1. #antropoceen
  2. #bijen
  3. #gezoondheid
  4. #man-made
  5. #nestmateriaal
  6. #plastic
  7. #vervuiling
  8. #voedsel
  9. #water
  10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Bijen, broedcellen en plastic

Het is bekend dat vogels plastic gebruiken als nestmateriaal. In een omgeving waarin plastic afval alom aanwezig is, blijken ook andere dieren plastic te benutten.

Bij twee bijen-soorten in Noord-Amerika uit de megachilidae-familie (waaronder de in Nederland zeldzame luzernebehangersbij) zijn verschillende soorten polyurethaan en polyethyleen aangetroffen in hun broedcellen.

Plastic kan helpen tegen parasieten, maar ook leiden tot een gebrek aan ventilatie met schimmel als gevolg. Het gebruik van het nieuwe nestmateriaal kan er volgens de onderzoekers op wijzen dat bijen zich aanpassen aan een door mensen gedomineerde omgeving.

De complete studie: Bees collect polyurethane and polyethylene plastics as novel nest materials (PDF)

plasticsoupfoundation.org

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0