1. #einde
  2. #financie
  3. #financiele
  4. #financiele-markt
  5. #groot-brittanni-e
  6. #maatschappij
  7. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Het einde van de zekerheid

Mens en samenleving worden altijd geconfronteerd met onzekerheid.
Onzekerheid is een rode draad die doorheen het leven is geweven.
Wie van ons heeft er nog nooit zorgen gehad omtrent gezondheid, werk, inkomen, relatie(s) ?

Wie van ons wordt niet vroeger of later geconfronteerd met lijden, ziekte en dood ?
De welvaart van de maatschappij is nauw verweven met lokale en internationale conjunctuurbewegingen, met schommelingen van de financiƫle markten en met veranderingen op politiek en fiscaal vlak. Natuurrampen en ongevallen kunnen bezit en vermogen in fracties van seconden vernietigen.

weeswaakzaam.com

All Rights Reserved
0