1. #begrotingstekort
  2. #belastingbetaler
  3. #centrale-bank
  4. #eurobonds
  5. #griekenland
  6. #italie
  7. #obligaties
  8. #spanje
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

De echte cijfers: Schuldenberg Europa wordt onverminderd groter

Grieks 'overschot' blijkt rekentrucje - Crisislanden weigeren te royale levensstijl op te geven - Op volle snelheid naar Europese Schuldenunie

Positieve berichten in de media ten spijt -berichten die overigens gebaseerd blijken op rekentrucjes-, de schuldenberg in Europa wordt onverminderd snel groter. De crisislanden maken nog altijd geen enkele haast met hervormingen, omdat ze er vanuit gaan dat de EU uiteindelijk eurobonds zal invoeren, waarmee alle schulden op één hoop worden gegooid en waarvoor met name de Duitsers, Nederlanders en Finnen zullen moeten betalen, nog eens betalen en blijven betalen.

De meeste crisislanden hebben -weliswaar met de nodige 'creatieve' kunstgrepen en boekhoudkundige trucjes- hun begrotingstekorten weten terug te dringen. De komende jaren moeten zij echter een enorm bedrag aan eerder, tegen hoge rente geleend geld terugbetalen. Dat betekent dat zij opnieuw geld moeten lenen om deze schulden te kunnen aflossen.
Op deze wijze moet Spanje in het komende jaar € 68 miljard herfinancieren, Italië € 191 miljard en Griekenland € 16 miljard. De Grieken hebben daar in 2014 waarschijnlijk wéér een schuldenkwijtschelding voor nodig, die opnieuw door de rest van de EU zal moeten worden opgehoest.

Grieks 'overschot' blijkt rekentrucje

Ja, het klopt: u had laatst in de reguliere media gelezen dat de Grieken inmiddels een begrotingsoverschot zouden hebben. Dat zogenaamde 'overschot' ontstond echter pas nadat de redders uit Brussel het land toestonden om de terugbetaling van deze schulden eenvoudigweg uit de officiële statistieken te schrappen, zodat de naïeve Europeanen kon worden voorgehouden dat de Grieken op de goede weg zijn.
In werkelijkheid draait het bekende sneeuwbalsysteem -schulden financieren met nieuwe schulden- dus gewoon door, niet alleen in Griekenland, maar ook in de rest van Europa. Van het structureel verminderen van deze schulden is ondanks alle beloften nog nauwelijks iets terecht gekomen. Geen enkel crisisland is bereid om zijn levensstijl aan te passen en akkoord te gaan met slechtere voorzieningen en minder welvaart.

Banken moeten nog honderden miljarden terugbetalen

De Europese banken ontvingen de afgelopen jaren via LTRO (Long Term Refinancing Operations) van de Europese Centrale Bank zo'n biljoen euro, ook wel bekend als 'de grote bazooka' of 'dikke Bertha'. Dat geld potten ze grotendeels op. Nieuwe kredieten aan het bedrijfsleven, waardoor de echte economie gestimuleerd had kunnen worden, werden niet gegeven.
De Spaanse banken ontvingen € 300 miljard, en moeten daar nog € 225 van terugbetalen. De Italiaanse banken hebben inmiddels voor maar liefst € 415 miljard Italiaanse staatsobligaties in de boeken staan, een stijging van 75% in slechts enkele jaren tijd. De Franse banken zijn de ECB nog € 87 miljard schuldig, de Ierse banken € 35 miljard en hun collega's in Portugal € 45 miljard. Wanneer -en of- dat geld ooit wordt terugbetaald, weet niemand.

Ook Fransen en Portugezen in geldnood

Omdat Frankrijk en Portugal in grote financiële problemen verkeren, mogen ze met één pennenstreek de looptijd van hun kredieten verlengen. De Fransen moeten volgend jaar € 174 miljard herfinancieren, en hopen daar enkele jaren langer over te mogen doen.
Portugal krijgt in ieder geval 3 jaar langer voor het afbetalen van € 6,5 miljard aan staatsobligaties. Dat is een kostbare zaak, want over deze obligaties moet 4,87% rente worden betaald. Het land ontving reeds € 78 miljard uit het EFSF-'reddingsscherm'. Dit programma stopt halverwege 2014, waarna Portugal hoopt weer op de internationale financiële markten te kunnen lenen.

Schuldenunie komt eraan

Feitelijk is het land gewoon failliet, en wordt er iedere keer opnieuw via dit soort kunstgrepen uitstel van betaling -of is het executie?- geregeld. De crisislanden staat hierbij maar één doel voor ogen: dit moment net zo lang opschuiven, totdat de EU het voor elkaar krijgt alle schulden op één hoop te gooien, en vooral de Duitse, Nederlandse en Finse belastingbetalers het haasje zijn.
Kortom: er is niets veranderd in de eurozone, of het moet zijn dat de schuldenberg onmetelijke proporties begint aan te nemen. Van uitstel komt echter beslist geen afstel, en hoe langer het moment van afrekening op de lange baan wordt geschoven, des te heviger zal de klap voor de gewone man zijn.
En u weet nu al wat 'onze' politici dan zullen doen: zich beroepen op 'overmacht', en beweren dat ze 'dit nooit hadden kunnen zien aankomen.' Om ons vervolgens met deze drogredenen gedwongen in de door geen enkele Nederlander gewilde, maar onvermijdelijke Europese Schuldenunie te storten. Brussel moet en zal immers zijn zin krijgen.

gangsters.blogspot.nl

No Rights Apply
0