1. #chemicalien
 2. #farmaceutische-industrie
 3. #immuunsysteem
 4. #kinder
 5. #vaccinatietheorie
 6. #vaccineren
 7. #zware-metalen
 8. Artikelen

Scheikundige geeft drie redenen om zijn kinderen niet te vaccineren

In plaats van een onbewezen hypothese te gebruiken om twijfelende ouders over de streep te trekken hun kind te laten vaccineren, zouden eigenlijk de voorstanders van het vaccineren de veiligheid en effectiviteit van die vaccinaties in twijfel moeten trekken. Een gezonde sceptische blik met betrekking tot een groot aantal vaccinaties die worden ‘opgedrongen’ aan het volk zou de gezondheid van hun kind erg ten goede kunnen komen.

Mijn achtergrond als medisch scheikundige leert me hoe te vertrouwen op bewezen onderzoek. Ik heb geleerd om minder gevoelig te zijn voor emotionele argumenten en meer gevoelig te zijn voor feiten die ondersteund worden door reproduceerbaarheid. Dit is een van de hoofdregels van de wetenschappelijke methode. Het verwijst naar het vermogen van een test of experiment om nauwkeurig gereproduceerd te worden. Als ouder heb ik de verantwoordelijkheid om mijn opleiding te gebruiken bij het nemen van beslissingen voor mijn gezin, zeker wanneer het gaat om potentieel gevaarlijke vaccinaties. Vanuit mijn eigen onderzoek heb ik kennis van verborgen feiten waarvan iedere ouder op de hoogte zou moeten zijn.

Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom ik mijn eigen kinderen niet wil laten vaccineren:

Reden 1: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn
De bedoeling van een vaccinatie is dat deze de natuurlijke afweer van het lichaam opwekt. Doordat zwakke of dode geïnfecteerde middelen ingebracht worden, wordt er vanuit gegaan dat het lichaam een adequate immuunreactie zal creëren.

En terwijl dit idee meer dan tweehonderd jaar oud is, is het lang niet zo effectief als de farmaceutische bedrijven, artsen en overheidsinstellingen je willen doen geloven. Op z’n best geven vaccinaties ons immuunsysteem alleen een tijdelijke boost. Dat is omdat je immuunsysteem zo is geprogrammeerd dat het de aanvallende indringers, die door je biologische ingangen binnen zijn gekomen (zoals je neus, mond, ogen) herkent. Het werkt niet naar behoren wanneer er een infectie in je lichaam wordt gebracht met een naald!

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dit feit in hun verslag genaamd ‘Immunization, Vaccines and Biologicals’. Ze schrijven dat ‘Kinderen onder de twee jaar niet consequent een immuniteit ontwikkelen na een vaccinatie’. Daarom kunnen vaccinaties ‘onder de radar vliegen’ van ons immuunsysteem. Dit verzwakt niet alleen het immuunsysteem, maar het maakt veel vaccinaties inactief en de geschiedenis bewijst dat dit het geval is…

Het poliovaccin
Polio is de meest gevreesde ziekte kinderziekte. Het heeft gedurende de menselijke geschiedenis vele verlammingen en doden veroorzaakt. De wereld maakte een dramatische verhoging van het aantal poliogevallen door in 1910. Epidemieën waren geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Ze waren de drijvende kracht achter de grote race om een poliovaccin te ontwikkelen. Het vaccin werd ontwikkeld in 1953 en een orale versie volgde kort daarop.

Maar de vaccinaties kwamen te laat. Dankzij een betere hygiëne, zuiver water en gezonde voeding was het aantal polio-infecties al enorm gezakt, zoals gedocumenteerd in mijn boek Over-The-Counter Natural Cures. En dat is maar goed ook, want beide vormen vaccinaties waren een totale mislukking. Sterker nog, in plaats van polio te voorkomen… veroorzaakten ze het juist!

Medische tijdschriften overal ter wereld hebben deze uitkomsten laten zien. The Medical Journal of Australia ontdekte in 1951 al de relatie tussen profylactische inentingen en het begin van poliomyelitis (“the relation of prophylactic inoculations [polio vaccines] to the onset of poliomyelitis [polio]”).

En de trend heeft doorgezet…

In een artikel uit 2007 genaamd “Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak”, liet Reuters zien hoe het vaccin zelf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte.

En volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al in 2011 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio!

Kinkhoest
Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin. Tussen 1900 en 1935 waren de sterftecijfers als gevolg van kinkhoest gedaald tot 79% in de Verenigde Staten, terwijl het vaccin pas werd geïntroduceerd in 1940.

Vandaag de dag zijn degenen die ‘immuun’ zijn het meest vatbaar voor het krijgen van kinkhoest.

Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002 dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution erkende deze trend ook. In dit artikel, getiteld ‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’ markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie.

Mazelen, de bof en rode hond
Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010.

Maar in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid voor wijdverspreide epidemieën gezorgd. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren gevaccineerd en dus ‘immuun’…

Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten.

In The Journal of Infectious Diseases schreven wetenschappers van de Vanderbilt University School of Medicine: ‘Ononderbroken mazelenuitbraak in een hooggevaccineerde populatie’.

In zijn boek How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor toonde de inmiddels overleden dr Robert Mendelsohn aan dat het 14x waarschijnlijker is dat gevaccineerde personen de bof krijgen dan ongevaccineerde personen.

Deze bizarre vaccinatiefiasco’s leidden bij het Departement van volksgezondheid van Iowa tot de conclusie dat ‘…ons meest belangrijke wapen om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te beschermen tegen de bof, namelijk met 2 doses van het BMR-vaccin, onvoldoende bescherming biedt.

Zelfs The Mayo Clinic, een instituut waar reguliere geneeskunde regeert, stelt dat ‘Vaccinatiemislukkingen een toegenomen waarschijnlijkheid zijn geworden.’

Het griepvaccin
Het griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn…

In 2007 rapporteerde het Amerikaanse CDC dat het ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten. De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14% beschermde van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat.

Zelfs The New York Times rapporteerde dat ‘Het griepvaccin, dat al meer dan veertig jaar wordt aanbevolen voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn reputatie aan het verliezen is als een effectieve manier om het virus af te weren.’

Artsen die hun huiswerk doen, begrijpen dat vaccinaties ineffectief zijn. Dr Ira Goodman, een chirurg van Loyola Medical School is een van hen. Via emailcontact liet hij me weten dat hij tegen vaccineren is, simpelweg omdat ‘ze niet werken’!

De mislukking van de vaccinaties is eindelijk mainstream gegaan. Maar in plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend.

Reden 2: vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen
Volgens de informatiebladen uitgegeven door het CDC en FDA (vergelijkbaar met resp. het Nederlandse RIVM en het VWA) zitten vaccinaties boordevol met chemicaliën. Ze bevatten grote hoeveelheden chemicaliën, zware metalen en allergenen. Daarnaast bevatten ze ook diverse verwerpelijke ingrediënten zoals niercellen afkomstig van apen en geaborteerd foetusweefsel.

Formaldehyde is een van de vele chemicaliën die wordt aangetroffen in vaccinaties. En volgens de FDA is het zo dat ‘buitensporige blootstelling aan formaldehyde kanker kan veroorzaken’. Een ander ingrediënt in de cocktail is een chemische stof die bekend staat onder de naam 2-phenoxyethanol. Deze stof komt met de waarschuwing dat het ‘het centrale zenuwsysteem kan onderdrukken en braken en diarree kan veroorzaken, wat kan leiden tot uitdroging bij kinderen’.

En dat is slechts het tipje van de ijsberg…

Als aanvulling op kwik en aluminium bevatten veel vaccinaties ook antibiotica zoals neomycine, polymyxine B, streptomycine en gentamicine. Die medicijnen zijn niet eens toegestaan voor niet-geïnfecteerde kinderen!

Ondanks deze opkomende giftige dreiging stond er in het Parenting Magazine een artikel waarin dr Paul Offit stelde dat ‘In theorie zouden gezonde kinderen zelfs tot 100.000 vaccinaties in één keer moeten kunnen krijgen.’ Meent hij dit serieus?! Hij zal die theorie in ieder geval nooit testen op mijn kinderen! Ik vraag me af of hij zichzelf zo vaak zou willen steken om te bewijzen dat dat goed gaat…

Ik heb talrijke artsen ondervraagd via email en telefoon om uit te vinden of zij Dr Offit’s ideeën deelden. Dat deden ze niet. Dr Suzanne Humphries was onvermurwbaar in haar stelling: ‘Vaccinaties stellen kinderen bloot aan het risico van het krijgen van een vorm van een nierziekte genaamd nefrotisch syndroom. Dit kan veroorzaakt worden door een algemeen voorkomend ingrediënt: Bovine Serum Albumin. Artsen geven de kinderen dan gewoon steroïden om de symptomen te onderdrukken, zonder te weten wat de oorzaak is’.

Als ouders meer bewijs willen van de giftigheid dan kunnen ze de bijsluiter lezen van de vaccins. De bijsluiter van het DPT-vaccin van Sanofi Pasteur waarschuwt dat ‘Een overzicht van het Institute of Medicine (IOM) heeft bewijs gevonden voor een oorzakelijk verband tussen onderdelen van het tetanusvaccin en zowel brachialisneuropathie als het Guillain-Barré syndroom (beide aandoeningen gaan gepaard met pijn en verlies van zenuwfuncties)’. Makers van het Tripedia vaccine for DTP hebben vastgesteld dat dergelijke gevolgen zo frequent voorkomen dat ze hiervan een overzichtslijst hebben moeten maken. Mogelijke reacties:

wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS))
anafylactische reactie
cellulitis (een bacteriële huidinfectie)
autisme
stuiptrekkingen/epileptische aanvallen
hersenfunctiestoornissen
lage spierspanning en -kracht
schade aan de zenuwen
hyperventilatie/apneu.

Dit zijn ontzettend goede redenen om het al dan niet laten vaccineren van je kind nog eens goed te heroverwegen. Voorstanders van het vaccineren zullen je vertellen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen deze risico’s maar dat zou alleen maar waar zijn als vaccinaties de enige weg zouden zijn naar immuniteit…

Reden 3: Kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen
We lopen allemaal het risico op verschillende ‘biologische aanvallers’. Onzichtbare bedreigingen zijn overal… Een enkel gram ontlasting kan meer dan 10 miljoen virussen, 1 miljoen bacteriën, 1.000 parasitaire cysten en 1.000 parasitaire eitjes bevatten.

Het doel is om deze risico’s te minimaliseren door onze immuniteit op een natuurlijke manier te verhogen. In Over-The-Counter Natural Cures, heb ik aangetoond hoe aangeboren en aangepaste immuniteit zich op een natuurlijke manier gedragen bij biologische aanvallers. Maar je moet deze ‘poortwachters’ ondersteunen met de juiste voeding, hygiëne, goede riolering en natuurlijke medicijnen zoals bijvoorbeeld Andrographis (een natuurlijk Ayurvedisch kruid). Zoals het eenvoudigweg wassen van de handen het dodental onder kinderen met miljoenen omlaag heeft gebracht, zo helpen gezonde gewoonten blootstelling aan virussen en bacteriën te minimaliseren en ons natuurlijke immuunsysteem een boost te geven. De wetenschap die dit bevestigde won in 2011 de Nobelprijs!

Bruce Beutler en Jules Hoffmann ontdekten dat we zijn ‘geprogrammeerd’: speciale receptoren herkennen die vreemde indringers en als reactie hierop wordt ons immuunsysteem in een hogere staat van paraatheid gebracht. Ralph Steinman ontdekte daarna dat speciale cellen van het immuunsysteem de unieke capaciteit bevatten om het immuunsysteem zodanig te laten reageren dat alle biologische aanvallers van het lichaam worden opgeruimd. En dit alles gebeurt zonder vaccinaties!

Daling van ziekten niet door vaccinaties
Verder onderzoek heeft aangetoond dat de historische daling van infectieziekten, waar ouders nu tegen laten vaccineren, niet het resultaat is van inenting, zoals de artsen blindelings en foutief aannemen. De afname begon al jaren voordat de vaccinaties werden geïntroduceerd, met dank aan verbeterde leefomstandigheden, goede hygiëne, goede riolering en goede voeding die de natuurlijke immuniteit hebben verhoogd.

En waarom is het dat terwijl bijna 50 miljoen mensen stierven aan de Spaanse griep in 1918 het sterftecijfer 2 tot 5% was? Dat betekent dat 95 tot 98% van degenen die de griep kregen volledig herstelden. Dat zegt niets over de honderden miljoenen mensen die wel in contact kwamen met het virus maar het helemaal nooit kregen. Het verschil zit hem in het individuele immuunsysteem.

De conclusie is dat je leefgewoonten van grote invloed zijn, zoals aangetoond in de Nobelprijswinnende wetenschap. Werk daarmee om bescherming te krijgen!

Er is geen wondermiddel tegen infecties maar je hebt wel opties. Besef goed dát er echt geen wondermiddel is en dat ondanks de beste inspanning die je je kunt getroosten als het gaat om voeding, hygiëne en goede riolering het immuunsysteem nog steeds kan falen. Gelukkig kunnen dan in veel gevallen medicijnen helpen. Met al de wetenschappelijke snufjes die er voorhanden zijn ben ik in ieder geval niet van plan om de gezondheid van mijn kinderen te riskeren door een antieke vaccinatietheorie te volgen… noch ze de giftige brouwsels die deze bevatten te geven. Dat maakt me zeker geen religieuze idioot of complottheoreticus. Het betekent simpelweg dat ik een geïnformeerde en bezorgde ouder ben, met gezonde kinderen die niet afhankelijk zijn van risicovolle medicijnen of ‘kudde-immuniteit’. En aangezien kudde-immuniteit niets meer is dan een antieke theor

thepeopleschemist.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
8
 1. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #149138
  "En aangezien kudde-immuniteit niets meer is dan een antieke theorie, en niet iets dat kinderen beschermt tegen infecties, zouden voorstanders van vaccinaties zich echt helemaal niet moeten bemoeien met mijn niet-gevaccineerde kinderen!"

  De laatste zin paste niet in het artikel ....
 2. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #149140
  (Bron: ThePeoplesChemist.com by Shane Ellison, MS | Vertaling: Tim Dollee)
 3. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #149141
  De gebruikelijke emo chantage en schuld complex aanlullende propagandisten .... Het enige argument wat ik niet voorbij zie komen is dat vaccineerde kinderen toch bakken met gevaarlijke virussen met zich meedragen en daar dan anderen mee infecteren. Dé reden waarom in de bibelbelt zowel de gevaccineerde als de ongevaccineerde kinderen de mazelen kregen ... Maar zekerweters die jou de mond willen snoeren omdat je zgn geen medicijnen gestudeert zou hebben uiteindelijk alleen de mond vol van grootscheepse experimenten die op mensen gedaan worden met uiterst twijfelachtige resultaten maar onnoemelijk grote winsten. Deze mensen hebben een ciriculum van de criminele familie Rockenfeller opgedrongen gekregen in hun studiejaren, waardoor ze idd veel weten over medicijnen en nagenoeg niets over gezondheid. Vroeger heette die studie dan ook geneeskunde!
 4. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #149142
  Als vaccinaties werken, dan zijn niet-gevaccineerde personen geen gevaar voor wel gevaccineerde personen, toch?

  Maar als ze niet werken, zijn niet-gevaccineerden een gevaar... voor de medische maffia, en dienen op passende wijze verketterd te worden.
 5. gentle-scene-5272@gentle-scene-5272
  #149143
  Hard feit is dat de medicijnfabrieken/farmaceutische ondernemingen commerciële bedrijven zijn die winst moeten maken om de aandeelhouders tevreden te houden. Feit is ook dat zij verdienen aan mensen die medicijnen nodig hebben, het zijn de kippen met gouden eieren. Hoe meer medicijngebruikers hoe groter de omzet en winst. Als ze alles zouden zetten op genezen van mensen vernietigen ze hun inkomstenbron.
  Neemt niet weg dat er ook veel moois uit die hoek is gekomen.
 6. round-haze-0427@round-haze-0427
  #149144
  Neemt niet weg dat er ook veel moois uit die hoek is gekomen.


  O ja, is dat zo? Ik weet niet of de mensheid beter af is met al die medicijnen. Ik gebruik zelf niets en ben heel erg tegen medicijngebruik.

  Anderen mogen natuurlijk slikken wat ze willen. Het is wel vreemd dat het collectief betaald moet worden. Waarom krijg ik de rekening voor de geloofsovertuiging van een ander?
 7. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #149153
  Als vaccinaties werken, dan zijn niet-gevaccineerde personen geen gevaar voor wel gevaccineerde personen, toch?
  Iinderdaad, harde logica niewaar? Helaas is het weer eens de wereld op z'n kop, zoals bij alle door psychopaten uitgedokterde zaken die goed voor ons zouden zijn ... andersom is het namelijk zeker niet waar, gevaccineerde mensen zijn immers zelf een bron van besmettingsgevaar niet alleen omdat ze propvol zitten met gore besmettelijke ziektes maar ook omdat hun immuun systeem daar danig onder te lijden heeft. Dat is precies ook de reden dat het RIVM met droge oogjes beweert dat het niet alleen om persoonlijke vaccinatie gaat die zou immuniseren maar juist de hoge vaccinatiegraad. Dit is gemakkelijk aantoonbaar onjuist. In Nederland worden jaarlijks 2,3 miljoen vaccinaties verkocht (tikt lekker aan bij big pharma) en dat maakt de vaccinatiegraad bijna geheel sluitend. Toch zien we telkens weer uitbraken van ziektes waartegen geënt werd, en echt niet alleen bij ongevaccineerden, integendeel. Dat laatste wordt dan lekker onder de pet gehouden om gevaccineerden tegen ongevaccineerden op te kunnen zetten en de bevolking in verwarring te brengen. Hoe is het mogelijk dat gevaccineerden toch die ziektes krijgen? Het RIVM spreekt dan van een door vaccinatie mildere vorm, maar dat is ook weer onwaar. Gevaccineerde kinderen sukkelen enorm met hun gezondheid, lopen allerlei achterstanden op in groei processen en zijn vaak blijvend aangeslagen en getraumatiseerd door het toedienen van zeer gevaarlijke lichaamsvreemde stoffen op een onnatuurlijke manier (inspuiten) Het voelt voor een kind alsof ze voor hun leven getekend werden door iets kwaadaardigs, waar ze zelf niets aan kunnen doen. Vaak is dat effect er ook. Die ziekte kiemen en de adjuvants zijn bewust erg schadelijk voor het immuunsysteem omdat dit "geprikkeld" zou moeten worden heet het dan, maar die prikkeling is niet ontstaan via een natuurlijke weg en het immuunsysteem is eerder weerloos tegen dit ingrijpen, vandaar de traumatisering. En traumatiseren is controle. Vandaar dat wij specialiseren in trauma oplossen & deconditioneren ...
 8. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #149185
  Glashelder. Wie nu nog voor vaccinaties is, is zwaar gehersenspoeld...

  Oct. 3, 2009 — The devastation of the 1918-1919 influenza pandemic is well known, but a new article suggests a surprising factor in the high death toll: the misuse of aspirin.
  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091002132346.htm

  Alweer met dank aan de pillenkunsternaars.