1. #bestrijdingsmiddelen
 2. #bloembollen
 3. #gezondheid
 4. #lelies
 5. #lucht
 6. #man-made
 7. #pesticiden
 8. #voedsel
 9. #water

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Zembla: Lelies met een luchtje

Nederland is de grootste exporteur van bloembollen ter wereld. De afgelopen decennia is het aandeel van de leliebollen flink gegroeid. En deze lelies groeien al lang niet meer alleen in de traditionele bollenstreek, maar in steeds meer delen van het land.

Omwonenden van lelievelden in Drenthe, Overijssel, Friesland en Zeeland zijn bezorgd over het vele landbouwgif dat door de bollenboeren wordt gebruikt. Zij klagen over luchtwegproblemen, huiduitslag en brandende ogen en vragen zich af: wat ademen we allemaal in?

We toonden in 2011 aan dat de bestrijdingsmiddelen een risico zijn voor de gezondheid van de omwonenden. De Gezondheidsraad startte een onderzoek naar die risico's, maar het eindrapport laat nog op zich wachten.

ZEMBLA onderzoekt wat de overheid ondertussen doet om haar burgers te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van landbouwgif.

zembla.incontxt.nl

No Rights Apply
5
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #148507
  Aan dhr Kelder die zegt dat die mevrouw maar moet verhuizen, hoe durf je. Het gaat niet om import die er niet tegen kan als de haan kraait, het gaat om mensen die GEBOREN EN GETOGEN zijn op het erf waar ze niet meer veilig zijn alleen om de geldzucht van dit tuig dat pas een paar jaar geleden hiermee begonnen is, op land wat ze van boeren pachten die al hun koeien op stal hebben staan en voor wie het makkelijk verdienen is. Schooljeugd zonder handschoenen laten werken, 50 meter vrijzone al een te grote aanslag op hun portemonnee, voor hun geld krijgen anderen parkinson en kanker. Wat een schande. Bollenteelt hoort in de POLDER. Verbied MONAM in de buurt van bewoning en Zembla bedankt voor de uitstekende research en item.
  Welkom op het platteland.
  Dit zijn de mensen en wat gebeurt er met het vee? Met de mensen die vlees en melk van dit vee nuttigen? Met het land als de bollenkwekers weg zijn?

  Epidemiologisch onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten door chemische gewasbescherming bij omwonenden van land- en tuinbouwpercelen of kassen is schaars.
  ....
  Voor andere nadelige gevolgen (doodgeboorte, groeiachterstand in de baarmoeder, laag geboortegewicht, vroeggeboorte en miskraam) zijn de aanwijzingen voor een verband op zijn minst twijfelachtig volgens de schrijvers. Niettemin achten de auteurs nader onderzoek, met vooral een betere karakterisering van de blootstelling, aangewezen.
  ....
  Een andere commissie van de Gezondheidsraad heeft onlangs geoordeeld dat een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan ‘bestrijdingsmiddelen’ (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en kinderleukemie mogelijk tot waarschijnlijk is.
  ....
  In een onlangs verschenen overzichtsartikel en meta-analyse van 46 oorspronkelijke onderzoeken komen de auteurs tot de conclusie dat er een duidelijke associatie te zien is tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen (vooral herbiciden en insecticiden) en de ziekte van Parkinson bij beroepsmatige en particuliere toepassers.
  http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/OCR_Gewasbescherming_omwonenden_2013.pdf

  MONAM vormt hersengif.
  En maar klagen over steeds meer mensen die op steeds jongere alzheimer krijgen....
  In ieder geval komt voor dat laatste probleem een oplossing: Gewoon laten creperen.
 2. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #148508
  Mensen beroven van hun land, hun broodwinning, hun gezondheid, hun toekomst mag.
  Dat wil zeggen is legaal, hetgeen heel wat anders dan dat dat echt zou mogen.
 3. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #148521
  Waarom pikken we dit met zijn allen? Waarom zorgen we niet dat reach wetgeving ook op die zooi toegepast wordt?
 4. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #148524
  Je hebt helemaal gelijk Atlas maar pesticiden kunnen via de achterdeur binnenkomen. Als er geen geschikte vervanger voorhanden is dan kan de overheid het gebruik goedkeuren.

  De overheid vergiftigd haar burgers dus bewust. Hier een artikel van lobbyisten welke schijt hebben aan gezondheid. De letter van de wet dient worden gevolgd ondanks dat duidelijk is dat de samenleving schade ondervindt.

  REACh is gebaseerd op het voorzorgsprincipe maar zolang de achterdeur open blijft staan worden pesticiden toegestaan (gedoogbeleid).
 5. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #148530
  Ja precies, en daar heb je het grote probleem bij de kop. De industrie kan lobbyisten betalen. Kamerleden hebben te weinig kennis, dus die laten zich beinvloeden door lobbyisten. Dat gaat ongetwijfeld allemaal subtiel, want de bloemenindustrie van NL is groot en u wilt toch ook werkgelegenheid?

  Hebben we dan als mensheid helemaal niets geleerd van PCB's en zo? De industrie zit niet te wachten op regels of openheid, dus dat moeten overheden doen. Als die het niet doen, vervalt op termijn de legitimiteit van de overheid als je niet oppast. Dus wil de overheid overleven, moet ze dit naar mijn mening vrij strak in de hand houden.

  Ik zou zeggen dat het voorzorgsprincipe overal op van toepassing moet worden, zowel chemische stoffen als medicijnen als ellende als GMO, maar daartegen zal wel zoveel lobbywerk komen dat het het allemaal niet haalt.