1. #algen
 2. #biobrandstof
 3. #chemicalien
 4. #commerciele
 5. #hydrogen
 6. #kerosine
 7. #koolstofdioxide
 8. #onderzoek
 9. #vliegtuig
 10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Arke wil kerosine halen uit algen

Luchtvaartmaatschappij Arke gaat serieus onderzoeken of haar vliegtuigen in de toekomst kunnen vliegen op biokerosine, geproduceerd door algen. Wageningen UR stelt voor Arke het komende half jaar een ‘roadmap’ op, die de weg naar een technisch en economisch haalbare productie van vliegtuigbrandstoffen uit algen uitstippelt.

‘Het komende half jaar starten we nog niet met de praktijk, maar onderzoeken we welke partners en technische stappen er nodig zijn om tot een commercieel rendabele productie te komen. Als de roadmap er ligt, is het wel de ambitie van alle partijen om deze ook daadwerkelijk uit te voeren’, stelt prof.dr.ir. René Wijffels van de onderzoeksgroep bioprocestechnologie in Wageningen.

Het gebruik van microalgen biedt potentieel veel voordelen boven biobrandstoffen uit andere biomassa; algen groeien snel en kunnen koolstofdioxide en nutriënten uit afvalwater binden. ‘Als je ze eerst laat groeien en vervolgens weinig stikstof geeft, hopen ze tot wel 40 % van hun eigen gewicht op aan lipiden’, vertelt Wijffels. Uit die vetten is onder andere benzine, maar dus ook kerosine te maken. Daarvoor moeten wel eerst de onverzadigde bindingen eruit worden gehaald middels hydrogenering en de koolstofketens op de juiste lengte worden gebracht middels decarboxylering.

‘Hiervoor zijn commerciële processen beschikbaar. Technisch is het allemaal mogelijk’, zegt Wijffels. Obstakels zijn nog de schaal en vooral de kosten, aldus de hoogleraar. ‘Die moeten met een factor tien omlaag. Dat kan aan de ene kant door efficiëntere processtappen, maar we kijken vooral naar de mogelijkheden van bioraffinage: de gelijktijdige productie van zowel brandstoffen als hoogwaardige chemicaliën uit microalgen, zodat je er meer waarde uit kunt halen.’ Met de in 2011 geopende onderzoeksfaciliteit AlgaePARC doet Wageningen al onderzoek op dit gebied.

Arke wil in 2015 bepalen of het echt wil gaan vliegen op door algen geproduceerde brandstoffen. ‘Daarna is er nog wel 10 tot 15 jaar ontwikkeltijd nodig voor de eerste commerciële toepassing’, tempert Wijffels al te enthousiaste verwachtingen.

www.technischweekblad.nl

No Rights Apply
3
 1. Het komende half jaar starten we nog niet met de praktijk

  Weet ik genoeg
 2. Het is een experimentje waard toch?
 3. Jawoor, merethan, vergelijk het maar met tulpvormige eikanden in de Noordzee en kunstmatige bergen in de Flevopolder.