1. #amerika
 2. #corn-belt
 3. #kalium
 4. #kaliumchloride
 5. #kunstmest
 6. #landbouw
 7. #overbemesting
 8. #planten
 9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Al 50 jaar overbemesting met kunstmest kaliumchloride

De manier waarop de kaliumbehoefte van landbouwgrond wordt gemeten, deugt al 50 jaar niet. Met als gevolg dat er zó veel kaliumchloride wordt gestrooid dat het averechts werkt, schrijven onderzoekers van de University of Illinois op de website van Renewable Agriculture and Food Systems.

Ze zeggen niet met zoveel woorden dat kaliumchlorideproducenten misbruik maken van het wijdverspreide idee dat extra bemesting alleen maar goed kan zijn voor de plantjes, maar tussen de regels door staat dat er wél.

Hun conclusie is deels gebaseerd op een veldproef waarbij ze de hoeveelheid ‘beschikbaar kalium’ in de bodem van een akker eens in de twee weken maten, al dan niet nadat ze de grond eerst hadden gedroogd. De gevonden waardes fluctueerden dusdanig sterk dat de gebruikelijke testmethodes kennelijk totaal onbetrouwbaar zijn. Als je maar eens in de paar jaar zo’n meting doet en daar je mestbehoefte op baseert, zoals in de VS kennelijk gebruikelijk is, dan kun je uittellen wat er gebeurt.

Deels komt het ook uit de waarneming dat de grond in de ‘corn belt’, het landbouwgebied in het Midden-Westen van de VS, óók vruchtbaar was voordat zo’n 50 jaar geleden het bemesten met kaliumchloride in zwang kwam. Kennelijk bevat de bodem van zichzelf al genoeg kalium.

Er zijn zelfs berichten dat dat kaliumgehalte alleen maar oploopt wanneer je langdurig granen teelt op een akker, zelfs wanneer je niet met KCl bemest. Waarschijnlijk komt dat doordat de planten hun kalium niet alleen uit de bodem opnemen maar ook uit - bijvoorbeeld - water. Als je de granen oogst en daarna de plantenresten onderploegt, dan gaat er mogelijk net iets meer kalium het systeem in dan er uit gaat.

Het wordt nog gekker: een literatuuronderzoek leverde 2.100 veldproeven op met kaliumbemesting. In 93 procent van de gevallen werd de graanoogst er niet beter op. Soms zelfs slechter. Volgens de auteurs zou dit kunnen komen doordat een overmaat kalium automatisch de concentratie van ándere kationen drukt, zodat de planen bijvoorbeeld een tekort aan calcium krijgen. Trouwens, teveel chloride is óók niet goed - wellicht kun je sowieso beter kaliumsulfaat gebruiken.

Een heel andere reden zou kunnen zijn dat kaliumchloride de structuur van de grond wijzigt. In sommige landen blijken ze het te mengen door het leem dat ze daar gebruiken als bouwmateriaal - het wordt er namelijk veel harder van.

De auteurs suggereren dat landbouwers beter niet kunnen vertrouwen op bodemanalyses. Alleen kweekproeven kunnen bewijzen of extra kalium op een gegeven locatie de oogst verbetert.

bron: University of Illinois

www.c2w.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
1
 1. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #147900
  Zo is dat. Het zal vast niet het enige meetfoutje zijn.

  doordat een overmaat kalium automatisch de concentratie van ándere kationen drukt, zodat de planten bijvoorbeeld een tekort aan calcium krijgen.
  Werkt bij mensen net zo. Te veel zink--> koper te kort en vise versa. Te veel calcium --> magnesium een probleem