1. #bestrijdingsmiddel
 2. #bijen
 3. #bijensterfte
 4. #biologisch
 5. #ccd
 6. #maiswortelboorder
 7. #neonicotinoiden
 8. #pesticiden
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Biologisch middel bestrijdt maiswortelboorder beter dan bijengif

De verhitte discussie over bijensterfte als gevolg van zaadbehandeling met neonicotinoiden heeft geleid tot een verbod op deze stoffen in de maisteelt. Veel boeren raakten in de war en geloofden dat er geen alternatief is voor de in diskrediet gebrachte neonicotinoiden.

Nu bevestigt een recente studie van de Oostenrijkse toelatingsautoriteit AGES dat het biologische bestrijdingsmiddel dianem - op basis van nematoden (rondwormen) - de gevaarlijke maïswortelboorder (Diabrotica virgifera) nog efficiënter kan bestrijden dan neonicotinoïden .

De wetenschappelijke veldproef van AGES in Deutsch Jahrndorf (in het Burgenland) toonde aan dat alle concentraties van het middel een significant effect hebben op de larven van de maïswortelboorder. In de AGES studie kon met dianem de populatie van de maïswortelboorder tot onder 8 kevers per plant worden terug gebracht. Ter vergelijking: de behandeling met neonicotinoiden leidde tot gemiddeld 12,2 kevers per plant, terwijl in het onbehandelde controle gebied meer dan 21 kevers per plant werden geteld.

Bron: APA

www.boerenlandvogels.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #148487
  Verrassend weer; ik denk dat niets tegen de natuur op kan, mits je maar goed begrijpt en kijkt wat en hoe werkt. Maar ja, daar kun je geen patenten mee aanvragen en hoopjes geld verdienen...