1. #bejaarden
  2. #bezuinigingen
  3. #hulpverleners
  4. #kabinet
  5. #overheid
  6. #risico
  7. #thuiszorg
  8. #verpleeghuizen
  9. #verzorging
  10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

15.000 ouderen plots te gezond voor het tehuis

Ruim 15.000 hoogbejaarden die een jaar geleden nog recht hadden op een bed in een verzorgingshuis moeten dit jaar noodgedwongen thuis blijven wonen. Honderden verzorgingshuizen sluiten. Hulpverleners en deskundigen houden hun hart vast. 'Want is er thuis genoeg hulp?' vraagt zorgconsultant Wine te Meerman zich af nu de regels voor opname zijn aangescherpt.

Sinds 1 januari komen ouderen met de indicatie zorgzwaartepakket (zzp) 3, het verzorgingshuis niet meer in. Dat zijn veelal 80-plussers die moeilijk ter been zijn, weleens iets vergeten, hulp nodig hebben bij het uit bed komen, bij het douchen of de maaltijd. In een verzorgingshuis zouden ze tot 12 uur hulp per week krijgen, maar volgens de nieuwe normen is 'zzp 3' gezond genoeg om met de nodige thuiszorg zelfstandig te blijven wonen.

Ouderen met zzp 1 en zzp 2 werd vorig jaar al toegang tot een verzorgingshuis ontzegd. Een plaats in het verzorgingshuis is alleen nog voor mensen vanaf zzp 4. 'Dan zit je bijvoorbeeld in een rolstoel of ben je zo aan het dementeren dat je niet meer weet welke dag en hoe laat het is,' zegt Bernadet Naber van Actiz, de koepel van verzorgings- en verpleeghuizen.

Burenhulp
Maar ook die ouderen met indicatie zzp 4 zijn 1 januari 2016 aan de beurt. Als er dan voldoende zorg is van familie en buren, bestaat er evenmin recht op een bed in een verzorgingshuis. De maatregelen zijn het gevolg van bezuinigingen van het kabinet-Rutte. Uiteindelijk moet er 3,5 miljard per jaar worden bezuinigd op de langdurige zorg. De ruim 40.000 ouderen met zzp 1, 2 of 3 die nu al een plekje in een verzorgingshuis hebben, mogen blijven. Actiz zegt dat niemand op straat wordt gezet.

Consultant Te Meerman van adviesbureau Berenschot voorziet problemen. 'Neem een oudere alleenstaande in een portiekflat met alleen AOW die slecht ter been is en vaak angstig met indicatie zzp3. Deze mevrouw heeft geen geld om zelf zorg te kopen. Maar ze móet thuis blijven wonen. Dan bestaat het risico dat mensen vereenzamen of veel sneller verslechteren dan nodig.'

De groep ouderen die het verzorgingshuis niet meer inkomt, loopt de komende 4 jaar op van 15.000 tot 56.000 in 2018. De strengere zzp-normen hebben ook grote financiële gevolgen voor de verzorgingshuizen. Voor één oudere met zzp 3 werd door de overheid 5000 euro per maand betaald. Door het wegvallen van die groep worden massaal locaties van verzorgings- en verpleeghuizen gesloten.

www.ad.nl

No Rights Apply
0