1. #conferentie
 2. #eenheid
 3. #gezeik
 4. #kerk
 5. #kerken
 6. #maand
 7. #mensen
 8. #opwekking
 9. #religi
 10. #schrijven
 11. #telefoon
 12. #trin
 13. #verhaal
 14. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Geen gezeik met Mattheus

Het was een paar maanden voor de eerste ‘Heaven on Earth’-conferentie in 2008 dat ik TRIN-directeur Mattheus van der Steen aan de telefoon had. Ik werkte voor de evangelische maandkrant Uitdaging en zou een stukje over TRIN schrijven. Mattheus vertelde een enthousiast verhaal over eenheid en opwekking: ‘Er komt een grote conferentie in Ahoy, met mensen uit allerlei kerken! Kerkmuren vallen weg. Samen gaan we onze schuld belijden. Zo banen we de weg voor opwekking!’

weeswaakzaam.com

All Rights Reserved
8
 1. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #149650
  Wordt tijd om Jezus als normaal getrouwd man te verklaren: geeneen rabbi kan hier ongehuwd zijn geweest.
  Wordt tijd om de toegevoegde vervalsing: '...de zoon van god' uit Marc.1:1 te schrappen.
  Wordt tijd dat dominees nog eens over vuur en water gaan lopen zonder erdoor te zakken of hun voeten te verbranden (laatste hfst.Marc.+Jes.43)
  Wordt tijd om 3000 vauten uit het Nieuwe Testament te verwijderen.
  Wordt tijd om je zwarte kleren door witte kleren te vervangen (Jeremia+koning Salomo)
  Wordt tijd in de Johannestekst te lezen dat joden NIET de Messias vermoord hebben: dat was de Italiaan Herodes.
  Enz. Enz. Enz.
 2. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #149653
  Ffloor, hoe zit het eigenlijk met de strijdige geboorteregisters in het NT? Wat is de correcte interpretatie van de rol van Maria Magdala, gezien je eerste opmerking?
 3. round-haze-0427@round-haze-0427
  #149656
  In de brief in de Romeinen staat dat Jezus de zoon van David is, een afstammeling van Koning David. Maar dan is Jozef dus zijn vader en niet de Joodse god zelf, wat elders beweerd wordt. En als Jezus niet de zoon van de Joodse god is dan is hij ook niet zonder zonde en valt het hele verhaal in duigen.

  De kracht van het christendom zal wel gelegen zijn in het geven van hoop. Hoop op een beter leven na de dood. Hereniging met gestorven geliefden, enz. Maar het is alleen maar beloofd.

  Het is toch nauwelijks voor te stellen dat zo'n oud dik boek van kaft tot kaft verzonnen is door zieke geesten? Ieder zo zijn hobby's.
 4. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #149657
  @Atlas, in moderne theologie wordt het 'bar-' niet meer uitgelegd als 'de zoon van' maar als: 'de leerling van groot-opa' als zijn onderwijzer! Hierdoor zijn in geslachtsrekeningen vaak hiaten van meer dan honderden jaren wel mogelijk."
  Bekend voorbeeld is onderkoning Jozef die klaagt dat zijn beth-over-overgrootvader Seth dan nog steeds in leven en goede gezondheid is - en hij dat niet is, reken hun leeftijden maar na.

  Een andere opvatting is dat, omdat het deftige priesterlijk Oud-hebreews eigenlijk veel meer oorspronkelijk een getallentaal is en waarop de letters slechts in 2e instantie iets kunnen betekenen (een soort 1e computertaal dus) - dan heb je in een matrix bepaalde namen benodigd om de zaak nog kloppend te kunnen fabriceren. Dit is de opvatting van de jurist/puzzelaar Ivan Panin in zijn afgewezen promotie, zie http://promootio.nl/floor/DECODEER.TXT
  doch waarvan Harvard door de vondst van synthetische inkt binnen de letter O pas in de jaren '90 kon bewijzen dat Panin inderdaad gelijk had dat met zijn rekenmethode: deze tekstvervalsing eveneens op te sporen was: zie de beschrijving in deze link.

  De opmerking van @Nico de Geit is moeilijker. Het gaat hier om het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (dus geen stijve).
  In de Oud-hebreewse taal komen namelijk 9 verschillende woorden voor die in vertalingen zowel met god, als met HEERE zijn vertaald en de meeste zijn wel vaginaal vaut te noemen ja.
  Het punt is namelijk dat het christendom de nadruk legt op persoonlijke godsontmoeting - terwijl tijdens de oude profetentijd meer nadruk werd gelegd op een zeker dualischme: "toen hij zijn handen uitbreidde om te scheppen was Ik daar, toen hij het uitbreidde gaf Ik zijn handen...", alsook in Liviticus het: de vergadering der goden (2x) alsook het: Ik Zal zijn handen met macht vullen - hetgeen in het woordje Adonai (ter vergelijken met griekse Logos, aangeeft dat het hier om een soort Woordvoerder, Vertegenwoordiger gaat - en vandaar dat je in veel vertalingen 2x HEERE HEERE kan aantreffen maar eigenlijk slaat het 2e woordje op jhwh: wat volgens mij de afkorting is van de geest Vuur, Lucht, Aarde, Water.
  Als bewijs hiervan voer ikzelf aan het voorhangsel van de tempel uit de bovenste baan rood, daaronder een baan wit linnen, daaronder een baan blauw draad geweven, daaronder een baan bruin - alles exakt zoals in Mozes Wet beschreven.
  Voeg daaraan huidige experimenten met de Kwantummechanica aan toe - en je begrijpt dat een zaadlozing niet altijd persé noodzakelijk hoeft te zijn: het kan ook een chakra uit Jozef's navel zijn geweest om iemand te bezwangeren.
 5. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #149658
  Vervolg:
  Qua Maria Magdalena wordt vaak ondergeschoven dat die door de Roomse kerk in 1969 officiëel is gerectificeerd: dat was GEEN prostituee. In het proces-verbaal dat toendertijd in het latijn dan verscheen staat dan ook te lezen dat er tamelijk veel Maria's waren en ook meerdere uit het dorpje Magdalena (dat nog bestaat). Het was dus een flinke optocht.
  Dat de beschreven bruiloft in de 4 evangelies meer waarschijnlijk nog Jezus (die eigenlijk Yoesof heet) zijn eigen bruiloft moet zijn geweest - dat kon er in 1969 toen dan nog niet af - zeker is wel dat een rabbi een ander woord voor: rechter was (=gehuwd).
  Wat er in 1969 ook al niet afkon is dat de Roomse kerk helemaal niet door Petrus is gesticht maar door de non Phoebe (bron: Bijbel) en waarvan Paulus zegt dat hij haar naar Rome heeft vooruit gestuurd als zijn prostatis (=vooraanstaande gever).
 6. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #149675
  Ffloor, wanneer je 'waar zeven demonen' van Maria Magdala uit Marcus 16:9 naast de 'zeven geesten die voor Zijn troon zijn' uit Openbaring 1:4 legt; zou je dan kunnen zeggen dat daar een verwijzing zit naar de weg naar 'eenheid, heelheid' als mens, dat Maria Magdala dus een gelijke aan Jezus was?
 7. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #149682
  Er zijn wel 6 dvd's over dit vraagstuk gepubliceerd (alsook vele boeken) maar dvd's zijn iets nauwkeuriger omdat, anders dan bij boeken zij neutraal moeten zijn: dit valt onder software.
  De mooiste vind ik nog wel het in 1886 op de buik van een begraven Koptisch monnik gevonden Evangelie van Petrus in zijn handen had waarmee hij rond 700 was begraven. Daarin staat niet alleen een twist, als Petrus uitvalt over specifieke geheimenissen na iemands dood die door Jezus speciaal, als enigste aan Maria Magdalena zoude zijn verhaald - de sussende woorden van een andere discipel, alsook wat en hoe of de opstanding uit de spelonk en verteld door Romeinse soldaten nog zoude hebben plaatsgevonden, maar wonderen staan er niet in!
  Mijn pappie hoorde van de opgraving tijdens zijn dienstplicht in 1915 binnen onze, toenmaals nog: "Christelijke krijgsmacht" er voor het eerst van, en zijn conclusie was: "...niet te gelóven, is een amerikaans filmscript van Hollywood dat die filmmakers al in het jaar 700 na Christus toen dus al geschreven hadden!"

  Maar om op die "7 geesten die de wereld doorwandelen" terug te komen: volgens mij zijn het chakra's zoals ieder mens er zeven van deze oorlogskanonnen in zijn lichaam van heeft zitten, precies op de plaatsen van een voor chirurgen gevaarlijke zenuwknoop die zij uit alle macht met hun scapel proberen te omzeilen.
  Chakra''s zien er, in volle werking uit als een soort elektrische bloem als glimlichtontlading en heb ze zelf vaak genoeg waargenomen, sommige zijn zelfs erg gevaarlijk.
  Ze ontstaan vooral tijdens een aanval van ontzettende boosheid alsook hartzeer, ook al zoiets raars omdat het begrip: "geest" in de Bijbel vaak wel op knallende gemoedstoestanden duidt.