 1913 tekende president Woodrow Wilson de Federale Reserve Wet en de Inkomsten Belasting Wet op kerstavond toen de meeste congresleden op kerstreces waren. Hoewel hij later spijt kreeg, kon hij het niet meer ongedaan maken. Hij was net als zovelen bezweken onder de druk van de bankiers. Hierdoor kreeg de FED de totale controle over het geld van de VS.

Sindsdien moet de regering, iedere keer dat zij geld nodig heeft dit lenen of waardepapieren uitgeven. De FED zal een deel van deze schuld opkopen. Waar haalt de FED het geld vandaan? Zij, (de FED) drukken het geld uit lucht. In de huidige computertijd is het niet meer moeite dan een paar toetsen op de computer. Vroeger toe het geld nog gedrukt werd, moesten er wel wat kosten gemaakt worden, maar nu is de prijs van nieuw giraal geld bijna nul. De FED koopt waardepapieren van de regering en de regering beloofd de lening met een bepaalde rente terug te betalen. De FED kan kosteloos geld creëren door simpel wat getallen op een computer in te tikken en de regering betaald van hun eigen geld de rente en aflossing. Overheden lossen zelden hun schulden af en gebruiken steeds nieuwe leningen om hun rente te betalen en voor nieuwe investeringen. Daarom blijft de nationale schuld alsmaar stijgen. De FED maakt hierdoor enorme winsten. Maar er is nog een reden. Wanneer de FED geld leent aan de regering, creëren zij wel het geld voor de lening, maar nooit het geld voor de rente. De rente wordt toegevoegd maar er is geen geld in het systeem om deze rente te betalen. Al het geld in de wereld is niet voldoende om de schuld inclusief de rente af te betalen.

Een voorbeeld: Een bankier neemt een vakantie naar een afgelegen eiland. Als hij daar aan komt merkt hij dat ze daar geen geld kennen. Alle handel verloopt via ruilhandel. Wanneer hij in New York terug is besluit hij een bank op te richten op dat eiland. Hij gaat dus terug naar dat eiland om dit te realiseren. Hij belegt een bijeenkomst met de lokale bevolking en legt hen het gebruik van geld uit. Zij gaan daarmee akkoord en hij leent iedere persoon een hoeveelheid geld wat gebaseerd is op hun behoefte. Daarna beginnen zij met het geld te werken in plaats van de ruilhandel zoals voorheen. Een paar jaar later komt de bevolking weer bijeen en besluiten zij dat ze van het geldsysteem af willen en weer terug willen naar de ruilhandel.

Derhalve geven zij al het geld wat zij van de bankier hadden gekregen terug aan hem en vertellen hem dat zij er geen gebruik meer van willen maken. De bankier zegt dat dat oké is voor hem, maar dan moeten zij hem nog wel de rente terugbetalen. Daarop zeggen zij, “Wij hebben je al het geld, tot de laatste cent teruggeven, we hebben geen geld meer.” Maar de bankier toont daarna het contract wat ze getekend hebben aan hun en zegt dat ze ook de rente verschuldigd zijn. Als jullie geen geld hebben, moet je mij jullie huizen, de grond en de boerderijen geven. Dus omdat de bevolking het geld niet heeft om de rente te betalen, verliezen zij al hun bezit aan de bank, terwijl zij voordat ze het geld gingen gebruiken dit allemaal gebruikten en het hun eigendom was. Dit is hoe het huidige geldsysteem werkt en de dag dat de banken komen afrekenen nadert heel snel. Het is pure diefstal en een misdaad, maar omdat de meeste mensen niet begrijpen hoe het werkt is er geen verzet tegen.

Laat me nog een voorbeeld geven hoe de centrale banken werken, hoe ze regeringen controleren en manipuleren. Eerst zorgen zij dat een land schulden krijgt, veel schuld en steeds toenemend. Iemand die leent is altijd de slaaf van de geldgever. Derhalve wordt de regering een slaaf van de centrale bank. Iedere keer dat de bank een bepaalde wet wil realiseren, bedreigen zij de regering, welke toe moet geven. Dit doen zij vervolgens met alle afgevaardigden. Zij zullen ze ofwel chanteren ofwel betalen om voor hun plannen te stemmen. Dus in essentie is het de centrale bank die een land bestuurt en niet de regering.

Toen in 2008 Lehman in de VS omviel vertelde Hank Paulson het congres dat er gekozen moest worden; of het hele systeem stort in of we redden de banken. Met grote tegenzin stemden sommige congresleden in met het plan hoewel zij wisten dat dit onjuist was om te doen. Zij hadden echt geen andere keuze. Het bankkartel kreeg het geld om door te gaan en de belastingbetaler mag er voor opdraaien en de banken profiteren.

Ook in Nederland gebeurt hetzelfde. De SNS bank moet gered worden omdat anders het hele systeem in gevaar komt en weer moet de regering miljarden lenen om dit mogelijk te maken. Voor de crisis was de nationale schuld van Nederland in 1900 “slechts” 640 miljoen euro, in 2007 was deze schuld opgelopen tot 258 miljard. Nu amper 4 jaar later is de schuld 420 miljard.

Op 12 september 2012 introduceerde Ben Bernanke QE3. De bedoeling was om banen te creëren. Dat was de officiële reden om QE3 te introduceren. Maar nog QE1 of QE2 creëerden banen, en ook nu zal de economie niet aantrekken en meer arbeiders aan werk helpen. De kans dat QE3 meer banen oplevert is dan ook verwaarloosbaar. De echte reden van QE3 is om het bezit van de bevolking voor noppes in het bezit te krijgen.

Hier is hoe het werkt: De centrale bank in de VS koopt voor 40 miljard dollar per maand aan hypotheken. In werkelijkheid kopen ze niet voor 40, maar voor 85 miljard als je de obligaties van de staat er bij telt. Waar komt het geld vandaan om dit mogelijk te maken? Uit de lucht natuurlijk! Centrale banken hebben het recht om geld te creëren uit niets! Zij geven het geld aan de banken en die geven hun de hypotheken en de obligaties die zij in hun bezit hebben in onderpand. De centrale bank verzamelt al die hypotheken en als ze vrijwel alles in hun bezit hebben verhogen zij de rente, waarna sommige hypotheeknemers failliet gaan en hun bezit aan de bank moeten geven. Als die doorgaat met het verhogen van de rentetarieven zullen steeds meer mensen hun hypotheek of hun lening niet meer kunnen voldoen en hun bezit zal aan de bank vervallen. De bank heeft het bezit voor noppes verkregen en alles wat zij op deze manier verwerven is pure winst. Als de hypotheeknemer zijn bezit wordt verkocht en het levert niet genoeg op om de hypotheek of de lening af te lossen, dan blijft de hypotheeknemer met een restschuld zitten, waarover natuurlijk ook weer rente betaald moet worden.

Dit toont hoe zij van plan zijn om de huizen, bedrijven, appartementen en commerciële gebouwen op te kopen. Alles wat een hypotheek of lening vervalt uiteindelijk aan de bank. Ze doen het zonder dat zij zelf een cent hoeven te hebben. Dit is de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid terwijl de mensen zelf hebben geen idee hebben wat er gebeurt. Zij protesteren niet, integendeel, zij gaan er mee akkoord. Politici worden betaald om hun mond te houden en de belastingbetaler mag er voor opdraaien. Dit gaat door totdat het bankkartel vrijwel alle bezit in de wereld heeft veroverd. Althans dit is hun plan en tot nu toe lijkt het er niet op dat iets hun in de weg staat.

Als jij dus denkt dat de politici er voor jou zijn, denk dan nog maar eens na. Politici werken voor het wel en wee van de centrale banken. Als je denkt dat Rutte voor Nederland zijn best doet, denk dan nog eens. Hij krijgt zijn opdrachten van het bankkartel. Hij dient het land niet, hij dient de bank. Kun jij je voorstellen dat dit nu op dit moment aan de gang is in de VS, maar ook in Europa?

Kijk naar wat er gaande is in Griekenland en Spanje en je ziet wat er gebeurt. Op dit moment verdrinken landen, staten en steden in schuld. Iedere regering zit tot zijn nek in de schulden maar aan wie zijn zij al dat geld schuldig? Sommige schulden zijn van andere landen, sommige van privé-investeerders, maar ook een heel groot deel aan het bankkartel. Heel de wereld verdrinkt al jaren lang in de schuld en wij naderen nu het punt dat die schulden niet meer te beheersen zijn. Dat speelt direct in het belang van de banken die alle bezit in hun handen zien komen. Dan als de hele boel in elkaar stort zullen diezelfde mensen die dit hebben veroorzaakt zeggen dat zij de oplossing hebben. Zij zullen komen met een wereldregering en één munt voor de hele wereld. Daarna begint het spel van voren af aan.

Nu weet je waarom de economie geen welvaart voor het volk kan creëren. Het systeem was nooit ontworpen om welvaart voor het volk te realiseren. Het was ontworpen om het volk in schulden te dompelen en enorme winsten voor de bankiers die geld uit het niets mogen creëren. Zij beïnvloeden de renteniveaus, zij bepalen inflatie en recessie en profiteren van beide. Zij geven niet om mensen, zij geven alleen om geld en macht. Als je een faillissement hebt meegemaakt dan weet je wat ik bedoel. Alles wat zij doen is gericht op het creëren van meer winst voor henzelf en niet voor het land of het volk. Zij zien mensen alleen maar als noodzakelijk om hun goederen te kopen met het geld dat zij aan hen uitlenen en met rente terugkrijgen. Het zijn de meest misselijk makende criminele mensen in de wereld. Als je ziet wat zij in het verleden voor geld hebben gedaan dan verbaas je, je erover dat deze misdadigers er nog steeds mee door kunnen gaan.

Als jij je huiswerk zou doen en zou begrijpen hoe centrale banken werken, hoe de IMF, de Wereld Bank en de Bank for International Settlement (BIS) werkt, hoe de Petro Dollars de US dollar als reserve munt beïnvloeden, dan begin je in te zien wat ik bedoel. Het huidige geldstelsel is een van de grootste piramidespelen in de geschiedenis van de wereld. Bankiers willen echt de hele wereld bezitten en beheersen. Dat was altijd al hun doel en zij zijn nu erg dicht tot dat doel genaderd. Zij denken dat zij boven de wet staan, dat zij zich alles kunnen permitteren en dat ze er nog weg mee komen ook.

Wat jij er aan kan doen? Eigenlijk bar weinig omdat het bankkartel veel te rijk en machtig is geworden. Doordat zij talloze bedrijven bezitten, bezitten zij al bijna alles. Zij zijn geïnfiltreerd in vrijwel iedere regering en organisatie. Zij hebben hun sleutelfiguren op alle posities, op alle niveaus. Zij beheersen vrijwel alle regeringen en landen, dus kunnen zij doen wat zij willen.

Als je naar het nieuws kijkt, zie je de corruptie open en bloot voor je neus en niemand gaat naar de gevangenis. Je kunt er dus niets aan doen, maar er zijn wel een paar dingen die je voor jezelf kunt doen. Als allereerste, zorg dat je geen schuld meer hebt. Speel het spel van schuld niet langer mee. Probeer met minder toe te komen. Zorg dat alles wat je bezit ook echt van jou is. Ten tweede, zet je geld om in iets wat mensen willen hebben, zoals edele metalen of landbouwgrond zodat je van het land kan leven door voedsel te verbouwen.

You Tube en Google staan vol met informatie over deze zaken. Je hoeft mij niet te geloven, doe je eigen onderzoek en je bent veel beter voorbereid om dat wat gaat komen te weerstaan. Het probleem nu is dat veel te veel mensen het te druk hebben met hun sport, Ipad, Ipod, sociale media, films, TV en andere zaken die de aandacht afleiden om zich druk te maken over wat er echt aan de gang is in de wereld. Als de klap dan komt zijn zij alles kwijt. De mensen die het meest bezitten en het minst weten zijn de eerste die alles kwijt raken. Wees niet een van hen.

stopdebankiers.nl

No Rights Apply
0